- återkommer nästa gång i okt 2019

REGIKURS I PSYKODRAMA ARRANGERAS NÄSTA GÅNG I OKTOBER 2019 

 

Tidpunkt:
20-23/10 2017 (fr-må; start kl 9 på fredagen, avslutning kl 16 på måndagen)

Ny kursort: Mariehamn, Högbackagatan 14 Hindersböle i Mariehamn.

På dörren står det: Hagman

 

KOST OCH LOGI:
Vi omber att kursdeltagarna söker egen kost och logi i Mariehman.
T.ex. i Västra hamnen är det förmånligt att bo för ca 50 € / deygn i hotell Cikada.

 


REGIKURSEN ARRANGERAS VARTANNAT ÅR.

Kursledare:
Anne Frelander, vårdlärare och psykodramatiker från Helsingfors
Tove Hagström, psykodramatiker från Pargas
Tony Wikström, filmkameraansvarig från Åland

Kursinnehåll:
Den psykodramatiska tekniken bygger både teoretiskt och praktiskt på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Utbytet utgör en dialog, ett flöde av både verbal och kroppslig information. I psykodramat arbetar man med att gestalta och fördjupa dialogen. Genom att byta roll med den andra parten i dialogen, upplever deltagarna dess bägge poler. En historia växer fram genom rollbyten och dialoger. I psykodramat betonas den samtidiga ömsesidigheten i en relation, det som ibland kallas intersubjektivitet. Vidare ingår både teoretiskt och praktiskt arbete med att förstå vad motparten i en dialog tänker och känner; något som ibland kallas mentalisering.

En annan grundläggande tanke i psykodrama är att människan befinner sig i ett relationsnätverk; hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Den psykodramatiska teorin betraktar oss från födelsen utrustade med förmåga att relatera till andra människor.
Genom analys och utveckling av kroppsspråk, verbalt språk och framförandetekniker kan deltagarna utveckla sin förmåga att framträda. De utvecklar sin rollflexibilitet, det vill säga förbättrar sin förmåga att hantera olika sociala situationer. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.
Under regikursen fokuserar vi på utbildningens examensarbete i Psyko- och sociodrama. Som hjälpmedel används filmkamera och regiövning.

Logi:
På egen bekostnad i Kastelholms Gästhem, som också är kursplats
Adress: Tosarbyvägen 47, 22520 Kastelholm
Telefon:+358  (0)18 43841 eller +358 (0)457 5301 241
Gör egen bokning, ange som referens Regikurs i psykodrama

Kost:
Vi äter lunch / middag på egen bekostnad t.ex. i Smakbyn, som ligger strax intill och till en förmånlig summa. Kokmöjlighet finns också i gästhemmet


Tilläggsinfo:
Rektor Fredrik Åberg, tfn +358 (0)400 727 814

Deltagarantal: 5-7
Kursavgift: 90 €