Koncentrationssvårigheter - AD/HD, 5 sp

Profilstudiemodulerna utgör enskild kurs inom specialpedagogiken

 


Tidpunkt:
30/8-1/9 2019 (fr-sö)
kl 18.15-21, 9-15, 9-15

Kursplats:
G18, rum 101, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare:
speciallärarna Catarina Lindroos och Mona-Lisa Möller

 

Målsättning och innehåll:

Syfte:
Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska kunskaper om barn med AD/HD och olika koncentrationssvårigheter; symptom, orsaker, förekomst, funktionsnedsättningar och behandlingsmetoder. Kursen ger också grundläggande kunskaper om hur AD/HD och olika typer av beteendestörningar inverkar på barns och ungas liv samt hur man kan bemöta och ge stöd inom dagvård och skola.Innehåll:
- Teoretisk kunskap om AD/HD och till diagnosen hörande tillkommande svårigheter
- Orsaker, förekomst, diagnosticering, uttrycksformar i olika åldrar samt behandlingsmetoder
- Förhållningssätt, bemötande och stödformer i dagvård och skola
- Specifika behandlings- och interventionsmetoder
- Identifiering av barn och unga med krävande beteende i dagvård och skola
- Stödåtgärder och praktiska undervisningsarrangemang
- Lärarens stödpersoner och samarbete hem - skola

 

Kurslitteratur:

Dufva, V., Koivunen, M. (2012). ADHD diagnstisointi, hoito ja hyvä arki. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kadesjö, B. (2008). Barn och koncentrationssvårigheter. Stockholm. Liber.

Kendall Carlsson, G. Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? Lund: Studentlitteratur (VALDA DELAR)

Rief, S. (2003). The ADHD Book of Lists: A Practical Guide for Helping Children and Teens with Attention Deficit Disorders. San Fransisco: Jossey-Bass.

Övrig litteratur enligt föreläsarens rekommendationer