Tidpunkt:
 5-16/6 2017 kl 13-16 (30 h)

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11
Lärare: FM, lektor Rita Klemets


Innehåll: Valda delar av grammatiken, översättning, textläsning, läs- och hörförståelseövningar, kommunikationsövningar, uppsatsskrivning. Uppsatserna korrigeras av läraren och kommenteras. Kursdeltagarna bör vara försedda med ordböcker, samt Viimeinen huolto ABI-suomi. Men boken tillhandahålles även av sommarunis kansli!

Deltagarantal maximum: 25 / kurs. Deltagarna antas i anmälningsordning.


Anmälning: senast 28/4 2017 till kansliet via denna webb.
Kursavgift: 130 € / kurs (5 + 5 VARDAGAR)