-Nya och dagliga utmaningar för museiverksamhet i större och mindre skala

Tidpunkt: 

NY TIDPUNKT!

Fredagen den 7 / 8 2020,
 
kl 12-16

Plats:
Hangö museum,
Nycandergatan 4, Hangö

 

Medverkande föreläsare och teman:


Museichef Laura Lotta Andersson vid Hangö museum presenterar museets sommarutställning som handlar om marinarkeologi (det blir en liten kort smygstart på utställningen).


Direktör Dan Lindholm vid Västra Nylands Museum, som är det nya fd landskapsmuseet i vår region; sedan 1/1 2020 med utökade befogenheter, utmaningar och giv inom arkeologi och byggnadsvård: En ny regional museal framförhållning – hur kan lokala museer dra nytta av regionmuseets nya tjänster?


Konservoija Riikka Saarinen, konservoinnin erikoisasiantuntija Lounais-Suomesta:
Jokapäiväiset haasteeni – kuinka selviydyn, mitä toivon tulevasta?
Dagliga utmaningar i värvet – hur mäktar jag, vad önskar jag av framtiden?


Freya Roe
, ansvarig för fornminnesvård, skogsbruk och registerföring:
Stormen Alfrida drog fram över Åland i januari 2019. Förödelsen var stor. Hur tacklade vi arbetet efter stormen.


Kaffepaus


IT-direktör Odd Johansen vid Statens maritima och transporthistoriska museer i Sverige och projektchef för museiprojektet Vrak berättar om det nya digitala marinarkeologiska östersjömuseet Vrak som planeras öppna på Djurgården i november 2020.


Marcus Lindholm
, ansvarig för marinarkeologiska frågor och fornlämningar på Åland: Kulturarvsdatabasen och det blivande maritima fornlämningsregistret.


Stefan Wessman
, tjänsteman på museiverket: Till botten med NordStream – en fri betraktelse av ett gigantiskt projekt med marinarkeologiska insatser

 


Målgrupp:
Museiaktiva och alla som intresserar sig för nyheter inom museibranschen samt nya digitala lösningar i museiarbetet.

Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade!

 

 

Publicistseminariet arrangeras i år för 48de gången.
Årets seminarium är planerat i samverkan mellan Finlands svenska publicistförbund och Hangö sommaruni.

Plats: Verandan i Pensionat Tellina, Appelgrensvägen 1-2, Hangö
Tidpunkt: 7-8/9 2019

Kursavgift: € 50

 

Kursledare:

Agneta Sjöblom, frilansjournalist
Niclas Erlin, frilansjournalist

 

Program för publicistseminariet i Hangö den 7–8 september 2019

 

Lördag, start kl. 12

 

Journalistkåren föråldras
– Finns det rum för unga och nya krafter bland de grånande pantrarna? Hurudana typer av jobb finns det inom mediebranschen i framtiden och vilka färdigheter ska man ha för att få in en fot?

Simon Huldén, Journalistförbundet, chef för förbundets medlemstjänster
Michaela von Kügelgen, författare och frilansjournalist
Isa Mårtenson, ansvarig producent på Yle X3M

  

Fackets roll i dag 
– Är facket en röst även för till exempel frilansarna och de som har atypiska jobb?

Simon Huldén, Journalistförbundet, chef för förbundets medlemstjänster

 

Om påverkanskommunikation
Mats Nylund som är ordförande för Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC berättar om sitt förbunds påverkningsmöjligheter. 
Nylund var riksdagsman åren 2007-19 och diskuterar gärna sitt förhållande till media och andra beslutsfattare.

 

Besök på Hangötidningen


Middag, ca kl. 18.30

--

Söndag, start kl. 10

 

När journalisterna gräver

Annvi Gardberg 
berättar om sitt undersökande arbete med silvervatten och cancerpatienter som använder alternativ medicin. Vad fick henne att ta sig an fallet, hurudant stöd fick hon på redaktionen och vilka angrepp råkade hon ut för efter publiceringen?

Helén Kurri som är nyhetschef och chefredaktör för Östnyland berättar vilka resurser hennes tidning har för grävande journalistik


Lunch, ca kl. 12.30

 

Borde medierna granska varandra mer?
– Är den finlandssvenska journalistiken för tandlös?

Dan Lolax, redaktionschef på Kommuntorget
Helén Kurri, nyhetschef och chefredaktör för Östnyland


Avslutning ca kl. 16