Konstkurser

Hangövillor och synvillor – vinklar och synvillor

Vi målar (och tecknar) på olika platser i och omkring staden Hangö.

 

Tidpunkt: OBS! I JUNI sommaruni sv konst
3-6/6 2019
kl 10-16, 10-16, 10-16, 10-16
Tidpunkterna kan vi ännu justera enligt väder och ljusförhållanden
så att vi någon av dagarna målar mer i kvällsljus, men första dagen träffas vi kl 10.


Plats: Skolgatan 9-11 i klassrum som tillhåll vid kritik och häftigare regn,
men främst Hangö med omnejd enligt kursledarnas direktiv.

 

Kursledare:
Konstnärerna Thomas Nyqvist och Magdalena Åberg

 

Kursupplägg och deltagande

Vårt motiv är platsen och landskapet. På kursen rör vi oss ute, skissar, tecknar och målar på platser med olika topografi och karaktär (stranden, havet, sandmon, parken, hamnen osv.) Det finns inga färdiga regler om hur detta ska gestaltas. Var och en upplever platsen på sitt sätt, liksom var och en hittar sitt sätt att gestalta den, stöttade av kursledarnas handledning och intresse. Kom med öppet sinne och var beredd på att få lika mycket frågor som svar, men förhoppningsvis en djupare inspiration att fortsätta måla.

Årets tema är: Hangövillor och synvillor – vinklar och synvinklar. Vi undersöker hur val av synvinkel påverkar bilden på olika sätt. (Betyder inte att perfekt bemästring av perspektiv är enda sättet att skapa effektfull bild!)

Kursen lämpar sig såväl för nybörjare som längre hunna.

Kursen arbetar utomhus så långt vädret bara ger möjlighet. Inomhus arrangeras samtal om bilderna, och föreläsning kring bilder av landskapsmålningar. Förkunskaper Förkunskaper behövs inte, men kursen lämpar sig även för längre hunna, eller som prepkurs. Tag med: Som material behövs blyerts, kol (bränt kol, inte pressat), sämskskinn, fixativ, samt något av följande målarmaterial: akvarell-, täck-, akryl-, eller oljefärg. Det är viktigt att man har flera bottnar/akvarellpapper (vi strävar till att börja på en ny målning per dag). Fältstaffli. Det är bra att ha med två röda, två blå och två gula färger (varm och kall), vitt samt gärna några jordfärger (ockra, umbra t.ex.). En utförlig materiallista ges i välkommenbrevet i god tid före kursstart. Ta också med ordentliga kläder (för sol, vind, duggregn) och om du vill en pall att sitta på.


Deltagarantal: 10-20

Kursavgift: € 70 

För förmånligt gruppboende och förmedling kontakta sommarunis kansli!

Tidpunkt:
3-6/6 2019 (OBS! i JUNI) 
kl 9-16, 9-16, 9-16, 9-16

 

Kursplats: Hangethesalen (Hangö gymnasium), Skolgatan 11 Hangö

 

hanna

 

 

 

 

 

 

Lärare: Bildkonstnär Hanna Uggla

 

Att måla levande modell är både utmanande och givande. Under kursen kommer vi att både teckna och måla levande modell. Snabba croqui skisser med penna eller kol omväxlar med lugna modell studier i olja, akryl, gouache eller akvarell. Vi studerar form, volym, balans, tyngd, rumslighet, proportioner och ljus och skugga med människokroppen som utgångspunkt. Den som vill kan också måla porträtt. På förmiddagen gör vi mera snabba skisser och kortare poser för att på eftermiddagen jobba med längre poser. En lång pose är samma varje dag så att den som vill jobba länge med samma målning kan göra det under kursen.


Kursen riktar sig till både nybörjare och mera erfarna deltagare

 

Tag med följande valbara material:
Grafitpennor, blyertspenna, kol, kritor, gouache, akryl, akvarell och vattenlöslig oljefärg.
Eget papper eller duk, grundade underlag, tillräckligt med penslar och gärna eget favorit fältstaffli, egen vaxduk som skyddande underlag i salen.

Man kan i förväg reservera staffli utav sommaruni (begränsad mäng 12 st) i sin kursanmälan!


Hangö sommaruni tillhandahåller kursmaterial som vid behov kan inhandlas på kursplatsen.
Ett antal modeller medverkar i kursen.

 

För förmånligt gruppboende och förmedling kontakta sommarunis kansli!

 

Kursavgift: € 70