- Fältkurs i fotogrammetri

Tidpunkt: 

INSTÄLLD PGA CORONAN!

start 3 / 8 2020 kl 9 

Dagsschema
må-on kl 9-19, dykningar
to kl 9-19, bildbearbetning 
fr kl 9-10:30, efterarbete
samt fr kl 12-16, museologiskt seminarium i Hangö museum

kursen avslutas på fredag 7 / 8 2020 kl 16

Plats: Tvärminne zoologiska station, Hangö

 

Fokus och målgrupp:
Marinarkeologisk fältkurs lär ut modern tillämpad marinarkeologi och är öppen för alla marinarkeologer och sportdykare.

Kursledare:
Marinarkeolog FM Stefan Wessman
Dykning och dokumentation FK Odd Johansen
Dykar- och säkerhetsinstruktör Mårten Engberg

Samarbetsparter: 
Museiverket i Finland
Statens maritima och transporthistoriska museer, Sverige
Helsingfors universitet, Tvärminne zoologiska station
Åbo universitet

 

 

Fältkursens innehåll

Fältkursen 2020 fokuserar på tillämpad 3D och ROV -teknik. Studierna är uppdelade i praktiska dykövningar samt i grupparbeten och diskussioner, varvid dykningarna och filmmaterialet diskuteras och bearbetas. Övningar i klassrummet (bearbetning av insamlat material) inkluderar: Överföring och behandling av data till dataprogram; rekonstruktionsförsök av valda delar av vraken; samt utnyttjande av referenslitteratur för vrakanalys.

 

Kursmoment:

Måndag-onsdag: Dykning med 3D/ROV -utrustning på olika vrak i Tvärminne
Torsdag: Bildbehandling med Agisoft
Fredag morgon: Efterarbete
Fredag eftermiddag kl 12-16: Museologiskt seminarium vid Hangö museum, Nycandergatan 4, Hangö. Seminarieprogrammet är presenterat nederst i denna text

 

Kost och logi 

Kursdeltagarna ansvarar själva för kost och logi. Avgifter för kost och logi ingår inte i kursavgiften. Vi rekommenderar att man bor och äter på Tvärminne zoologiska station. Deras kansli tar emot bokningar tfn +358 (0)2941 28103 eller via webben https://www.helsinki.fi/sv/forskningsstationer/tvarminne-zoologiska-station till och med 18 / 5 2020.

Tilläggsinfo: rektor Fredrik Åberg, tfn +358 (0)400 727 814

.

 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DYKNING

Dykarcertifikat
Medverkan i dykningar förutsätter giltigt dykarcertifikat: godkänd grundkurs i dykning och giltigt läkarintyg är sk minimivillkor. Dykarcertifikatet bör vara utfärdat enligt CMAS' (Confederation Mondiale des Activities Subaquatiques) eller motsvarande direktiv.
Dykarlämpligheten avgörs vid varje dykning på platsen av dykarinstruktören Mårten Engberg.

Kursdeltagarnas försäkring
Alla kursdeltagare uppmanas teckna t.ex. en egen reseförsäkring i händelse av olyckor. Sommaruniversitetet försäkrar inte sina kursdeltagare och deltagandet sker således på egen risk.

 

 

Kursanmälan
Kursanmälan görs på webben, senast 18/5 2020.

Kursavgift:
120 €
Avgiften inkluderar obligatorisk anmälningsavgift på 20 €.
Kursavgiften faktureras utav Hangö sommaruni i välkommenbrevet till kursen. 

  

MUSEOLOGI

-Nya och dagliga utmaningar för museiverksamhet i större och mindre skala

Tidpunkt: 
fredagen den 7/8 2020, 
kl 12-16

Plats:
Hangö museum,
Nycandergatan 4, Hangö

Medverkande föreläsare och teman:

Museichef Laura Lotta Andersson vid Hangö museum presenterar museets sommarutställning
som handlar om marinarkeologi

Direktör Dan Lindholm vid Västra Nylands Museum, som är det nya fd landskapsmuseet i vår region; sedan 1/1 2020 med utökade befogenheter, utmaningar och giv inom arkeologi och byggnadsvård: En ny regional museal framförhållning – hur kan lokala museer dra nytta av regionmuseets nya tjänster?

Konservoija Riikka Saarinen, konservoinnin erikoisasiantuntija Lounais-Suomesta:
Jokapäiväiset haasteeni – kuinka selviydyn, mitä toivon tulevasta?
Dagliga utmaningar i värvet – hur mäktar jag, vad önskar jag av framtiden?

Freya Roe, ansvarig för fornminnesvård, skogsbruk och registerföring:
Stormen Alfrida drog fram över Åland i januari 2019. Förödelsen var stor. Hur tacklade vi arbetet efter stormen.

Kaffepaus

Odd Johansen vid Statens maritima och transporthistoriska museer i Sverige, projektchef för museiprojektet Vrak berättar om det nya marinarkeologiska östersjömuseet Vrak – Museum of Wrecks som planeras öppna på Djurgården.

Marcus Lindholm, ansvarig för marinarkeologiska frågor och fornlämningar på Åland: Kulturarvsdatabasen och det blivande maritima fornlämningsregistret.

Stefan Wessman, tjänsteman på museiverket: Till botten med NordStream – en fri betraktelse av ett gigantiskt projekt med marinarkeologiska insatser


Målgrupp:
Museiaktiva och alla som intresserar sig för nyheter inom museibranschen samt nya digitala lösningar i museiarbetet.

Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade!