OBS! Förlängd anmälningstid till 18.5.

 

Nätkurs (26 h) och två dagar (10 h) närstudier i Hangö, sammanlagt 36 h

Lärare: FM, lektor Joanna Young

Tidpunkt:

NÄTKURS med start vecka 23 den 1 juni 2020
Anvisningar för Google Classroom meddelas i välkommenbrevet!
OBS! Uppge din edu.fi e-postadress i anmälningsblanketten.

Landets gymnasier har övergått till distansundervisning på grund av coronan.

Detta medför stora omställningar för alla gymnasister.

Hangö sommaruni har därför ändrat starttidpunkten på sina digitala abikurser.
Kurserna startar i stället för i april den 1/6 2020.

Kurserna genomförs som distanskurser som planerat och närstudieträffen i augusti arrangeras i nuläget som planerat som närstudier i Hangö.

 

Avslutande studentskrivningsövning som NÄRSTUDIER 5-6 augusti 2020
Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Innehåll: 

Kursen förbereder för studentexamen i engelska: Examensteknik, ordkunskap, textförståelse, hörförståelse, uppsatsskrivning och valda delar av grammatiken.

Den studerande följer ett veckoprogram på Google Classroom. Uppgifterna görs på egen hand och arbeten returneras digitalt inom utsatt tid. Inlämningsdag är fredagar, men man kan arbeta i egen takt och lämna in tidigare också. Uppsatserna och övriga arbeten korrigeras av läraren och kommenteras med feedback. Ingen bok behövs. 

Kursdeltagarna bör ha med egen dator under närstudiedagarna i Hangö, då vi gör en hel studentskrivning den första dagen och går igenom provet och problemområden bland uppgifterna och diskuterar examensteknik den andra dagen.

Aktivt deltagande och genomföring av alla arbeten är en förutsättning för en godkänd kurs.

Deltagarantal: maximum 25. Deltagarna antas i anmälningsordning.

Kursanmälningar tas emot till och med den 12 maj 2020 via denna webb.
Välkommenbrev sändes till de anmälda den 18 maj!
Annulleringar godtas till och med den 26 maj.
Kursavgift 200 €

 

OBS! Uppge din edu.fi e-postadress i anmälningsblanketten, den behövs för arrangemangen av digikursen.