5 sp NÄTKURS

Arrangör: Centret för livslångt lärande, CLL

 

Tidpunkt:
20/1 - 2/3 2020

Lärare: PeM Ann-Sofie Smeds-Nylund 


Målsättningar och innehåll:            

Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i pedagogiskt ledarskap utgående från såväl grundläggande ledarskapsteorier som dagsaktuell forskning. Som centralt tema ingår pedagogisk ledarskapsteori, med fokus på särdrag och distinktioner mellan privata organisationer (organisationsteori) och offentliga institutioner (institutionalism).  

                                                                      

Lärandemål:                                           

Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande kunskaper i ledarskapsteorier och -modeller, organisations- och institutionsteori ur ett pedagogiskt perspektiv. 

 
Kurslitteratur:

Sandberg, J. & Targama, A. (1998) Ledning och förståelse : Ett kompetensperspektiv på organisationer  Lund: Studentlitteratur
Tilläggsinformation: Finns även som e-bok på engelska.                      

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2005) Nya perspektiv på organisation och ledarskap  Förlag: Lund: Studentlitteratur.        

Eriksson-Zetterquist, U. (2012) Institutionell teori - idéer, moden, förändring  Stockholm: Liber. Tilläggsinformation: E-bok                                                                                                                      

Biblioteket i Åbo (Alma).   Biblioteket i Vasa (Tria).

Annat kursmaterial: Kompletterande material enligt lärarens anvisningar OBS!
Gör en skild anmälan till denna kurs på länken nedan.
ANMÄLAN fr.o.m. 18.11 2019 på https://www.abo.fi/opu-anmalan/

IGNORERA HANGÖ SOMMARUNIS ANMÄLNINGSIKON NEDAN