5 sp

INHIBERAD PÅ GRUND AV FÖR FÅ ANMÄLNINGAR

Tidpunkt
19-20.8.2017, kl 10-16
9-10.9.2017 kl 10-16

Plats: Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, Ekenäs

Föreläsare:
Forstmästare Romi Rancken, timlärare vid YH Novia
Diplomingenjör Kim Roos, lektor vid YH Novia
Fotograf Johan Ljungqvist, Multifoto

Examinator: lektor Kim Roos, Yrkeshögskolan Novia

 

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om användning av drönarteknik för att skapa ortofoton och 3D-modeller.

Kursinnehåll
Lagstiftning/bestämmelser, ansvar och försäkringar
Drönarteknik
Planering av flygning
Förverkligande av flygning
Fotografering och videofotografering med drönare
Från foton till ortofoton och 3D-modeller, se t.ex.: https://sketchfab.com/rrancken
Användarmöjligheter för ortofoton och 3D-modeller

Litteratur: Publiceras senare på kurswebb

 

Målgrupp
Personer intresserade av 3D
Fotografer
Personer intresserade av drönare
Samhälls- och byggnadsplanerare
Landskapsplanerare
Studerande

Användarmöjligheter/tillämpningar: 
3D-modeller och ortofoton kan bl.a. användas till

•         visualisering av kommande byggnader och industrianläggningar i den befintliga omgivningen

•         dokumentering av värdefulla miljöer

•         som bas för verklighetsbaserad spelutveckling 

•         skogsinventering

•         precisionsjordbruk

•         landskapsplanering

•         skadekartering

Omfattning: 5 sp inom den Öppna Yrkeshögskolan, flerformsstudier, i studierna ingår ca 25 h ledd undervisning + virtuella studier.

Prestationskrav och bedömning: Tentamen om säkerhetsföreskrifter, aktivt deltagande i kursen och teamarbeten.

Deltagarantal: max 20

Tilläggsinfo: rektor Fredrik Åberg, +358 (0)400 727 814

 

Anmälning: senast 9/8

Kursavgift: 125 € (inkluderar en för alla obligatorisk anmälningsavgift på 20 €)
Avgiften består av Hangö sommarunis årsavgift (75 €) och studieavgift för Öppna Yrkeshögskolan (10 € / sp).
Beväringar, andra stadiets studerande inkl. gymnasieelever och studeranden på yrkeshögskolor är befriade från studieavgiften.
Närvaroanmälda vid YH Novia är dessutom befriade från årsavgiften.