Kursplats:
Magasin, Granstedts park, Östra hamnen, Hangö

Kursledare:
konstnär Antonia Ringbom

Alla kan. Ramar ger frihet. Tema inspirerar. Man lär sig när kunskap behövs.

Kunskap behövs för att skapa nytt. Ge redskap i st. f. modell. Ömsesidig respekt!

...detta är några av de grundprinciper Skapande veckan 'Skapisen' i Hangö byggde på under sina 20 år av verksamhet (1975-94).

Nu väcks idéerna till liv i form av en 'Återskapis' i samarbete med Skapisens gamla ledare, Hangö stad och Hangö sommaruni.

 

Aktiviteter för barn och vuxna föregås av ett seminarium om Skapande verksamhet i magasinet tisdag 2 / 6 2020 kl 15 - 17:30

Antonia Ringbom om Skapis-konceptet och -pedagogiken
Agneta Möller-Salmela om läsinspiration och läslust
Marjo Paavola, saga & dans, fd skapisbarn med egen verksamhet i Pargas
Linda Sundberg (Raka Bananer), musik, drama, småbarnspedagog
Eija Temmes-Silvonen, om miljökunskap och kreativitet

Diskussion


Seminariet fortsätter i vernissage av utställning och utgivning av boken ALLA KAN - Skapande veckan i Hangö 1975-94. Foton, filmer, minnen och kommentarer

 

Seminariet är gratis och öppet för alla!

Anmälan: hanko.fi/skapandeveckor

 

Förbise anmälningsikonen nedan!