- kort introduktion i skapande veckan 1 - 5 / 6 2020

Kursplats:
Magasin, Granstedts park, Östra hamnen, Hangö

Kursledare:
konstnär Antonia Ringbom

 

Alla kan. Ramar ger frihet. Tema inspirerar. Man lär sig när kunskap behövs.

Kunskap behövs för att skapa nytt. Ge redskap i st. f. modell. Ömsesidig respekt!

...detta är några av de grundprinciper Skapande veckan 'Skapisen' i Hangö byggde på under sina 20 år av verksamhet (1975-94).

Nu väcks idéerna till liv i form av en 'Återskapis' i samarbete med Skapisens gamla ledare, Hangö stad och Hangö sommaruni.

 

Aktiviteter för barn och vuxna föregås av ett seminarium om Skapande verksamhet i magasinet tisdag 2 / 6 2020 kl 15 - 17:30

- Antonia Ringbom om Skapis-konceptet och -pedagogiken
- Agneta Möller-Salmela om läsinspiration och läslust
- Marjo Paavola, saga & dans, fd skapisbarn med egen verksamhet i Pargas
- Linda Sundberg (Raka Bananer), musik, drama, småbarnspedagog
- Eija Temmes-Silvonen, om miljökunskap och kreativitet

Diskussion


Seminariet fortsätter i vernissage av utställning och utgivning av boken ALLA KAN - Skapande veckan i Hangö 1975-94. Foton, filmer, minnen och kommentarer

Själva Skapisen har temat GRÖNA PARKEN - VIHREÄ PUISTO.

Den förbereds gemensamt från måndag 1.6 kl 10-16, tisdag 10-13, av dem som deltar som ledare. De deltar också i utvärdering efteråt.

För barn och vuxna deltagare pågår aktiviteten 3 - 5 / 6 kl 10 - 13, fest på fredag med musikbandet Raka Bananer mm.
(se: Övriga kurser / Barnpedagogik

 

Du kan delta i
- hela paketet 1-5/6
- seminariet 2/6
-själva Skapisen 3-5/6

GRATIS!

Anmälan: hanko.fi/skapandeveckor

 

Förbise anmälningsikonen nedan!