Arkeologi

Fältkurs i andra världskrigets konfliktarkeologi vid Hangö sommaruniversitet.

Utgrävning av det tyska militärlägret på Tulludden i Hangö 1942-1944.

 

 

Tidpunkt:

25 - 29/6 2018 kl 10-16 (pass 1)

2 - 6/7 2018 kl 10-16 (pass 2)

9 - 13/7 2018 kl 10-16 (pass 3)

 

Utgrävningsledare: FM arkeolog Jan Fast


Plats: Tulludden, Hangö

Man kommer nästan ända fram med bil. Bilen kan lämnas på bilparkeringen utanför frihamnsområdet på Tulluden. Från parkeringen är det en ca 30 minuter lång vandring längs den vackra naturstigen till själva utgrävningsplatsen. Samling vid de vita bänkarna vid barack nära naturstigen och barackruinerna!

NÄRMARE platsbeskrivning se hango.fi FÖR KARTA.

 

Utgrävningarna av det tyska lägret på Tulludden pågår i tre veckor under juni/juli månad. Utgrävningen är en viktig del av Jan Fasts kommande doktorsavhandling om livet i lägret och Hangös roll i Nazi Tysklands krig i norr 1941-1944. På kursen talar vi svenska, finska, engelska och tyska.

Kursen inleds varje vecka med en obligatorisk föreläsning för deltagarna. Föreläsningen hålls i fält på Tulludden. Under föreläsningarna behandlas ämnen kring Hangös roll i andra världskriget samt arkeologisk utgrävningsteknik och säkerhet speciellt vid utgrävningar av lämningar från andra världskriget.

Kursen består av tre pass, vardera omfattande fem dagars fältarbete. Utgrävningarna försiggår under vardagar mellan kl 10-16. All utgrävningsutrustning finns på plats, du behöver endast egen matsäck, skyddshandskar och bra skor på fötterna. Ingen tidigare erfarenhet av militärhistoria eller arkeologi behövs. Under 16 åringar kan delta i utgrävningarna I sällskap av en myndig person. Fynden väntas bli mycket talrika och mångsidiga. Utgrävningsfynden är både av civil- och militär karaktär och I sin helhet enbart från åren 1942-1944.

 

jannef

 


En tysk soldat tappade sitt kors och radband i lägret. Foto Jan Fast.

 

 

Deltagarantal: maximum 20/pass (5 dagars pass).

 

Anmälningar till kursen via webben senast 29/5 (eller kansliets tfn 040 1860131).
Ange i vilken period du deltar i vid anmälningen.
Försenade anmälningar godkänns OCKSÅ. Härvid anmälning och betalning på kursplatsen till kursledaren.
Närvaroanmälan till kursen på kursplatsen.

 

Kursavgift: 20 €/pass (5 dagars pass). Ange studiepass(en) vid betalningen.

 

Hangö erbjuder många olika möjligheter till inkvartering men sommaren är högsäsong så det lönar sig att boka rum i mycket god tid!!
Önskemål, frågor och förväntningar inför kursen tas gärna emot per e-post till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Beträffande tidigare utgrävningar av militärlägret och för aktuell information se http://janfast.blogspot.fi/

Du kan också bli medlem i Facebook gruppen ”Durchgangslager Hangö 1942-1944”
https://www.facebook.com/groups/1392847977683622/?fref=ts

 

Välkommen med på en unik och dramatisk tidsresa till det andra världskriget!

 

Välkommen på kurs!

FM Jan Fast

 

 

 

 

Historisk bakgrundsbeskrivning

Enligt hamnjournalerna i hamnarkivet i Hangö anlöpte de första tyska fartygen (s/s Muansa ja s/s Hans Leonhardt) Hangö redan den 14.01. Hamnbassängen var ännu då full med skrot som dumpats dit av ryssarna under reträtten från Hangö. Den kalla vintern möjliggjorde ändå utläggandet av de tyska soldaterna på isen utanför Hangö i januari och februari 1942.

Av nyfunna flygfotografier att döma röjdes hamnbassängen upp med fart och hamnen var snart igen i fullt bruk. På våren 1942 uthyrdes det nuvarande frihamnsområdet på Tulludden till tyskarna för att användas som transport- och etappcenter.

De mycket detaljerade hamnjournalerna visar att trupptransporterna genom Hangö var rätt omfattande under så gott som hela lägrets verksamhetstid. Via Hangö reste dagligen hundratals och vissa dagar tusentals soldater på permission till Tyskland och till fronten.

två tyskar

Tyska soldater på väg till Hangö 1943.

På Tulludden byggde tyskarna ett för finländska förhållanden mycket stort läger. Det kom med tiden att innehålla utrymmen för minst 3394 soldater (maximalt ända upp till 4410). I bildarkivet på försvarsmaktens topografiska avdelning bevaras flygfotografier över Tulludden som visar att stora delar av lägret stod färdiga redan den 19.7.1942. På bilderna kan man urskilja de färdiga barackerna inom officerarnas lägerområde, det stora tyska soldathemmet, stallbyggnaderna och en del av manskapsbarackerna i lägerområdets mittersta del. Intressant är att arbetet med att bygga avlusningslägret inte ännu påbörjats vid denna tidpunkt.

lägerområde

En av de återstående, nu rätt kusliga tyska barackerna på det forna lägerområdet. Foto Jan Kaila.

 

Inalles uppfördes omkring 130 olika byggnader på Tulludden. Lägret innehöll förutom manskapsbaracker också serviceutrymmen, ett sjukhus, en biograf, ett soldathem m.m. Alla permittenter genomgick en hälsogranskning både vid ankomsten till och vid avfärden från lägret. De som skulle på permission till Tyskland rengjorde sig och försågs med rena kläder i det så kallade avlusningslägret (”Entlausungsdorf”).

baracker

Baracker i avlusningslägret. Foto Jan Fast.

Permittenternas havsresa gick från Hangö hamn till hamnen I Reval och resans längd varierade beroende på väder och årstid. Åren 1943 och 1944 löpte fartygen risk att torpederas av u-båtar. Enligt bevarade brev kunde resan ta allt från åtta timmar till upp till 2 dygn. Förhållandena på transportfartygen var primitiva och soldaterna ofta nedstämda åtminstone på väg till Hangö efter permissionen.

”…in Hangö wieder finnischen Boden betreten habe,Estland,Fahrt war fürchterlich-nur zweimal schwarzen Kaffee-weder Bier, Schiff schon bereit, im Zug saß wieder einer auf dem anderen, schlafen aus Holzpritschen ohne jede Unterlage, mit dem Landser macht man was man will,jeder ist mißmutig und niedergeschlagen, heimfahrende Urlauber erzählen keine schönen Sachen, was man an den Menschen verbricht, einen Schluck Wein will ich mir für die Fahrt durch Finnland aufheben…” (Brief vom 5.6.43 aus Hangö)

 

De flesta soldaterna tillbringade endast en natt i lägret. En vid avfärden och en vid ankomsten. Från lägret drog soldaterna vidare tillbaka mot fronten i norr med tåg som av soldaterna också kallades ”Urwaldexpress”. Resan till fronten var lång, det fanns gott om tid för dystra tankar.

Lägret på Tulludden verkade också som permissionsläger för de soldater som av en eller annan orsak inte reste till Tyskland på permission. Lägerförhållandena var ändå rätt primitiva. Korpral Gerhard Klöver (6. bergsjägardivisionen) klagar på lägerförhållandena i ett brev från Tulludden som daterats till den 11.8.1943.

 

”Hier sind sehr viele Wanzen, ich habe seit heute Nacht an vier stellen dicke Bisse und die jucken jetzt sehr…” (Brief vom 11.8.1943 aus Hangö)

 

Den finländska SS bataljonen lösgjordes från SS division Wiking och transporterades till Hangö ombord på transportfartyget m/s Warthe i juni 1943. Bataljonens soldater tillbringade en tid av sin vistelse Hangö i lägret på Tulludden före bataljonen upplöstes i juli 1943. Medlemmarna av den finska Lotta-Svärd organisationen som arbetade vid ”Lotta-Kantine Erika” på Tulluudden var inte stormförtjusta i de finska SS männen.

 

”De som var otrevliga var de finländska truppenheter som utbildats i Tyskland. De tillhörde SS och de skulle styra oss när det blev fred. De var otrevliga och stora på sig. De tyckte inte om oss svenska-talande...” (från Tomy Karlssons intervju med Lotta-Svärd medlem Miranda Westerholm från Ekenäs).

 

I december 1943 fick lägret på Tulludden ta emot ca 600 ingermanländska frivilliga från Ostabataillon 664. På lägret bytte soldaterna om till finska uniformer och omgrupperades till det finländska förbandet Er. P. 6. Bataljonen deltog i försvarsstriderna på Karelska näset sommaren 1944. Efter kriget överläts de ingermanländska soldater som inte lyckats fly till Sverige till Sovietunionen där de gick ett mycket hårt öde till mötes

 

På sensommaren 1944 förberedde sig soldaterna i lägret möjligen på krig i södra Finland efter att Hitler den 20.6.1944 gett order att bilda ett regemente av lägrets permittenter. Soldaterna skulle användas ifall Finland ingick separatfred med Sovjetunionen.

I början av augusti 1944 flyttades 10 000 man ur tyska 122. divisionen ”Division Greif” och mängder av krigsmateriel via Hangö till Reval. Divisionen led senare svåra nederlag i enorma striderna i Kurland I Lettland. Lägret på Tulludden spelade antagligen också en viktig roll då de tyska trupperna i södra och mellersta Finland lämnade Finland för gott i september 1944. 

Tidpunkt
4-8/6 2018   kl 9-15 (pass 1)
11-15/6 2018 kl 9-15 (pass 2)
18-21/6, 25/6 2018 kl 9-15 (pass 3)

Plats: Raseborgs slott, Raseborgs slottsväg, Raseborg Man kommer fram med bil.

Utgrävningsledare FD docent Georg Haggrén och Frida Ehrnsten

 

 

Utgrävningarna i Raseborg pågår i tre veckor under juni månad i Raseborgs slotts omgivning. Arkeologiska fältarbeten i Raseborg börjades redan 1890, men i borgens omgivning har man utfört systematiska fältarbeten först på 2000-talet. Just nu pågår det ett omfattande forskningsarbete vad gäller Raseborgs slott. På kursen har man ett tillfälle att bekanta sig med borgforskningens senaste resultat – och forska själv!
 

Inkommande sommar fortsätter arbetet på Slottsmalmen som för slottet utgjorde ett brohuvud på fastlandet. Här har man gjort spännande fynd under de senaste årens utgrävningar. I år fortsätter vi på nya platser inte långt ifrån förra årens utgrävningsområden. Här kan man vänta både fasta strukturer och omfattande fyndmaterial som kan knytas till det medeltida slottet.

Kursen består av tre pass, vardera omfattande fyra dagars fältarbete samt fältarbete och en exkursion på femte dagen. Under kursens lopp bekantar vi oss med livet i det medeltida Raseborg, lär oss grunderna i utgrävningsteknik och hur man kan identifiera fornlämningar – och besöker själva slottet och dess spännande omgivning. De vanligaste typerna av fynd på medeltida borgar och bondbyar blir också bekanta under kursens lopp. Vid sidan av föreläsningarna deltar alla kursdeltagare dagligen i utgrävandet. Som avslutning på veckan åker vi på fredageftermiddag (och på måndagen 25/6) på en exkursion och bekantar oss med den medeltida slottsegendomen och Snappertuna kyrkby, exkursionen tar ca 2,5 timmar, från kl 12.30–15.00. Ta med egen matsäck, regnkläder och gummistövlar. Klä dig i bekväma kläder. Arkeologiska utgrävningar är ett smutsigt jobb!

Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/slottsmalmen/ Där kan du också bekanta dig med förra årets utgrävningar.

 

Deltagarantal maximum 12 /pass (5 dagars pass).


Kursanmälningar senast 22/5 till kansliet tfn 040 1860 131 eller via denna web. Försenade anmälningar godkänns också – härvid anmälning och betalning på kursplatsen till kursledaren.
NÄRVAROANMÄLAN till kursen på kursplatsen.

Kursavgift 20 €/pass (inkl. anmälningsavgiften). Ange studiepass(en) vid betalningen.


En förmånlig övernattningsmöjlighet en kilometer från slottet: Snappertuna Hostel (Tunaborg), (http://www.stunahostel.com/).

Möjlighet till lunch i Restaurang & Café Slottsknekten (http://www.slottsknekten.fi/)

Önskemål och förväntningar inför kursen tas gärna emot per e-post till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Hjälp oss att organisera en kurs som passar just dig!