5 sp

Tidpunkt:

Kursen är inställd pga coronan

24-25.9 fr-lö 18-21, 9-15

8-9.10 fr-lö 18-21, 9-15

 

Kursplats / studieform: 

 

Kursledare:
arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

 

 

Lärandemål och allmänfärdigheter

Studerande får en inblick i vad konflikter på arbetsplatser vanligtvis handlar om, vilka de vanligaste orsakerna är och hur det går till när en konflikt eskalerar. Kursen förmedlar kunskap om hur man kan hantera och lösa konflikter på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Dessutom diskuteras hur man kan förebygga att konflikter uppstår och hur man bygger upp ett bra arbetsklimat.

Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om det som målsättningen eftersträvar.

 

Innehåll

Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

 

Undervisningsformer

Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Prestationssätt

Tentamen eller uppsats.

Bedömning:

U(nderkänd)-5

Kurslitteratur

  1. Jordan, T. 2015. Konflikthantering i arbetslivet. Förstå, hantera, förebygg. Gleerups.
  2. Isokorpi, T. 2006. Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut. PS-kustannus.
  3. Lennéer Axelson & Thylefors. 1996. Om konflikter. Hemma och på jobbet. Stockholm: Natur och kultur.