Nätkurs (26 h) och två dagar (10 h) närstudier i Hangö, sammanlagt 36 h

Lärare: FM, lektor Rita Klemets

Tidpunkt:

NÄTKURS med start vecka 14 den 3 april 2020
Anvisningar för Google Classroom meddelas i välkommenbrevet!

Avslutande studentskrivningsövning som NÄRSTUDIER 5-6 augusti 2020
Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Innehåll:

Valda delar av grammatiken, vokabulärövningar, läs- och hörförståelseövningar, skrivövningar.

Eleverna har ett veckoprogram under sommaren i class room. Uppgifterna görs på egen hand och arbeten returneras i class room inom utsatt tid. Eleven kan arbeta i egen takt och göra uppgifterna tidigare också. Uppsatserna och övriga arbeten korrigeras av läraren och kommenteras.

Eleverna kan använda boken Viimeinen huolto ABI B-suomi/Klemets som stöd för inlärning. 

Kursdeltagarna bör ha med egen dator under närstudiedagarna. Under den första dagen gör vi en studenskrivning och på den andra dagen går vi igenom den och förbereder oss för studentskrivningen.

Aktivt deltagande och genomföring av alla arbeten är en förutsättning för en godkänd kurs.

Deltagarantal: maximum 25. Deltagarna antas i anmälningsordning.

Kursanmälningar tas emot till och med den 26 mars 2020 via denna webb.
Välkommenbrev sändes till de anmälda den 27 mars!
Annulleringar godtas till och med den 30 mars.
Kursavgift 200 €