20/30 sp (2020), fortgående arrangemang

Examinator: professor Kaj Björkqvist

Delkurser 2020:
VÅRTERMINEN 2020 Ledarskap II (5 sp) på G18 i Helsingfors 27-28/3 och 24-25/4

arrangeras som distanskurs!

SOMMAREN

HÖSTTERMINEN

Kursarrangemang från och med sommaren 2020 uppdateras inom kort.

Delkurser

5 sp

Tidpunkt
27-28/3 2020 och
24-25/4 2020,
kl 18.15-21, 9-15 (fr-lö)

Plats
G18 (rum 101), Georgsgatan 18, Helsingfors

 

Arrangeras som distanskurs hemifrån enligt senare direktiv.
Kursstart blir i nuläget troligtvis 24-25/4 2020, kl 18:15

 

Föreläsare: PM Janina Björk

 

Mål Att ge kunskap om ledarskapets psykologi

Undervisningsform: Teori varvat med praktiska övningar individuellt och i grupp. De praktiska övningar är integrerade i undervisningen med syftet att åskådliggöra teorin och hjälpa deltagarnas förståelse av hur den kan användas i praktiken ("det verkliga livet")   

Närvaroplikt: minst 80 %, annars icke godkänt.

 

Litteratur

Sowcik, M., Andenoro, A. C., McNutt, M., & Murphy, S. E. (2015). Leadership 2050: Critical Challenges, Key Contexts, and Emerging Trends. Emerald Group Publishing.

Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.

Northouse, P. G. (2015). Leadership: Theory and practice. Sage publications.

Övrig litteratur enligt undervisarens anvisningar.

Kursledaren har också en sådan princip att man inte måste låna kursböckerna, utan snarare är det böckerna föreläsningsmaterialet till stor del bygger på. Vid uppgifter är även annan vetenskaplig litteratur välkommen.

Examination sker genom några kortare arbeten (främst individuella, någon uppgift kan vara i gruppform).