5 sp

Tidpunkt:
AVSLUTAD

 

Studieform:
Distanskurs

 

Kursledare:
arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

Lärandemål:

Studerande lär sig att identifiera orsaker till stress och utmattningssyndrom, känna igen vanliga symptom, samt igenkänna de olika stadierna i återhämtningsprocessen. Metoder för hantering och förebyggande av stress för utmattningssyndrom behandlas.

Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs förväntas de studerande inneha grundläggande kunskap om utmattningssyndrom och stress.

Innehåll:

Att förmedla kunskap om stress och utmattningssyndrom samt hur dessa kan hanteras och motverkas. Bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom, de vanligaste symptomen, samt återhämtningsprocessen behandlas. Arbetsrelaterad stress samt underliggande biologiska orsaker till stress gås igenom.

Undervisningsformer:

Ledd undervisning (20 h), grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Examinationsformer:

Tentamen eller inlämningsarbete.

Bedömning: U-5.

Kurslitteratur:

Maslach, C. & Leiter, M.P. 2000. Sanningen om utbrändhet. Hur jobbet förorsakar personlig stress och vad man kan göra åt det. Natur och Kultur.

Dellson, P. 2015. Väggen. En utbränd psykiaters noteringar. Natur och Kultur.

Sapolsky, R.M. 2003. Varför zebror inte får magsår. Natur och Kultur.

Bengtsson, F. 2003. Vägen vidare. Om utbrändhet som en möjlighet. Cordia.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.