Piga, klockare, inhysing, lots

Skärgårdsöden 1669-1809

 

Tidpunkt:

4/6 2019, kl 18-19.30

 

Kursplats:

HUS segelpaviljong (Hangö Udds Segelsällskap), Västfjärdsvägen 1, Hangö

 

Innehåll

Bokseminarium kring författaren Carina Wolff-Brandts bok "Piga, klockare, inhysing, lots. Skärgårdsöden 1669-1809"
I boken följer författaren fyra generationer skärgårdsbor genom barnafödande, sjöslag, pest, krig och stormar fram till rikssprängningen år 1809.

- Hur var det då, hur är det i dag? Flykter och släktband - då och nu.
Bland annat dessa frågor diskuteras under ledning av frilansredaktör Niclas Erlin med en panel bestående av författaren Carina Wolff-Brandt, riddarhusgenealog Johanna Aminoff-Winberg, historiker och specialist i bl.a. folkrörelser och stora ofreden, samt Peter Sjölund, specialist i DNA-släktforskning och inkopplad i ett släktforskningsprojekt kring estlandssvenskar.

FESTPROGRAM I HUS SEGELPAVILJONG

Efter seminariet firar Hangö sommaruni inskription kl 19.45-20.00

Efter inskriptionen intar vi en tidsenlig middag med nödårsmat.
För menun står Yrkesskolan Axxells vuxenlinje i Karis.
Middagen arrangeras som en kurs med start kl 20.

Vi informerar mer om festprogrammet på vår hemsida under vårens lopp.


Kursavgift för bokseminariet: € 20