10 sp

Tidpunkt: kl 18:15-21, 9:15-15

25 - 26 / 9 2020

20 - 21 / 11 2020

11 - 12 / 12  2020

 

Kursplats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

 

Kursledare: FL Lilian Rönnqvist

 

Målsättningar och innehåll: att ge deltagarna en grundläggande orientering i pedagogisk handledning, ökad medvetenhet om handledningsprocessen och beredskap att genomföra handledningssamtal.

Kursfordringarna och omfattningen: 10 sp (30 h närstudier + distansuppgifter).

Undervisningsformer

Närstudietillfällena omfattar föreläsningar och övningar gällande handledning. Mellan närstudiedagarna utför deltagarna distansuppgifter och skriver processdagbok som en del av kursportfolio (inlämningsarbete).

Prestationskrav: Kurshelheten utgörs av en process som pågår under hela utbildningen, vilket förutsätter aktivt deltagande under närstudiedagarna (föreläsningar och övningar), godkända distansuppgifter och godkänd portfolio.

Studiematerial:

Studiematerialet presenteras i den studieguide som mejlas ut till alla deltagare ca. 2 veckor innan kursen startar.

Bedömningsskala

U-5