-Nya och dagliga utmaningar för museiverksamhet i större och mindre skala

Tidpunkt: 

INSTÄLLD PGA CORONAN!

Fredagen den 7 / 8 2020,

kl 12-16

Plats:
Hangö museum,
Nycandergatan 4, Hangö

 

Medverkande föreläsare och teman:


Museichef Laura Lotta Andersson vid Hangö museum presenterar museets sommarutställning som handlar om marinarkeologi (det blir en liten kort smygstart på utställningen).


Direktör Dan Lindholm vid Västra Nylands Museum, som är det nya fd landskapsmuseet i vår region; sedan 1/1 2020 med utökade befogenheter, utmaningar och giv inom arkeologi och byggnadsvård:

En ny regional museal framförhållning – hur kan lokala museer dra nytta av regionmuseets nya tjänster?


Auli Bläuer, FT arkeo-osteologi, dosentti Turun yliopisto & Riikka Saarinen, BAsc konservaattori, Turun museokeskus:

Ruokaa, lastia vai painolastia. Meriarkeologisten kaivausten luu- ja esinelöydöt laivan historian lähteinä.  Esimerkkinä Hangon kesäyliopiston tutkima hylkykohde Tvärminnen Joskärin edustalla.


Freya Roe
, ansvarig för fornminnesvård, skogsbruk och registerföring: 

Stormen Alfrida drog fram över Åland i januari 2019. Förödelsen var stor. Hur tacklade vi arbetet efter stormen.


Kaffepaus

 

Odd Johansen vid Statens maritima och transporthistoriska museer i Sverige, projektchef för museiprojektet Vrak berättar om det nya marinarkeologiska östersjömuseet Vrak – Museum of Wrecks som planeras öppna på Djurgården.


Marcus Lindholm
, ansvarig för marinarkeologiska frågor och fornlämningar på Åland: Kulturarvsdatabasen och det blivande maritima fornlämningsregistret.


Stefan Wessman
, tjänsteman på museiverket: Till botten med NordStream – en fri betraktelse av ett gigantiskt projekt med marinarkeologiska insatser

 


Målgrupp:
Museiaktiva och alla som intresserar sig för nyheter inom museibranschen samt nya digitala lösningar i museiarbetet.

Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade!