Vi målar (och tecknar) på olika platser i och omkring staden Hangö.

 

Tidpunkt:
sommaruni sv konst

Pga coronan är tidpunkten ändrad till augusti!
3-6/8 2020 
kl 10-16, 10-16, 10-16, 10-16
Tidpunkterna kan vi ännu justera enligt väder och ljusförhållanden 
så att vi någon av dagarna målar mer i kvällsljus, men första dagen träffas vi kl 10.

KURSEN ÄR INHIBERAD.

 

Kursplats: 
Skolgatan 13-15 (Hangö högstadium, tecknesalen) som tillhåll vid kritik och häftigare regn, 
men främst utomhus i Hangö med omnejd enligt kursledarnas direktiv.

Logi: 10 bäddplatser är förhandsbokade för kursdeltagare.
Kontakta kansliet för ytterligare information!

Bindande kursanmälan senast 18/6 2020
Välkommenbrev postas 24/6 2020
Annulleringar kan göras senast 26/6 2020

 

Kursledare:
Konstnärerna Thomas Nyqvist och Magdalena Åberg

 

Kursupplägg och deltagande

Vårt motiv är platsen och landskapet. På kursen rör vi oss ute, skissar, tecknar och målar på platser med olika topografi och karaktär (stranden, havet, sandmon, parken, hamnen osv.) Det finns inga färdiga regler om hur detta ska gestaltas. Var och en upplever platsen på sitt sätt, liksom var och en hittar sitt sätt att gestalta den, stöttade av kursledarnas handledning och intresse. Kom med öppet sinne och var beredd på att få lika mycket frågor som svar, men förhoppningsvis en djupare inspiration att fortsätta måla.

I år är vårt tema motsatsparet gränser och öppningar/öppenhet; i bildkomposition och i motiven vi söker oss till.

 

 

Kursen lämpar sig såväl för nybörjare som längre hunna.

Tag med: Som material behövs blyerts, kol (bränt kol, inte pressat), sämskskinn, fixativ, samt något av följande målarmaterial: akvarell-, täck-, akryl-, eller oljefärg. Det är viktigt att man har flera bottnar/akvarellpapper (vi strävar till att börja på en ny målning per dag). Fältstaffli. Det är bra att ha med två röda, två blå och två gula färger (varm och kall), vitt samt gärna några jordfärger (ockra, umbra t.ex.). En utförlig materiallista ges i välkommenbrevet i god tid före kursstart. Ta också med ordentliga kläder (för sol, vind, duggregn) och om du vill en pall att sitta på.


Deltagarantal: 10-20

Kursavgift: € 70 

För förmånligt gruppboende och förmedling kontakta sommarunis kansli!

Tidpunkt:
Pga coronan är tidpunkten ändrad till augusti!
3-6/8 2020 
kl 9-16, 9-16, 9-16, 9-16

 

Kursplats: Hangethesalen (Hangö gymnasium), Skolgatan 11 Hangö

Logi: 10 bäddplatser är förhandsbokade för kursdeltagare.
Kontakta kansliet för ytterligare information!

 

Bindande kursanmälan senast 18/6 2020
Välkommenbrev sänds 24/6 2020
Annulleringar kan göras senast 26/6 2020

Lärare: Bildkonstnär Marina Ciglar-Tuominen

 

 

Att måla levande modell är både utmanande och givande. Under kursen kommer vi att både teckna och måla levande modell. Snabba croqui skisser med penna eller kol omväxlar med lugna modell studier i olja, akryl, gouache eller akvarell. Vi studerar form, volym, balans, tyngd, rumslighet, proportioner och ljus och skugga med människokroppen som utgångspunkt. Den som vill kan också måla porträtt. På förmiddagen gör vi mera snabba skisser och kortare poser för att på eftermiddagen jobba med längre poser. 


Kursen riktar sig till både nybörjare och mera erfarna deltagare

 

Tag med följande valbara material:
Grafitpennor, blyertspenna, kol, kritor, gouache, akryl, akvarell och vattenlöslig oljefärg.
Eget papper eller duk, grundade underlag, tillräckligt med penslar och gärna eget favorit fältstaffli, egen vaxduk som skyddande underlag i salen.

Man kan i förväg reservera staffli utav sommaruni (begränsad mäng 12 st) i sin kursanmälan!


Hangö sommaruni tillhandahåller kursmaterial som vid behov kan inhandlas på kursplatsen.
Ett antal modeller medverkar i kursen.

 

För förmånligt gruppboende och förmedling kontakta sommarunis kansli!

 

Kursavgift: € 70