Konfliktarkeologi med Jan Fast

Hangö 1941 – Fältkurs i andra världskrigets konfliktarkeologi

bild 1

Pass 2 och 3 av konfliktarkeologikursen går av stapeln vid Hangö Frontmuseum. Utgrävningsdeltagarna har fritt tillträde till museet. Foto Hangö Frontmuseum.

 

Tidpunkt: alla dagar klockan 10-16

5.5 - 9.5.2021 (pass 1)

12.7 - 16.7.2021 (pass 2)

22.9 - 26.9.2021 (pass 3) NYINSATT PASS

1.10 - 5.10.2021 (pass 4)

Träffplats för samtliga pass första dagen: Hangö Frontmuseum (Hangöuddsvägen 1625, 10820 Lappvik, Hangö)

Deltagarantal: Maximum 15 deltagare/pass (5 dagars pass men du kan delta så många dagar du själv önskar).

Anmälningar:
Via webben senast 30/4 till pass 1 (eller kansliets tfn 040 1860 131),
till pass 2 senast 25/6
till pass 3 senast 17/9
till pass 4 senast 17/9

OBS! Försenade anmälningar godkänns OCKSÅ. Härvid anmälning och betalning på kursplatsen till kursledaren.

Närvaroanmälan till kursen: På kursplatsen.

Kursavgift: 20 €/pass (5 dagars pass). Ange studiepass(en) vid betalningen.

 

karta 2

Karta: Samlingsplats vid ingången till Frontmuseet första dagen av kurspassen kl 10 (vid pilen).

Man kommer ända fram med bil. Bilen lämnas på Frontmuseets bilparkering. Samling varje dag kl. 10 vid ingången till frontmuseet eller enligt överenskommelse! Från frontmuseet är det alldeles kort väg till utgrävningen. Pass 1 startar också kursen med samling i Frontmuseet kl 10 för en introduktion och anvisningar inför passet inne i stan och på udden 5-9/5.

Obs! Pass 4 startar också kursen med samling i Frontmuseet kl 10 för en introduktion och anvisningar inför passet inne i Hangö centrum.

 

Kursbeskrivning:

Det är redan 80 år sedan striderna vid Hangöfronten. Krigsskådeplatserna är övervuxna och många löpgravar, nästen och andra konstruktioner har rasat ihop eller försvunnit helt. I gravar i skogarna, på holmarna och på havsbottnen vilar ännu ett okänt antal stupade soldater.

bild 3bild 3b

År 2019 utforskade och dokumenterade Hangö Sommaruniversitets fältkurs striden vid Bengtskär. Foto SA-kuva och Jan Fast.

 

 

Bakom fronten mötte vanliga män, kvinnor och barn krigets fasor i fångläger, på förbandsplatser och sjukhus samt i evakueringscentrum för stupade. Även dessa platser undersöks och dokumenteras av Hangö Sommarunis konfliktarkeologikurser 2018-2025.

soldater

Finska soldater på Hangöfronten. Foto SA-kuva.

Bild 3Bild 4

Tyska SS soldater vid Hangöfronten 1941. Foto SA-kuva.

 

Konfliktarkeologin bidrar med ny information om striderna på Hangöfronten under andra världskriget. Fynden belyser frontvardagen, striderna och människoöden på båda sidor om fronten.Utgrävningarna utförs med iakttagande internationella etiska regler och säkerhetsföreskrifter.

 

 

 

bild 5bild5a

bild5bbild5c

Typiska konfliktarkeologiska utgrävningsfynd från Hangöfronten vid Frontmuseet (finskt axelklaffemblem, ett cigarrettetui, del av tysk handgranat, unformsknapp och en militärkompass) Foto Jan Fast 

 

Under kurserna i krigsarkeologi kan besökarna ta del av de professionella krigsarkeologernas arbete i terrängen nära Hangö. I programmet ingår både arkeologiska utgrävningar, utfärder och föreläsningar på frontmuseet. Utgrävningarna leds av FM arkeolog Jan Fast, avdelningen för kulturforskning vid Helsingfors Universitet.

 

bild 6

Foto från den mycket resultatrika konfliktarkeologiska provutgrävningen vid frontmuseet sommaren 2020. Foto Jan Fast.

 

Kursen inleds varje vecka med en obligatorisk föreläsning för deltagarna på Hangö Frontmuseum. Under föreläsningarna behandlas ämnen kring Hangös roll i andra världskriget samt arkeologisk utgrävningsteknik och säkerhet speciellt vid utgrävningar av lämningar från andra världskriget. På kursen talar vi svenska, finska, engelska och tyska.

Kursen består av fyra pass, vardera omfattande fem dagars fältarbete. Passen har olika teman:

Pass 1: 5 - 9.5.2021

Provutgrävning av general Kabanovs underjordiska kommandoplats i badhusparken i centrala Hangö.

Pass 2: 12 - 16.7.2021

Utgrävning av en mycket fyndrik korsu på frontavsnittet kring det nuvarande Frontmuseet. Korsun brann ner under striderna på Hangöfronten på hösten 1941 och har legat orörd sedan dess.

Pass 3: 22 - 26.9.2021

Utgrävning av en mycket fyndrik korsu på frontavsnittet kring det nuvarande Frontmuseet. Korsun brann ner under striderna på Hangöfronten på hösten 1941 och har legat orörd sedan dess.

Pass 4: 1.10 - 5.10.2021

Utgrävningar av general Kabanovs underjordiska kommandoplats i Badhusparken i centrala Hangö.Utgrävningarna försiggår under vardagar mellan kl. 10-16. All utgrävningsutrustning finns på plats, du behöver endast egen matsäck, skyddshandskar och bra skor på fötterna. På frontmuseet finns ett café och WC.

Ingen tidigare erfarenhet av militärhistoria eller arkeologi behövs. Under 16 åringar kan delta i utgrävningarna I sällskap av en myndig person. Fynden väntas bli mycket talrika och mångsidiga. Utgrävningsfynden är både av civil- och militär karaktär och i sin helhet enbart från år 1941.

Inkvartering under utgrävningen:

Hangö erbjuder många olika möjligheter till inkvartering men sommaren är högsäsong så det lönar sig att boka rum i mycket god tid!

Före utgrävningen:

  • Önskemål, frågor och förväntningar inför kursen tas gärna emot per e-post till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
  • Beträffande tidigare konfliktarkeologiska utgrävningar i Hangö samt projektet ”Hangö 1941” och för aktuell information se:

https://www.hanko1941.com/

http://janfast.blogspot.com/

  • Du kan också bli medlem i konfliktarkeologigrupperna på Facebook:

Durchgangslager Hanko 1942-1944

https://www.facebook.com/groups/1392847977683622

Hanko 1941

https://www.facebook.com/groups/364312290705639

Varmt välkommen med på en unik och dramatisk tidsresa till det andra världskriget!

Jan Fast

FM, arkeolog 

 

Historisk bakgrundsbeskrivning för projektet ”Hangö 1941”

Projektet utför konflikt- och samfundsarkeologisk forskning av " lämningar från andra världskriget vid Hangöfronten Hangö i södra Finland 2018 - 2025.

Projektbeskrivning

Projektet "Hangö 1941" studerar krigshändelserna och Hangö som krigszon och förläggningsområde under andra världskriget, ur ett konfliktarkeologiskt, krigs- och socialhistoriskt perspektiv. Projektet har inletts med preliminära arbeten år 2018 och pågår framtill år 2025.

I projektet ingår arkivarbete, arkeologiska utgrävningar tillsammans med arkeologer och studeranden och tillsammans med skolelever och den stora allmänheten. Även intervjuer av krigsveteraner i Sverige, Finland och Ryssland, samt media-arbete i både traditionell och sociala media förverkligas i samband med projektet.

Samarbetsparter är Hangö Museum, Hangö Frontmuseum, Hangö Sommaruniversitet, Ryska Ambassaden i Finland (sovjetiska soldatgravar), Föreningen för Bevarandet av Minnet av Krigsoffer (Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry.), Museiverket i Finland samt museer, universitet och skolor i Finland.

Projektet mynnar ut i en svensk-/engelskspråkig publikation och en utställning vid Hangö Frontmuseum/Hangö Museum år 2025.

Projektet leds av arkeolog FM Jan Fast som har erfarenhet av ledningen av över 140 arkeologiska utgrävningar i Finland med start år 1986. Fast är specialiserad på konflikt- och samfundsarkeologi och håller för närvarande på med att slutföra sin doktorsavhandling "Durchgangslager Hanko 1942 - 1944”    - The Archaeology and History of a Second World War German Transition Camp in Hanko, S. Finland" vid Helsingfors Universitet.

Projektåret 2021

”Hangö 1941” har karaktären av ett pionjärprojekt inom konfliktarkeologisk forskning i Norden och har väckt stort intresse både nationellt, inom de nordiska länderna och internationellt.

Projektet handlar om kriget på Hangöfronten, en liten episod inom ramen för de enorma dimensionerna av andra världskriget. Trots detta ger de konkretiska konfliktarkeologiska fynden och dokumentationen av konstruktionerna vid Hangöfronten en delvis annorlunda, mer personlig och nyanserad bild av kriget, än den som traditionellt förmedlas av krigshistoriker.

Konflikt- och samtidsarkeologi är också minnesarbete. Genom att lyfta fram krigets konkreta befästningsanläggningar och föremål som tillhört enskilda soldater strävar projektet till att lyfta fram minnen och känslor i syfta att engagera de olika målgrupperna i diskussioner om krigets fasor och den enskilda individens roll i ett världskrig.

Under projektåret 2021 utgrävs platser som general Kabanovs kommandobunker i centrala Hangö, korsun ”Hamsterbo” vid frontlinjen intill Hangö Frontmuseum, platsen för ett nedstörtat finskt jaktplan i skärgården och det tyska militärlägret på Tulludden.

Fullbordade och planerade fältarbeten som ingår i Hangö 1941 projektet

Mellan åren 2019 och 2025 studeras kriget vid Hangöfronten från många olika vinklar och åtminstone på många olika platser. I undersökningarna ingår tillsvidare:

- Arkivforskning av kriget vid Hangöfronten (2020 - 2023).

- Kartläggning av striderna vid Bengtskär (2019).

- Bärgning av sju stupade sovjetsoldater i Tvärminne (2019).

- Utgrävning av General Kabanovs kommandobunker i centrala Hangö (2021 - 2022).

- Utgrävningar och kartläggning av skärgårdsstriderna vid Horsö och Stora Käringholmen (2021 - 2023)

- Forskning av civilas upplevelser på och bakom Hangöfronten 1941 (2022 - 2024).

- Sökande och forskning av stupade och försvunna vid Hangöfronten (2018 - 2025). Vid sökandet av krigsdöda tillämpas särskilda, strikta etiska regler som gäller för forensiskt arkeologiskt arbete inom EU.

- Kartläggning av krigsfångläger nummer 7 i Svartå (2019).

- Dokumentation och forskning av evakueringscentret för stupade i Pojo (2018 - 2019).