Abikurser

lång kurs

Tidpunkt: 
5-16/6 2017 kl 9-12 (30 h)

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11
Lärare: FD, lektor Kaj Dannbom

Innehåll: Kursen består av en repeterande och kompletterande del av den långa skolkursen där valet av teman görs utgående från deltagarnas behov samt en fristående del med procenträkning och problemlösning ur differentialkalkylen som tillämpning och fördjupning. I kursen ingår ett stort antal övningsuppgifter som redovisas för läraren. Ett övningsprov ordnas. Tabeller och kalkylator medtages.

Deltagarantal maximum: 25 / kurs. Deltagarna antas i anmälningsordning.


Anmälning: senast 28/4 2017 till kansliet
Kursavgift: 130 € / kurs (5 + 5 VARDAGAR)

 

Tidpunkt:
5-16/6 2017 kl 13-16 (30h)

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Lärare: FM Anna Merilä

Innehåll: Valda delar av grammatiken, översättning, textläsning, läs- och hörförståelseövningar, kommunikationsövningar, uppsatsskrivning. Uppsatserna korrigeras av läraren och kommenteras. Kursdeltagarna bör vara försedda med ordböcker, samt Viimeinen huolto ABI B-suomi. Men boken tillhandahålles även av sommarunis kansli!

 

Deltagarantal maximum 25 / kurs. Deltagarna antas i anmälningsordning.

Anmälning senast 28/4 2017 till kansliet
Kursavgift 130 € / kurs (5 + 5 VARDAGAR)

Tidpunkt:
 5-16/6 2017 kl 13-16 (30 h)

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11
Lärare: FM, lektor Rita Klemets


Innehåll: Valda delar av grammatiken, översättning, textläsning, läs- och hörförståelseövningar, kommunikationsövningar, uppsatsskrivning. Uppsatserna korrigeras av läraren och kommenteras. Kursdeltagarna bör vara försedda med ordböcker, samt Viimeinen huolto ABI-suomi. Men boken tillhandahålles även av sommarunis kansli!

Deltagarantal maximum: 25 / kurs. Deltagarna antas i anmälningsordning.


Anmälning: senast 28/4 2017 till kansliet via denna webb.
Kursavgift: 130 € / kurs (5 + 5 VARDAGAR)

 

Tidpunkt:
5-16/6 2017 kl 9-12 (30 h)

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11
Lärare: FM Joanna Young

Innehåll: Uppsatsskrivning, skriftliga och muntliga övningar i samband med textläsning, diskussion i klass samt valda delar av grammatiken. Kursdeltagarna bör vara försedda med ordböcker.

Deltagarantal maximum 25 / kurs. Deltagarna antas i anmälningsordning.

Anmälning senast 28/4 2017 till kansliet via denna webb
Kursavgift 130 € / kurs (5 + 5 VARDAGAR)