Kurs i kommunikation och språkriktighet (2020-21)

 


Välkommen på fortbildningskursen Kommunikation och språkriktighet som arrangeras av Hugo Bergroth-sällskapet i samarbete med Hangö sommaruni hösten 2020 och våren 2021. Kursen riktar sig särskilt till dig som är översättare, lärare, informatör, journalist eller bara allmänt intresserad av språk och kommunikation.


Kursplats
: Helsingfors Arbis (Dagmarsgatan 3, Helsingfors) och Hanaholmen (Hanaholmsstranden 5, Esbo)
KURSTRÄFFARNA UNDER VÅREN ARRANGERAS DIGITALT PGA CORONAN.
SPRÅKVÅRDSDAGEN PÅ HANAHOLMEN I MAJ KOMMER FÖRMODLIGEN ATT ARRANGERAS SOM ETT WEBBINARIUM. MERA INFO GES INOM KORT PÅ DENNA HEMSIDA.

Tidpunkt och omfattning: Kursen omfattar 2 kursdagar hösten 2020, närmare bestämt den 2 oktober och den 20 november 2020 kl. 16-19.30 (fredagar) och 2 kursdagar våren 2021, den 12 februari och 23 april 2012 kl. 16-19.30 (fredagar). Varje kursdag består av 4 lektioner à 45 minuter. Dessutom ingår Hugo Bergroth-sällskapets språkvårdsdag på Hanaholmen den 18 maj 2021 kl. 9-16 i kursen.

Kursledare: Minna Levälahti och Rune Skogberg från Hugo Bergroth-sällskapet

 

Kursavgift: 30 euro/termin eller 50 euro för hela kursen plus 50 euro för språkvårdsdagen på Hanaholmen
VI ÅTERKOMMER MED NY INFO OM SPRÅKVÅRDSDAGEN / KURSAVGIFTEN

Anmälan: Elektroniskt nederst i denna text senast 18.9.2020. Max. 25 kursdeltagare.

Ytterligare KURSINFO: Kursledaren Rune Skogberg (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) svarar på eventuella frågor om kursen.Program och föreläsare:

 

2.10.2020 Effektiv kommunikation/klarspråk

Maria Fremer arbetar som myndighetsspråkvårdare vid Institutet för de inhemska språken. Hon har forskat i sociolingvistik, språkförändring och tilltal. Solveig Arle är journalist och språkvetare. Hon arbetar med lättlästa texter på LL-Center och med mediespråkvård på SPT. Maria och Solveig ska tala om hur man använder klarspråk och lätt språk för att kommunicera begripligt och effektivt. De tar också upp aktuella språkvårdsfrågor.

 

20.11.2020 Trender i språket/dagens mediespråk 

Anna Maria Gustafsson är ledande språkvårdare på Institutet för de inhemska språken. Hon är främst inriktad på språket i medierna men jobbar också med svenskan i många andra genrer. Minna Levälahti är språkvårdare på KSF Media. Anna Maria och Minna ska tala om utvecklingstendenser i svenskan, i synnerhet i mediespråket. Vad sker med svenskan i mötet med engelskan? Hur inverkar sociala medier på svenskan? Och vad innebär jämställt språk?

 

12.2.2021 Översättning i teori och praktik

Lieselott Nordman är universitetslektor i svenska och svensk översättning vid Helsingfors universitet. I sin forskning intresserar hon sig särskilt för juridisk översättning och juridiskt språk, Hon ska tala om bl.a. institutionell översättning. Rune Skogberg är filosofie magister i nordiska språk, auktoriserad translator och företagare inom översättningsbranschen. Rune ska tala om översättning från finska till svenska i praktiken.

 

23.4.2021 Nytt inom kommunikationsforskning 

Camilla Lindholm är professor i nordiska språk vid Tammerfors universitet och har lång erfarenhet av forskning och undervisning i svenska samtal och institutionell kommunikation. Camilla ska tala om kommunikation och funktionshinder samt lätt språk (lättläst).

Sofia Stolt, fil.dr och pol.mag., är universitetslektor i svenska och Excellent lärare vid Svenska

handelshögskolan. Hon har disputerat kring bedömningen av studentexamensprov och undervisar i

vetenskapligt skrivande och affärskommunikation.

 

18.5.2021 Språkvårdsdag på Hanaholmen

Tema för dagen är Rätt ord i rätt tid. Om nya begrepp och laddade ord. Hur väljer jag när världen förändras?

SPRÅKVÅRDSDAGEN PÅ HANAHOLMEN I MAJ KOMMER FÖRMODLIGEN ATT ARRANGERAS SOM ETT WEBBINARIUM. MERA INFO GES INOM KORT PÅ DENNA HEMSIDA.

 

 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet

Arrangörer: Hugo Bergroth-sällskapet i samarbete med Hangö sommaruni