FRÅN BÄSTA MÖJLIGA BOKSTUND TILL LIVSLÅNG LÄSLUST

Tidpunkt:
7-8/6 2016
samt 9 lördagar hösten 2016 och våren 2017
och avslutningsseminarium 5/6 2017

Plats:
Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11 (introduktion 7-8/6)
Hangö stadsbibliotek, Berggatan 3 (närstudiepass lördagar 2016-17)

Målgrupp:
Dagvårdspersonal, lärare, pedagoger och alla som vill jobba med läsningsinspiration tillsammans med barn och ungdomar


Kursledare:
Specialbiblioteksfunktionär, läseambassadör i Läslust projektet Agneta Möller-Salmela

Gästföreläsare:
Neppe Pettersson, Märta Uggla, Mia Österlund, Päivi Heikkilä-Halttunen, Hannah Kaihovirta, Nina Gran, Katarina von Numers, Antonia Ringbom och Harriet Abrahamsson

Övriga resurspersoner:
Alla kursdeltagare, praktiskt och vid gruppundervisning

Kursbeskrivning

Den bästa läseinspiratören förbättrar sina egna metoder och sitt arbetssätt i avsikt att skapa läslust hos barn och ungdomar. Öva dina ingångar till bokens värld med hjälp av alla dina sinnen. Bjud på det bästa för öron, ögon, kropp själ och hjärta! Kursen är en skola i inspirerande läsning. Målsättningen är att hjälpa dig hitta dina styrkor till inspirationsarbete. Hitta din väg och ditt sätt! Vuxna skall erbjuda barnen de bästa läsupplevelserna konstnärligt, litterärt och pedagogiskt och göra det på bästa sätt.
Vi övar tekniker till muntligt berättande, samt bekantar oss med det välgörande läkande berättandet. Högläsningskonst är att vara förberedd, ha övat, ha en bra fysisk röst, att ha undersökt boken på djupet, vilken är författarens intentioner med boken? Vad betyder bilderna i den bilderboken?  Hur har bilden förändrats? Har boken ett budskap? Hur är det meningen att boken skall läsas? Hur fördjupas upplevelsen av en bok då allting är optimalt? Högläsningen god, miljön genomtänkt, boksamtalet förberett och den pedagogiska avsikten tydlig, klar och baserad på en värdegrund. Hur gör man hela bokprogram? Hur kombinerar man olika tekniker inom ett tema? Hur får fantasin vingar att flyga och varifrån kommer orden att beskriva resan med? Hur kommer jag över blygsel och hur leder jag en grupp? Kontinuerliga arbetsformer och bästa möjliga samarbete mellan hem, dagvård, skolor och bibliotek skapar framtidens läsare.

Kom med på en kurs som ger dig konkreta möjligheter och färdigheter att jobba som läseinspiratör för barn i alla åldrar eller med deras föräldrar. Du formulerar dig tydligt och kristallklart. Vad du vill med din verksamhet och varför vill du jobba med detta. Du utarbetar en plan - med vem du vill jobba och vilka är dina ingångar och styrkor. Du skapar en kontakt och får öva dina färdigheter under året. Du praktiserar på arbetsplatsen eller med din målgrupp, samt diskuterar erfarenheten med kursledaren efteråt. Din plan växer hela året i takt med nya färdigheter som du får av experterna på lördagsföreläsningarna.

Programschema

På Skolgatan 9-11, Hangö gymnasium:

7-8/6, tisdag-onsdag (introduktion) kl 13-16, 9-16

Kursinledning
Metoder till läsningsinspiration, högläsning, berättande, bokval, den optimala miljön
med Agneta Möller-Salmela, läseinspiratör

Lördagar kl 9-12, 13-15 på Berggatan 3, Hangö stadsbibliotek:

3/9     Från minne, bok eller fantasi genom dig själv till lyssnaren.
            Det muntliga berättandet.
            med Neppe Pettersson, sagoberättare, barnträdgårdslärare

8/10  ”Livet är inte det som händer oss utan det vi minns och det vi väljer att berätta om.
           Den som inget har att berätta har inte levt.” (Victor Frankl)            
           Det läkande berättande
           med Märta Uggla, modersmålslärare, verksam i ALBA, allians för läkande berättande

12/11 Vad allt kan vi se tydligt och vad finns gömt i bilderbokens bild?
            med Mia Österlund, docent i barnlitteratur, Åbo Akademi

3/12   Kiinnostavia poimintoja uusimmasta suomalaisesta lasten- ja nuorten kirjallisuudesta. (på finska)
           FT, dosentti Päivi Heikkilä-Halttunen on vapaa lasten- ja nuortenkirjallisuuden kriitikko
           ja tutkija Tampereelta.

14/1   Jag läste och fantiserade tills verkligheten fick syn på sig själv.
            Läsande, lärande och multilitteracitet från en konstpedagogisk position.
            med Hannah Kaihovirta, konstnär, forskare, lärare i konst.

11/2   Lekfullt – men på fullt allvar
            med Nina Gran, specialplanerare på Helsingfors kulturcentral

18/3   Kreativa sätt att jobba med barn och litteratur
            med Katarina von Numers, modersmålslärare, svenskfinlands läseambassadör

1/4    Levande bilder (ord, bild, drama, film)
          Ord-bild-film-drama.
          med Antonia Ringbom, regissör, producent, illustratör

6/5     Kollektivt berättande – hur vi skapar historier tillsammans genom improvisationsmetoder
            med Harriet Abrahamsson, skådespelare

5/6  Avslutningsseminarium, middag!

Kursavgift: 100 € (kan betalas i rater)
Anmälning: senast 25/5