Kursen är inhiberad

 

Nätkurs (26 h) och två dagar (10 h) närstudier i Hangö, sammanlagt 36 h

Lärare: FM, lektor Rita Klemets

Tidpunkt:

NÄTKURS med start vecka 23 den 1 juni 2020
Anvisningar för Google Classroom meddelas i välkommenbrevet!
OBS! Uppge din edu.fi e-postadress i anmälningsblanketten.

Landets gymnasier har övergått till distansundervisning på grund av coronan.

Detta medför stora omställningar för alla gymnasister.

Hangö sommaruni har därför ändrat starttidpunkten på sina digitala abikurser.
Kurserna startar i stället för i april den 1/6 2020.

Kurserna genomförs som distanskurser som planerat och närstudieträffen i augusti arrangeras i nuläget som planerat som närstudier i Hangö.

 

Avslutande studentskrivningsövning som NÄRSTUDIER 5-6 augusti 2020
Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Innehåll:

Valda delar av grammatiken, vokabulärövningar, läs- och hörförståelseövningar, uppsatsskrivning.

Eleverna har ett veckoprogram under kurstiden i class room. Uppgifterna görs på egen hand och arbeten returneras i class room inom utsatt tid. Eleven kan arbeta i egen takt och göra uppgifterna tidigare också. Uppsatserna och övriga arbeten korrigeras av läraren och kommenteras.

Eleverna kan använda boken Viimeinen huolto ABI -suomi/Klemets som stöd för inlärning. 

Kursdeltagarna bör ha med egen dator under närstudiedagarna. Den första dagen gör vi en studenskrivning och den andra går vi igenom den och förbereder oss för studentskrivningen.

Aktivt deltagande och genomföring av alla arbeten är en förutsättning för en godkänd kurs.

Deltagarantal: maximum 25. Deltagarna antas i anmälningsordning.

Kursanmälningar tas emot till och med den 12 maj 2020 via denna webb.
Välkommenbrev sändes till de anmälda den 18 maj!
Annulleringar godtas till och med den 26 maj.
Kursavgift 200 €

OBS! Uppge din edu.fi e-postadress i anmälningsblanketten, den behövs för arrangemangen av digikursen.