Fotoskolan vid Hangö sommaruni

Tidpunkt:

14-15/9 2019 kl 10-17, 9-16
5-6/10 2019 kl 10-17, 9-16


Kursplats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

 

Kursbeskrivning

Vi går igenom grunderna i bl.a. lager, masker, skärpa och grundläggande verktyg.

Kursen går ut på att redigera och förbättra foton, inte att skapa specialeffekter och andra gimmickar.

Kursen är första delen av en större helhet i grafisk design för fotografer.


Målgrupp

Kursen är menad för fotografer som vill lära sig mera avancerad bildredigering än vad man kan göra i Lightroom.

Utrustning och IT-krav

Kursen kräver att du har Photoshop (och gärna också Lightroom) installerat på din dator, och att datorn har tillräckligt med kapacitet att köra programmen eftersom speciellt Photoshop är ett resurskrävande program.

Det finns också ett program som heter Photoshop Elements. Photoshop Elements och Photoshop är två helt skilda program och ska inte förväxlas. Den här kursen behandlar endast ”tungviktaren” Photoshop.

Inga förkunskaper i Photoshop behövs.

Kursdeltagarna bör dock ha tillräckligt med allmänna datorkunskaper: Kurstiden är kort och kursledaren hinner inte hjälpa till att lösa datorproblem som inte är relaterade till Photoshop (kursdeltagarna bör veta hur man sparar och kopierar filer, samt veta hur man löser enklare datorproblem som låsta program).

Antal deltagare: 10-12

Kursavgift: € 100

 

Tidpunkt:

16-17/11 2019 kl 10-17, 9-16
23-24/11 2019 kl 10-17, 9-16

Kursplats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

 

Kursbeskrivning

Vi repeterar de grundläggande verktygen och fördjupar oss i mera avancerad bildbehandling som t.ex. avancerad friläggning, montage och retuschering.

Kursen är andra delen av en större helhet i grafisk design för fotografer.

 

Målgrupp

Kursen är menad för fotografer som vill lära sig mera avancerad bildredigering än vad man kan göra i Lightroom, och redan har litet erfarenhet av Photoshop.

Antal deltagare: 10-12

Utrustning och IT-krav

Egen dator med Adobe Photoshop CC installerat. Adobe Photoshop är ett resurskrävande program vilket kräver att man har en tillräckligt kraftig dator.

Kursdeltagarna bör känna till grundfunktionerna Photoshop, t.ex. veta hur man skapar markeringar, kopierar och använder lager (detta går vi igenom i grundkursen).

Kursdeltagarna bör ha tillräckligt med allmänna datorkunskaper: Kurstiden är kort och kursledaren hinner inte hjälpa till att lösa datorproblem som inte är relaterade till Photoshop (kursdeltagarna bör veta hur man sparar och kopierar filer, samt veta hur man löser enklare datorproblem som låsta program).


Kursavgift: € 100

 

Tidpunkt:

29/2-1/3 2020 kl 10-17, 9-16
21-22/3 2020 kl 10-17, 9-16

Kursplats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö


Kursbeskrivning

Vi går igenom grafiska tumregler för komposition, val av teckensnitt, val av färger och format. Vi gör små grafiska projekt som t.ex. design av visitkort och affischer. Vi använder i huvudsak Photoshop CC, samt papper och penna, men reglerna gäller oberoende av grafiskt program man föredrar att använda.

Kursen är en del av en större helhet i grafisk design för fotografer.


Målgrupp

Kursen är riktad till fotografer som vill komplettera sitt fotografiska kunnande med grundläggande grafisk design i Photoshop, t.ex. för att skapa visitkort och affischer till fotoutställningar.

Antal deltagare: 10-12

Utrustning och IT-krav

Egen dator med Adobe Photoshop CC installerat. Adobe Photoshop är ett resurskrävande program vilket kräver att man har en tillräckligt kraftig dator.

Kursdeltagarna bör känna till grundfunktionerna Photoshop, t.ex. veta hur man skapar markeringar, kopierar och använder lager (detta går vi igenom i grundkursen).

Kursdeltagarna bör ha tillräckligt med allmänna datorkunskaper: Kurstiden är kort och kursledaren hinner inte hjälpa till att lösa datorproblem som inte är relaterade till Photoshop (kursdeltagarna bör veta hur man sparar och kopierar filer, samt veta hur man löser enklare datorproblem som låsta program).


Kursavgift: € 100

 

Tidpunkt:

4-5/4 2020 kl 10-17, 9-16
25-26/4 2020 kl 10-17, 9-16

Kursplats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

 

Kursbeskrivning

Vi lär oss skapa fotoböcker i Adobe Lightroom, och utgår från kompositionsregler vi lärt oss i kursen Grafisk design för fotografer.

Vi diskuterar olika online tjänster som används för att trycka fotoböcker (Blurb, Ifolor, Smartphoto etc).

Kursens huvudmål är att deltagarna sammanställer en egen fotobok utgående från egna bilder.

Kursen är sista delen av en större helhet i grafisk design för fotografer.

 

Målgrupp

Kursen är för dem som vill lära sig sammanställa sina foton på ett lätt och stiligt sätt i form av fotoböcker. Fotoböcker är ett utmärkt sätt att bevara sina fotominnen och är omtyckta gåvor till släkt och vänner.

Antal deltagare: 10-12

Utrustning och förberedelser

Egen dator med Adobe Lightroom installerat, samt ett urval av egna bilder som ska användas i boken.

Programvara som används i undervisningen är i huvudsak Adobe CC för fotografer (Lightroom Classic CC och Photoshop CC), men om man är van att använda andra program för fotoböcker så är det också okej att använda under kursen.

För att spara tid är det önskvärt att kursdeltagaren tar med egna bilder som valts ut och sparats i en samling i Lightroom. Skriv gärna också eventuella textutkast om det är tänkt att ha längre texter i boken.

Kom ihåg att ta med de externa hårddiskar som ni arkiverat bilder på!

 

Kursavgift: € 100

 

2019-20

GAB är en grafisk helhet på fyra kurser för dem som redan är bekanta med Adobe Lightroom och kanske också Adobe Photoshop, och som vill lära sig mera avancerad bildbehandling.
Vi utgår från fotografisk synvinkel men även de som sysslar med illustration och målning kan ha nytta av kurserna.
Grunderna i avancerad bildbehandling (GAB) kan avläggas som en helhet eller i avsnitt (delkurser).

Vi kommer i huvudsak att använda oss av Adobe Photoshop och delvis Adobe Lightroom (Classic). Vi börjar med en grundkurs i Photoshop där inga förkunskaper krävs. Den kursen ger tillräckligt med färdigheter för fortsättningskursen i Photoshop. Om man har använt Photoshop sedan tidigare kan man hoppa direkt till fortsättningskursen i Photoshop.

I grundkursen för grafisk design går vi igenom tumregler för grafiska helheter där vi kombinerar texter, färger och foton för att skapa bl.a. visitkort, broschyrer och affischer. Vi använder Adobe Photoshop eftersom det ingår i programpaketet Adobe CC för fotografer, men de grafiska reglerna vi lär oss av oberoende av vilka program kursdeltagarna använder. Kursen i grafisk design lägger grunden för kursen i att skapa fotoböcker.

 

Kursledare: Paul Söderholm, fotograf och bildbehandlingsexpert

 

 

Delkurser och tidpunkter

Adobe Photoshop för fotografer (grundkurs)
14-15/9 2019 kl 10-17, 9-16
5-6/10 2019 kl 10-17, 9-16

Adobe Photoshop för fotografer (fortsättningskurs) 
16-17/11 2019 kl 10-17, 9-16
23-24/11 2019 kl 10-17, 9-16

Grafisk design för fotografer (grundkurs)
29/2-1/3 2020 kl 10-17, 9-16
21-22/3 2020 kl 10-17, 9-16

Gör din egen fotobok
4-5/4 2020 kl 10-17, 9-16
25-26/4 2020 kl 10-17, 9-16

Detaljerade kursbeskrivningar anges under DELKURSER nedan.

 

RABATTER OCH FÖRMÅNER:
Anmälda till hela studieblocket i GAB har förtur och får utbildningen till en billigare kursavgift: 4 delkurser för € 325 (rabatt € 75),
3 valfria delkurser  € 250 (rabatt € 50),
2 för € 175 (rabatt € 25),
1 delkurs för € 100 (orabatterat).
Ifall man deltar i fler än en delkurs ingår även plattformen Moderskeppet i kursavgiften.

 

Kursavgift € 325

 

Bort från AUTO-lägetsommaruni sv foto

 

Har du en digital systemkamera som du vill lära dig använda bättre?
Vill du lära dig grunderna i fotografering?

I den här fotokursen får du grundläggande kunskap om exponering, bländare, slutare, ISO-tal, skärpedjup, rörelseoskärpa och mycket mer.
Vi bekantar oss främst med kamerans manuella läge (M) både genom teori och praktiska övningar.


Kursledare: fotograf Johanna Sandin

 

Tidpunkt:

14-15/9 2019
kl 10-17, 9-16

Kursplats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

 

Antal kursdeltagare: 12-16

 

Kursavgift: € 20

2020-21

FOTOSKOLAN (VIII) INLEDS 2020-21
Kursbeskrivningarna nedan gäller arrangemangen 2017-18.

 

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som äger en digital systemkamera och en dator, som fotograferat en tid men vill utveckla ditt bildskapande till en mera professionell nivå. Detta är en kurs som också är en bra inkörsport till den som vill försöka sig på att avlägga en specialyrkesexamen för fotografer (med natur som kompetensområde) som arrangeras av Axxell Utbildning, Brusaby, Kimito.

Antal deltagare
Maximum 16 deltagare antas till kursen som formar en årshelhet.

Utrustning
Du bör ha egen systemkamera och bärbar dator (inkl. kortläsare, minnessticka). Du bör känna din kamera (läs handboken) och ha grundläggande datorvana. Observera att detta är bildskapande fotokurs, inte en kamerakurs; tiden är alltför begränsad för att lära ut allt om alla världens kameramärken (märkesspecifika kurser brukar arrangeras av fotoaffärer/-importörer). Som bildredigeringsprogram skall du ha Lightroom färdigt nerladdad i datorn vid kursens början (kan gratis laddas ner för en testperiod). Arbetsformer Kursens kärna består av handledda närstudier (teori/praktik) och fotoutflykter i Hangö med omnejd under fyra förlängda veckoslut under sommar, höst, vinter och vår. Kompletterande studier sker via olika typer av hemuppgifter som presenteras för gruppen vid följande sammankomst. 

 

Ur kursinnehållet
Exponeringsteknik, komposition, bildseende, bildredigering, utskrivning/montering av bilder, bildvisning, bildkritik etc. Från kursens bildskörd väljs bilder till en publik fotoutställning i Hangö, till Hangö fotofestival samt till en väggkalender. Fotoutställning i Hangö bibliotek i tre veckor från den 18/5 2018.

Omfattning, tid och plats
Närstudier 13 dagar/104 h, distansstudier 15 dagar/120 h under tiden augusti 2017 till juni 2018.

Plats: Skolgatan 9-11, Hangö.
Som fristående kurs arrangeras dessutom fördjupad kortkurs i LIGHTROOM vid behov och enligt skild överenskommelse med Paul Söderholm.

Kursavgift: 275 € (kan betalas i rater)

 

Lärare:
Johanna Sandin (kursledare, fotografering/bildutskrivning)
Paul Söderholm (kursledare, datateknik/bildredigering med Lightroom)

Gästande fotografer (inspiratörer):
Johan Ljungqvist (3D bilder med drönare), i augusti
Robert Seger, (dokumentär, life-style) i oktober

I stallet:
Heikki Willamo (svartvitfotografering, fotoböcker)
Janne Gröning (skärgård, fotoprodukter, marknadsföring)
Hans G Hästbacka (Camera Obscura, fotoutställningar)


Kurstider
Del I – sommar (4 d) - 3-6/8 2017 (torsdag-söndag) i Hangö - första dan kl 10-18, resten kl 9-17.30 - vid behov också kvällsfotografering - arbete i 1-2 grupper
Del II – höst (3 d) - 13-15/10 2017 (fredag-söndag) i Hangö - första dan kl 12-18, resten kl 9-17.30 - arbete i 1-2 grupper
Del III – vinter (3 d - 24 h) - 19-21/1 2018 (fredag-söndag) i Hangö - första dan kl 12-18, resten kl 9-17.30 - arbete i 1-2 grupper
Del IV – vår (3 d) - 18-20/5 2018 (fredag-söndag) i Hangö - första dan kl 12-18, resten kl 9-17.30. - arbete i 1-2 grupper - Fotoutställning i Hangö bibliotek från den18/5 2018 (i 3 veckor)

 

2019-20

Tidpunkt
2-3/11 2019, kl 10-17, 9-16
14-15/12 2019, kl 10-17, 9-16
11-12/1 2020, kl 10-17, 9-16

Plats: Skolgatan 9-11, Hangö

Kursledare
fotograf Hanna Sandin
fotograf Paul Söderholm

 

Kursbeskrivning

Har du fastnat i rutinerat fotograferande, eller bara vill prova på annan typ av foto?
En fotokurs för dig som vill aktivera din fantasi och börja ta mer spännande bilder.
Vi skapar spännande bilder i kameran och i bildredigeringen.
Vi gör fotoövningar med kreativa lösningar, samtalar kring resultatet och inspirerar varandra.


Målgrupp

Kursen är en naturlig fortsättning för dig som kan grunderna och vill lära dig mer (samt att få bryta mot de fotografiska tumreglerna).
Man behöver inte ha grundfärdigheter som förvärvas i Fotoskolan, men en fotovana med en egen systemkamera.


Antal deltagare: 12-16  


Utrustning

Egen systemkamera och bärbar dator.
Du bör känna din kamera och ha grundläggande datorvana. Observera att detta är bildskapande fotokurs, inte en kamerakurs. 
Som bildredigeringsprogram skall du ha Lightroom färdigt nerladdad i datorn vid kursens början (kan gratis laddas ner för en testperiod).

 

Kursavgift: 175€

2020-21

FOTOSKOLANS STUDIOLABB ARRANGERAS VARTANNAT ÅR!
Nästa arrangemang planeras 2020-21.
Kursbeskrivningarna nedan gäller för år 2018-19

Tidpunkt:

Del 1: 27-28/10 2018, kl 10-17, 9-16
Del 2: 8-9/12 2018, kl 10-17, 9-16
Del 3 12-13/1 2019, kl 10-17, 9-16

Kursledare:
studiofotograf Gunnar Lundqvist
it-expert Paul Söderholm

 
Kursplats:
Hangö sommaruni, Skolgatan 9-11, Hangö

Kursbeskrivning

I Fotoskolans studiolab lär vi oss fotografera personerr och föremål under kontrollerade förhållanden. Vi lär oss sätta ljuset och kompositionen för att få de bilder vi vill ha. Vi fotar i studio och i miljö (s.k. On-Location porträtt).
Kursen är uppdelad i tre delar.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som använder en systemkamera och en dator, som fotograferat en tid men vill utveckla ditt bildskapande i studiomiljöer till en mera professionell nivå.
Detta är en kurs som också är en bra inkörsport till den som vill försöka sig på att avlägga en specialyrkesexamen för fotografer (med natur som kompetensområde) som arrangeras av Axxell Utbildning, Brusaby, Kimito.

Antal deltagare
Maximum 16 deltagare antas till kursen.

Utrustning
Du bör ha egen systemkamera och bärbar dator (inkl. kortläsare, minnessticka). Du bör känna din kamera (läs handboken) och ha grundläggande datorvana. Som bildredigeringsprogram skall du ha Lightroom färdigt nerladdad i datorn vid kursens början (kan gratis laddas ner för en testperiod).
Ta gärna med eget stativ, fjärrutlösare och blixt (s.k. speedlight), och eventuell annan blixtutrusning.

 

Kursschema:


Del 1 - oktober 27-28 (2018), kl 10-17, 9-16
- Idén med studio
- Studion som utrymme
- Utrustning och teknik
- Ljussättning
- Regissera modell
- Efterbehandling av porträtt

Del 2 - december 8-9 (2018), kl 10-17, 9-16
- Repetition och genomgång av hemuppgifter
- Studion som utrymme
- Utrustning och teknik
- Ljussättning
- Komposition med föremål (produktfoto, stilleben) / med modell (porträtt)
- Efterbehandling av föremål

Del 3 - januari 12-13 (2019), kl 10-17, 9-16
- Repetition och genomgång av hemuppgifter
- Blandade tekniker och övningar
- Efterbehandling
- Bildvisning

 

Anmälan senast: 4/10 2018

Kursavgift: 175 €

2019-2020


Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är riktigt förtrogen och du med din kamera samt Lightroom och som fotograferat en tid men vill utveckla ditt bildskapande. Du har gått Fotoskolan eller motsvarande fotokurs och vill ta ditt fotograferande till följande nivå.

Detta är inte en nybörjarkurs utan kursdeltagarna förväntas kunna grundläggande kamerahantering och bildbehandling, samt också grundläggande datoranvändning.

 

Antal deltagare 

10-12 deltagare antas till kursen som formar en årshelhet.

 

Arbetsformer 

Kursens kärna består av handledda närstudier med interaktiv bildanalys och digitalt fotohantverk i Hangö under fyra förlängda veckoslut under sommar, höst, vinter och vår. Kursdeltagarna förväntas kunna arbeta självständigt mellan kurstillfällena.

 

Tidpunkt

6-9/6 2019 kl 10-18 därefter kl 9-17.30

OBS! Starten är flyttad till
11-13/10 2019 kl 12-18 därefter kl 9-17.30

17-19/1 2020 kl 12-18 därefter kl 9-17.30

15-17/5 2020 kl 12-18 därefter kl 9-17.30

Avslutande fjärde passet arrangeras på sommaren (i juni eller augusti) 2020.
Datum anges förmodligen i augusti eller september i år.

 

Lärare: 

Johanna Sandin (kursledare, fotografering/bildutskrivning) 

Paul Söderholm (kursledare, datateknik/bildredigering med Adobe Lightroom och Photoshop)

Gästföreläsare

 

Kursinnehåll

Deltagarna i fotoakademin väljer själva vilket tema de vill utveckla och fördjupa sig i. Under kursen strävar deltagarna mot ett eget uppställt mål - att producera en portfolio, ett bildspel, fine art utskrifter eller dyl. Vi fokuserar på prat kring egna bilder samt andras, på att utveckla bildseendet och att åstadkomma bildsekvenser. 

Vid varje närstudieträff fördjupar vi oss i något centralt tema inom bildskapandet eller det fotografiska hantverket, t.ex. som en demonstration eller diskussion kring valda bilder. Fotograferingsuppgifter delas ut i anslutning till det egna temat. 

Under kursens gång får deltagarna undervisning i hur man gör mera avancerad bildbehandling i Photoshop.

Deltagarna får fördjupad undervisning i utskrift av egna bilder, bl.a. att prova och jämföra olika papperssorter. (Materialkostnader kan tillkomma.)

Som pricken på i ingår en studentprenumeration för ett år av Moderskeppet Guld för självstudier (t.ex. fotografering, bildbehandling och annan grafisk produktion). 

 

Omfattning, tid och plats 

Närstudier 13 dagar/104 h, distansstudier 15 dagar/120 h under tiden juni 2019 till juni 2020.

Plats: Skolgatan 9-11, Hangö. 

 

Kursavgift: 350 € (kan betalas i rater)

 

För förmånligt gruppboende och förmedling kontakta sommarunis kansli!