Plats: Verandan i pensionat Tellina, Appelgrensvägen 1-2, Hangö

Tidpunkt: 7 – 8/9 2018

Kursledare: Från Finlands svenska publicistförbund rf

 

PUBLICERINGSETISKT SEMINARIUM 2018, arrangeras i år 7-8 september.
47 ggr har det publiceringsetiska seminariet arrangerats som ett samarbete mellan Hangö sommaruniversitet och Finlands svenska publicistförbund. Journalister och andra som intresserar sig för etik och massmedier träffas för att diskutera aktuella trender inom medierna. Årets seminarieprogram är under arbete och publiceras under året på vår webbsida.

Anmälningar till seminariet tas därefter emot på sommarunis webb.

Kursavgift: ca 100 €