2019-20 INHIBERAD

GAB är en grafisk helhet på fyra kurser för dem som redan är bekanta med Adobe Lightroom och kanske också Adobe Photoshop, och som vill lära sig mera avancerad bildbehandling.
Vi utgår från fotografisk synvinkel men även de som sysslar med illustration och målning kan ha nytta av kurserna.
Grunderna i avancerad bildbehandling (GAB) kan avläggas som en helhet eller i avsnitt (delkurser).

Vi kommer i huvudsak att använda oss av Adobe Photoshop och delvis Adobe Lightroom (Classic). Vi börjar med en grundkurs i Photoshop där inga förkunskaper krävs. Den kursen ger tillräckligt med färdigheter för fortsättningskursen i Photoshop. Om man har använt Photoshop sedan tidigare kan man hoppa direkt till fortsättningskursen i Photoshop.

I grundkursen för grafisk design går vi igenom tumregler för grafiska helheter där vi kombinerar texter, färger och foton för att skapa bl.a. visitkort, broschyrer och affischer. Vi använder Adobe Photoshop eftersom det ingår i programpaketet Adobe CC för fotografer, men de grafiska reglerna vi lär oss av oberoende av vilka program kursdeltagarna använder. Kursen i grafisk design lägger grunden för kursen i att skapa fotoböcker.

 

Kursledare: Paul Söderholm, fotograf och bildbehandlingsexpert

 

 

Delkurser och tidpunkter
INHIBERAD PÅ GRUND ETT FÖR LITE STUDIEINTRESSE

Adobe Photoshop för fotografer (grundkurs)
14-15/9 2019 kl 10-17, 9-16
5-6/10 2019 kl 10-17, 9-16

Adobe Photoshop för fotografer (fortsättningskurs) 
HANGÖ SOMMARUNI UTREDER HURUVIDA PHOTOSHOPKURS(ER) KUNDE ERSÄTTA DENNA KURS
16-17/11 2019 kl 10-17, 9-16
23-24/11 2019 kl 10-17, 9-16

Grafisk design för fotografer (grundkurs)
HANGÖ SOMMARUNI UTREDER HURUVIDA PHOTOSHOPKURS(ER) KUNDE ERSÄTTA DENNA KURS29/2-1/3 2020 kl 10-17, 9-16
21-22/3 2020 kl 10-17, 9-16

Gör din egen fotobok
HANGÖ SOMMARUNI UTREDER HURUVIDA PHOTOSHOPKURS(ER) KUNDE ERSÄTTA DENNA KURS4-5/4 2020 kl 10-17, 9-16
25-26/4 2020 kl 10-17, 9-16

Detaljerade kursbeskrivningar anges under DELKURSER nedan.

 

RABATTER OCH FÖRMÅNER:
Anmälda till hela studieblocket i GAB har förtur och får utbildningen till en billigare kursavgift: 4 delkurser för € 325 (rabatt € 75),
3 valfria delkurser  € 250 (rabatt € 50),
2 för € 175 (rabatt € 25),
1 delkurs för € 100 (orabatterat).
Ifall man deltar i fler än en delkurs ingår även plattformen Moderskeppet i kursavgiften.

Kursavgift € 325

 

Delkurser

Tidpunkt:

14-15/9 2019 kl 10-17, 9-16
5-6/10 2019 kl 10-17, 9-16


Kursplats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

 

Kursbeskrivning

Vi går igenom grunderna i bl.a. lager, masker, skärpa och grundläggande verktyg.

Kursen går ut på att redigera och förbättra foton, inte att skapa specialeffekter och andra gimmickar.

Kursen är första delen av en större helhet i grafisk design för fotografer.


Målgrupp

Kursen är menad för fotografer som vill lära sig mera avancerad bildredigering än vad man kan göra i Lightroom.

Utrustning och IT-krav

Kursen kräver att du har Photoshop (och gärna också Lightroom) installerat på din dator, och att datorn har tillräckligt med kapacitet att köra programmen eftersom speciellt Photoshop är ett resurskrävande program.

Det finns också ett program som heter Photoshop Elements. Photoshop Elements och Photoshop är två helt skilda program och ska inte förväxlas. Den här kursen behandlar endast ”tungviktaren” Photoshop.

Inga förkunskaper i Photoshop behövs.

Kursdeltagarna bör dock ha tillräckligt med allmänna datorkunskaper: Kurstiden är kort och kursledaren hinner inte hjälpa till att lösa datorproblem som inte är relaterade till Photoshop (kursdeltagarna bör veta hur man sparar och kopierar filer, samt veta hur man löser enklare datorproblem som låsta program).

Antal deltagare: 10-12

Kursavgift: € 100

 

Tidpunkt:

16-17/11 2019 kl 10-17, 9-16
23-24/11 2019 kl 10-17, 9-16

Kursplats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

 

Kursbeskrivning

Vi repeterar de grundläggande verktygen och fördjupar oss i mera avancerad bildbehandling som t.ex. avancerad friläggning, montage och retuschering.

Kursen är andra delen av en större helhet i grafisk design för fotografer.

 

Målgrupp

Kursen är menad för fotografer som vill lära sig mera avancerad bildredigering än vad man kan göra i Lightroom, och redan har litet erfarenhet av Photoshop.

Antal deltagare: 10-12

Utrustning och IT-krav

Egen dator med Adobe Photoshop CC installerat. Adobe Photoshop är ett resurskrävande program vilket kräver att man har en tillräckligt kraftig dator.

Kursdeltagarna bör känna till grundfunktionerna Photoshop, t.ex. veta hur man skapar markeringar, kopierar och använder lager (detta går vi igenom i grundkursen).

Kursdeltagarna bör ha tillräckligt med allmänna datorkunskaper: Kurstiden är kort och kursledaren hinner inte hjälpa till att lösa datorproblem som inte är relaterade till Photoshop (kursdeltagarna bör veta hur man sparar och kopierar filer, samt veta hur man löser enklare datorproblem som låsta program).


Kursavgift: € 100

 

Tidpunkt:

29/2-1/3 2020 kl 10-17, 9-16
21-22/3 2020 kl 10-17, 9-16

Kursplats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö


Kursbeskrivning

Vi går igenom grafiska tumregler för komposition, val av teckensnitt, val av färger och format. Vi gör små grafiska projekt som t.ex. design av visitkort och affischer. Vi använder i huvudsak Photoshop CC, samt papper och penna, men reglerna gäller oberoende av grafiskt program man föredrar att använda.

Kursen är en del av en större helhet i grafisk design för fotografer.


Målgrupp

Kursen är riktad till fotografer som vill komplettera sitt fotografiska kunnande med grundläggande grafisk design i Photoshop, t.ex. för att skapa visitkort och affischer till fotoutställningar.

Antal deltagare: 10-12

Utrustning och IT-krav

Egen dator med Adobe Photoshop CC installerat. Adobe Photoshop är ett resurskrävande program vilket kräver att man har en tillräckligt kraftig dator.

Kursdeltagarna bör känna till grundfunktionerna Photoshop, t.ex. veta hur man skapar markeringar, kopierar och använder lager (detta går vi igenom i grundkursen).

Kursdeltagarna bör ha tillräckligt med allmänna datorkunskaper: Kurstiden är kort och kursledaren hinner inte hjälpa till att lösa datorproblem som inte är relaterade till Photoshop (kursdeltagarna bör veta hur man sparar och kopierar filer, samt veta hur man löser enklare datorproblem som låsta program).


Kursavgift: € 100

 

Tidpunkt:

4-5/4 2020 kl 10-17, 9-16
25-26/4 2020 kl 10-17, 9-16

Kursplats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

 

Kursbeskrivning

Vi lär oss skapa fotoböcker i Adobe Lightroom, och utgår från kompositionsregler vi lärt oss i kursen Grafisk design för fotografer.

Vi diskuterar olika online tjänster som används för att trycka fotoböcker (Blurb, Ifolor, Smartphoto etc).

Kursens huvudmål är att deltagarna sammanställer en egen fotobok utgående från egna bilder.

Kursen är sista delen av en större helhet i grafisk design för fotografer.

 

Målgrupp

Kursen är för dem som vill lära sig sammanställa sina foton på ett lätt och stiligt sätt i form av fotoböcker. Fotoböcker är ett utmärkt sätt att bevara sina fotominnen och är omtyckta gåvor till släkt och vänner.

Antal deltagare: 10-12

Utrustning och förberedelser

Egen dator med Adobe Lightroom installerat, samt ett urval av egna bilder som ska användas i boken.

Programvara som används i undervisningen är i huvudsak Adobe CC för fotografer (Lightroom Classic CC och Photoshop CC), men om man är van att använda andra program för fotoböcker så är det också okej att använda under kursen.

För att spara tid är det önskvärt att kursdeltagaren tar med egna bilder som valts ut och sparats i en samling i Lightroom. Skriv gärna också eventuella textutkast om det är tänkt att ha längre texter i boken.

Kom ihåg att ta med de externa hårddiskar som ni arkiverat bilder på!

 

Kursavgift: € 100