-Nya och dagliga utmaningar för museiverksamhet i större och mindre skala

Tidpunkt: 

På grund av coronan är seminariet framskjutet till den 5 / 6 2020

Fredagen den 5 / 6 2020,

kl 12-16

Plats:
Hangö museum,
Nycandergatan 4, Hangö


IFALL CORONAN FÖRHINDRAR ARRANGEMANG I JUNI:
SÅ FÖRSÖKER VI ARRANGERA SEMINARIET 7 / 8 2020

 

 

Medverkande föreläsare och teman:


Museichef Laura Lotta Andersson vid Hangö museum presenterar museets sommarutställning som handlar om marinarkeologi (det blir en liten kort smygstart på utställningen).


Direktör Dan Lindholm vid Västra Nylands Museum, som är det nya fd landskapsmuseet i vår region; sedan 1/1 2020 med utökade befogenheter, utmaningar och giv inom arkeologi och byggnadsvård: En ny regional museal framförhållning – hur kan lokala museer dra nytta av regionmuseets nya tjänster?


Konservoija Riikka Saarinen, konservoinnin erikoisasiantuntija Lounais-Suomesta:
Jokapäiväiset haasteeni – kuinka selviydyn, mitä toivon tulevasta?
Dagliga utmaningar i värvet – hur mäktar jag, vad önskar jag av framtiden?


Freya Roe
, ansvarig för fornminnesvård, skogsbruk och registerföring:
Stormen Alfrida drog fram över Åland i januari 2019. Förödelsen var stor. Hur tacklade vi arbetet efter stormen.


Kaffepaus


IT-direktör Odd Johansen vid Statens maritima och transporthistoriska museer i Sverige och projektchef för museiprojektet Vrak berättar om det nya digitala marinarkeologiska östersjömuseet Vrak som planeras öppna på Djurgården i november 2020.


Marcus Lindholm
, ansvarig för marinarkeologiska frågor och fornlämningar på Åland: Kulturarvsdatabasen och det blivande maritima fornlämningsregistret.


Stefan Wessman
, tjänsteman på museiverket: Till botten med NordStream – en fri betraktelse av ett gigantiskt projekt med marinarkeologiska insatser

 


Målgrupp:
Museiaktiva och alla som intresserar sig för nyheter inom museibranschen samt nya digitala lösningar i museiarbetet.

Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade!