Kursen är tyvärr inhiberad på grund av ett för litet studieintresse!

Tidpunkt:
13-14/6 2019
klockan 9-16

Kursort: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

Kursledare: speciallärare, PeM Camilla Svens-Liavåg PeD Johan Korhonen

 

Kategori: Specialpedagogik
Omfattning: 5 sp / ingår icke i ÖPU eller akademiska examensfordringar

Målsättningar och innehåll:

Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om elever med stor inlärningspotential. Under kursen behandlas olika typer av särbegåvning samt hur man kan tillgodose dessa elevers behov i skolan.

 

Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall den studerande:

  • kunna beskriva skillnader och likheter mellan begreppen särskild begåvning, stor inlärningspotential och högpresterande elever

  • ha kunskap om hur man kan differentiera undervisningen av elever med stor inlärningspotential

 

Allmänfärdigheter: Utveckla förmågan till vetenskapligt och reflekterande tänkande. Samarbetsförmåga.

Undervisningsformer: Föreläsningar, gruppövningar och diskussioner

Examinationsformer: Tentamen och skriftliga uppgifter. Bedömning i skala godkänd/underkänd

 

Litteratur: Liljedalh, M. 2017. Särskilt begåvade barn – pedagogens utmaning och möjlighet.

Gothia fortbildning.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 

 

Kursavgift: € 50