LÄSNINGSINSPIRATION 2017-18 ÄR INHIBERAD PÅ GRUND AV FÖR LITE KURSANMÄLNINGAR

 

 

Kursen inleds tisdagen 6/6 2017 med seminarium där läsambassadörerna från Sveriga och Finland medverkar.
Dagen avslutas med en frivillig middag till visor med Pigge och Ika.
Följande dag 7/6 arrangeras en kursintroduktion med läsningsinspiratören Agneta Möller-Salmela.

Närstudieträffarna 2017-18 arrangeras på fredagar ungefär en gång i månaden med start i augusti i Hangö stadsbibliotek, Berggatan 3:

 

 

Bli en bättre läsningsvägledare – ingångar, formler, vägar och recept.


Läsningsinspiration IV tar vid där föregående III:an slutar: kursdeltagarna i såväl Läsningsinspiration III (2016-17) som Läsningsinspiration IV (2017-18) kan lika fullt ta del av ett seminarieprogram den 6 juni med läsambassadörerna Anne-Marie Körling från Sverige och Katarina von Numers-Ekman från Finland samt kursledaren och läsningsinspiratören Agneta Möller-Salmela från Hangö. Seminariedagen fungerar på detta sätt både som avslutande inspiration och startinspiration för de båda kurserna.

En seminarieavgift € 20 uppbärs av alla kursdeltagare som bara deltar i seminariedagen: ange detta i meddelanderutan i din anmälan.

En mera instruktiv kursintroduktion till Läsningsinpiration IV 2017-18 arrangeras följande dag 7/6 för alla nya kursdeltagare och denna leds av läsningsinspiratören Agneta Möller-Salmela.

Efter detta vidtar fredagsträffarna med gästföreläsare som med sin expertis förmedlar gnistor till läsningsinspiration.

Kursavgift: 120 € (inkluderar seminariet 6/6, introduktionen 7/6 och fredagsprogrammen 2017-18))
Seminarieavgift: 20 € (inkluderar bara seminariedagen 6/6)
Anmälning: senast 15 maj /ange seminarium eller kurs i meddelanderutan

Tidpunkt: 6-7/6 2017, kl 9.30-16, 9.30-16
Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Samt fredagar en gång per månad under ett år
i Hangö stadsbibliotek, Berggatan 4

Målgrupp
Dagvårdspersonal, lärare, pedagoger och alla som vill jobba med läsningsinspiration

 

Kursinnehåll

Barns och ungdomars läslust utvecklas i proportion till kvaliteten på de omgivande vuxnas inspirationsarbete.

Du som jobbar med barn, på dagis, i lågstadiet, på eftis, i högstadiet eller gymnasiet. Du som jobbar med alldeles andra saker men har egna barn. Kom med på en kurs som ger dig färdigheter, modeller och verktyg för att inspirera till läsning genom fungerande metoder.

Kursen börjar på sommaren två dagar och fortsätter under ett år, en gång i månaden på fredagar på Hangö stadsbibliotek, med olika föreläsare med specialkunnande. Du bygger upp ditt eget koncept med hjälp av dina styrkor och din infallsvinkel med högläsning, muntligt berättande, sagoberättande, drama m.m Den bästa läseinspiratören förbättrar sina egna metoder och sitt arbetssätt i avsikt att skapa läslust hos barn och ungdomar. Öva dina ingångar till bokens värld med hjälp av alla dina sinnen. Bjud på det bästa för öron, ögon, kropp, själ och hjärta! Kursen är en skola i inspirerande läsning. Målsättningen är att hjälpa dig hitta dina styrkor till inspirationsarbete. Hitta din väg och ditt sätt! Vuxna skall erbjuda barnen de bästa läsupplevelserna konstnärligt, litterärt och pedagogiskt och göra det på bästa sätt. Vi övar tekniker till muntligt berättande, samt bekantar oss med det välgörande läkande berättandet. Högläsningskonst är att vara förberedd, ha övat, ha en bra fysisk röst, att ha undersökt boken på djupet, vilken är författarens intentioner med boken? Har den ett budskap? Hur är det meningen att boken skall läsas?  Hur gör man hela bokprogram? Hur kombinerar man olika tekniker inom ett tema? Hur får fantasin vingar att flyga och varifrån kommer orden att beskriva resan med? Hur kommer jag över blygsel och hur leder jag en grupp? Kontinuerliga arbetsformer och bästa möjliga samarbete mellan hem, dagvård, skolor och bibliotek skapar framtidens läsare. Kom med på en kurs som ger dig konkreta möjligheter och färdigheter att jobba som läseinspiratör för barn i alla åldrar eller med deras föräldrar. Du formulerar dig tydligt och kristallklart. Vad du vill med din verksamhet och varför vill du jobba med detta. Du utarbetar en plan - med vem du vill jobba och vilka är dina ingångar och styrkor. Du skapar en kontakt och får öva dina färdigheter under året. Du praktiserar på arbetsplatsen eller med din målgrupp, samt diskuterar erfarenheten med kursdeltagarna och kursledaren efteråt. Din plan växer hela året i takt med nya färdigheter som du får av experterna på fredagsföreläsningarna.

 

Medverkande föreläsare och inspiratörer på seminariet tisdagen 6/6:
Anne-Marie Körling, läsambassadör från Sverige
Katarina von Numers-Ekman, tidigare läsambassadören från Finland
kursledare Agneta Möller-Salmela, läsningsinspiratör från Hangö

Läsambassadörer finns i många länder. De arbetar alla på olika sätt för att stödja barns och ungas läsande.

Men hur når man ut till olika målgrupper? Vilka utmaningar stöter man på? Och vilka sätt att främja läsandet fungerar bäst?

Den 6 juni 2017 har du chansen att höra tre läsambassadörer berätta om sina erfarenheter och diskutera med varandra i sommarfagra Hangö.

Anne-Marie Körling är grundskollärare, författare och Sveriges läsambassadör. Katarina von Numers-Ekman är modersmålslärare, barnboksförfattare och finlandssvensk läsambassadör. Agneta Möller-Salmela är specialbiblioteksfunktionär på Hangö bibliotek, läsinspiratör och läsambassadör inom projektet Läslust. De förenas alla av sin önskan att sprida kärleken till språket, berättelsen och litteraturen till barn och unga.

En frivillig middag på Fyra Vindarnas Hus med musik till underhållande ord av Pigge och Ika avslutar seminariedagen.

 


7/6, kl 9.30-16
Introduktionsföreläsning med Agneta Möller-Salmela, kursledare

 

Fredagarnas gästföreläsare och tema i Hangö Stadsbibliotek 2017-18
Tidpunkt och plats kl 9-12, 13-15 på Berggatan 3, Hangö stadsbibliotek:

25.8.17 Lastenkirjasta on moneksi: Ajankohtaisia ilmiöitä ja suuria tunteita uusissa lastenkirjoissa
Päivi Heikkilä-Halttunen, lastenkirjallisuuden kriitikko, tutkija, tietokirjailija ja kouluttaja

22.9.17 Anne Sandström Tema kring drama, rubriken anges senare

13.10 Hellre vackert än praktiskt, hellre roligt än vackert. Nina Gran, kulturpedagog, rimspiratör

10.11 Elspeth Randelin Tema kring egen läsningsmetod, rubriken anges senare

1.12 Bodil Liljeberg Tema musiken i orden, rubriken anges senare

 

12.1.18 NN, tema och rubrik anges senare

9.2 Jag läste och fantiserade tills verkligheten fick syn på sig själv. Läsande, lärande och multilitteracitet från en konstpedagogisk position
Hannah Kaihovirta, konstnär, forskare lärare i konst

9.3 ”Livet är inte det som händer oss utan det vi minns och det vi väler att berätta om. Den som inget har att berätta har inte levt.” (Victor Frankl). Det läkande berättande
Märta Uggla, modersmålslärare, verksam i ALBA, allians för läkande berättande

13.4 Kreativa sätt att jobba med barn och litteratur
Katarina von Numers, modersmålslärare, barnboksförfattare och tidigare läsambassadör.

4.5. Sanna Vuori, Tema och rubrik anges senare

 

Välkomna till Hangö och Hangö sommaruni!
Agneta Möller-Salmela, kursledare
Fredrik Åberg, rektor