Seminarium

Sokratisk dialog - filosofera tillsammans!

INHIBERAD

Tidpunkt 8/6 kl10-18

Kursplats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11. Biblioteket

Facilitator: filosof Marianne Airisniemi, aktiv medlem i föreningen Interbaas rf

 

 

KURSBESKRIVNING:

 

Sokratisk dialog är en bestämd form av filosoferande samtal i grupp.

Diskussionen faciliteras av en filosof som istället för att svara på deltagarnas frågor eller presentera sin egen uppfattning om den diskuterade frågan, hjälper gruppen att systematiskt arbeta sig fram till egna insikter om det behandlade ämnet. Facilitatorn har olika slags åtgärder till sitt förfogande för handledning av diskussionen, bl.a. för att säkerställa att gruppen håller sig till saken och att samtalet framskrider på ett filosofiskt välgrundat sätt.

Dialogmetoden är uppbyggd på tanken om en gemensam intellektuell ansträngning. Samtalet förs inte i en debattanda, utan målet är att gruppen tänker tilllsammans. Varje deltagare bör uppmuntra de andra deltagarnas tänkande. Man strävar efter att hjälpa varandra att komma vidare och längre i tankearbetet.

Samtalet utgår alltid från deltagarnas egna, konkreta erfarenheter om det diskuterade ämnet. På basen av dessa erfarenheter och med hjälp av gruppens noggranna filosofiska tankearbete rör sig samtalet steg för steg mot mer allmänna insikter om den diskuterade frågan.

Bland viktiga principer för dialogen kan nämnas lyssnande, uppriktig strävan att förstå den andra, noggrant tänkande och tydligt språk, kritisk granskning av alla framförda tankar och argument (inklusive ens egna) samt viljan att arbeta mot en gemensam, av alla deltagare delad uppfattning om den diskuterade frågan. Deltagarna tyr sig endast till sitt eget förnuft och sina egna erfarenheter – man tänker själv och man tänker konkret! Hänvisning till utomstående auktoriteter eller källor bör undvikas under dialogen. För att delta i dialogen krävs inga förkunskaper i filosofi.

Ämnet för dialogen ska vara sådant att det bjuder in till filosofisk fundering, och antas på ett fruktbart sätt kunna bearbetas på detta ovannämnda sokratiska sätt. Ofta handlar det om att komma underfund med innebörden av ett begrepp (t.ex. rättvisa, mod, hjälpsamhet, rädsla och tillit) eller en fundamental fråga som anknyter till begreppet. Ämnet för sommarens kurs specificeras senare.

 

 

Välkommen med på en Sokratisk dialog i Hangö fredagen 8/6 kl 10-18 i Hangö!
filosof Marianne Airisniemi

 

Deltagarantal: 6-12 personer

Kursavgift: 50 €

PUBLICERINGSETISKT SEMINARIUM 2018.
47 ggr har det publiceringsetiska seminariet arrangerats som ett samarbete mellan Hangö sommaruniversitet och Finlands svenska publicistförbund. Journalister och andra som intresserar sig för etik och massmedier träffas för att diskutera aktuella trender inom medierna. 


Plats
: Verandan i pensionat Tellina, Appelgrensvägen 1-2, Hangö

Tidpunkt: 7 – 8/9 2018

Kursledare: Från Finlands svenska publicistförbund rf

Kursavgift: 100 € 


PROGRAM
 

FREDAG 7.9. 2018.

10.30 Seminariet kör igång med en presentationsrunda. Kaffe. 

Publicistförbundets nya ordf. Mikael Sjövall, kursledare Ingrid Svanfeldt hälsar alla välkomna och presenterar programmet.

11 - 12.30 Hur läser man ett bokslut och undviker de värsta fallgroparna som reporter i den ekonomiska rapporteringen om företagens resultat? Obs! Workshop, ta gärna med din egen laptop. Torsten Fagerholm, chefredaktör för affärstidskriften Forum för ekonomi och teknik.

12.45-13.45 Lunch på restaurantOrigo på egen bekostnad (föreläsarnas lunch betalas av arrangören).

14.00-14.45 Allt fler journalister överger journalistiken och blir PR-konsulter eller kommunikatörer. Hur är det ställt med de etiska koderna bland PR-proffsen? Ljuger PR-branschen för pengar? Varför betraktar journalisterna PR-konsulterna med djup misstro? Vi behöver en djuplodande diskussion om pressfrihet och mediekritik som inkluderar PR-branschen, säger PR-konsulten Elli Flén från Nykarleby.

14.45-15.30 Journalisten Rebekka Härkönen på Turun Sanomat tvingades flytta från Åbo efter att ha blivit utsatt för trakasserier, förföljelse och nätmobbning efter sin rapportering om knivhuggningen i Åbo i fjol. Nu jobbar hon som prisbelönt kriminalreporter på Lännen media i Helsingfors. Redaktör Ville Hupa från Yle Åboland samtalar med Rebekka Härkönen som talar ut om hatet och dreven som kan drabba journalister. OBS! På finska! (översättning/tolkning ordnas efter behov)

15.45 -16.30 Frilansjournalistikens framtid: Varför överger man en fast månadslön och blir företagare?

Niclas Erlin, företagande reporter med ett förflutet som fast anställd på Västra Nyland.

Hur får man en skälig månadslön som frilansreporter?

Ingrid Svanfeldt, företagare, lärare i journalistik och förtroendeman för Yles frilansjournalister.

17.00 -18.00 Mannerheim och Hangö och en minikonsert med guiden Leena Immonen i foajén på Hangö stadshus. Vi bjuds på kaffe och kaka och en härlig utsikt.

18.30 Vin vid stenfoten. Publicistförbundets gamla tradition, där vi korkar några flaskor portugisiskt och lär känna varandra bättre. 

19.00 - Grillmat och salladsbuffet på restaurant Park.

 

RDAG 8.9. 2018.

8.00 - Frukost. 

8.45 - 10.45 Regatta spa för den som vill förfriska sin lekamen på egen bekostnad (20 euro/person). Ta med egen baddräkt och handduk från hotellet.


11.00-11.45 Yttrande- och pressfriheten mår allt sämre i Ryssland. Putins trollfabriker tutar ut statlig propaganda och journalister hotas, trakasseras, skräms till tystnad eller mördas. En del av de oberoende ryska medierna flyttar utomlands. Till exempel nättidningen Meduza drivs och upprätthålls av ryska journalister i exil i Riga, Lettland. Hur är det att jobba som journalist i Ryssland och hur kommer det att gå med yttrandefriheten i vårt östra grannland?

Kerstin Kronvall, Yles korrespondent i Ryssland.

11.45- 12.30 Sverigedemokraterna ser ut att gå mot en valseger i det svenska riksdagsvalet. Hur påverkar det här regeringssonderingarna och den svenska blockpolitiken? Professor Jan Sundberg analyserar upptakten till valet som äger rum på söndag den 9 september. 

12.30-13.00 Kaffe, smörgås och slutdiskussion. Info om Publicistförbundets höst och framtida satsningar med Publicistförbundets styrelsemedlem Janne Strang.

Tips för en fortsatt lördag i Hangö: Hangö museum har öppet och konstnärer och ateljéer håller öppet hus i och med Konstrundan 2018.