- grundstudier vid Hangö sommaruni sommaren 2021 och vårterminen 2022, 25 sp

  

STUDIEVÄGLEDNING I SMÅBARNSPEDAGOGIKENS GRUNDSTUDIER 2021 OCH 2022

 

Nätkurser under sommaren 2021

Tryck på kursnamnet för mera information om kurserna

Pedagogikens sociologi: 14-17/6 2021 via Zoom

Lärare: FD Siv Saarukka

Pedagogikens psykologi: 2-5/8 2021 via Zoom
Lärare: FD Siv Saarukka

Anmälningar kan göras via webben: se Akademiska studier / Pedagogik på denna hemsida

 
Obs! kolla STUDIEVÄGLEDNING ovan för ytterligare examenskombinationer.

 

Tryck på den här knappen för att anmäla dig till alla delkurser i småbarnspedagogik (tre kurser)

Delkurser