Tidpunkt:
5-16/6 2017 kl 9-12 (30 h)

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11
Lärare: FM Joanna Young

Innehåll: Uppsatsskrivning, skriftliga och muntliga övningar i samband med textläsning, diskussion i klass samt valda delar av grammatiken. Kursdeltagarna bör vara försedda med ordböcker.

Deltagarantal maximum 25 / kurs. Deltagarna antas i anmälningsordning.

Anmälning senast 28/4 2017 till kansliet via denna webb
Kursavgift 130 € / kurs (5 + 5 VARDAGAR)