Att finna sig själv i balansen mellan det yttre och inre

Tidpunkt

18 - 19 / 9 2020
kl 16-21:00, 9-16

 

Plats
Mikaelskolan, Ekenäs

 

Kursledare
Göran Kurtén

Övriga lärare:
Laura Aarnio-Friman, Mona Hermansson, Anna Luotonen och Katarina Wikström

 

Kursbeskrivning

Hur livnära våra inre bilder under störtvågen av yttre? Flertalet unga lever i två världar idag, vår verkliga verklighet och den virtuella verkligheten. Det allt intensivare inflytandet från mobiler och datorer innebär helt nya utmaningar. Hur kan vi stimulera barn och unga till inre aktivitet för att upprätthålla balansen mellan de yttre intrycken och det inre bildskapandet? Utgående från den Steinerpedagogiska läroplanen och människosynen dryftas detta fenomen.

 

Upplägg dag 1:

kl 16:00-17:30 0-8 år: Mona Hermansson
kl 18:00-19:30 Konstnärlig bearbetning, bild: Laura Aarnio-Friman
kl 19:45-21:00 Konstnärlig bearbetning, eurytmi: Anna Luotonen

 

Upplägg dag 2:

kl 09:00-10:30 Berättelsestoffet klass 1-6: Göran Kurtén
kl 10:45-12:15 Konstnärlig bearbetning, bild: Laura Aarnio-Friman
kl 13:15-14:45 Modersmålet klass 7-9: Eva Funck
kl 15:15-16:00 Konstnärlig bearbetning, eurytmi: Anna Luotonen

 

Kursdagarna i Mikaelskolan utgör en del av en steinerpedagogisk utbildning (60 sp) 2018-20, som arrangeras av Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf / Snellman korkeakoulu. 

Studiedagarna i Mikaelskolan är öppna och också avsedda för alla pedagoger eller andra med intresse för steinerpedagogik.

 

 

Kursavgift: € 50