5 sp

UPPDATERAS OM BÄST

 

Tidpunkt: ARRANGERAS SOM NÄTKURS

17.9 kl 18-21
18.9 kl 10-15

1.10 kl 18-21
2.10 kl 10-15

Den som vill kan även be om egen handledning utöver dessa tider.

 

Kursledare:
HvM Carina Nordman-Byskata

 

Vuxenutbildningens organisationer, 5 sp

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter genomgången kurs ska den studerande:

  • ha kännedom om vuxenutbildningens historiska framväxt och nutida strukturer
  • ha förståelse för de olika institutionella formernas utgångspunkter och särdrag
  • ha en beredskap att i ett framtidsperspektiv positionera vuxenutbildningen i sin samhälleliga kontext

Innehåll

Kursen presenterar vuxenutbildning genom de olika organisationernas historiska framväxt, med avseende på utgångspunkter, verksamhetsformer och samhällelig kontextualisering. Kursen syftar också till att förbereda den studerande att utveckla vuxenutbildningen i ett framtidsperspektiv.

Kurslitteratur

  1. Fejes, A. (red.) Lärandets mångfald. Om vuxenpedagogik och folkbildning. 2013. Lund: Studentlitteratur.
  2. Larsson, S.. Vuxendidaktik. Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. 2013. Stockholm: Natur och kultur.
  3. Pellinen, P. Aikuiskoulutuksen ammatillistuminen. 2001. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos.
  4. Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. (2008 eller nyare). Itä-Suomen yliopisto.
  5. Övrig litteratur och material enligt föreläsarens anvisningar
  6.  

Vitsordsskala

U-5

Länk till studiehandboken: https://studiehandboken.abo.fi/sv/course/632101.0/1840