Förhandsinfo om publicistseminariet 2019 anges på denna hemsida under våren 2019.