5 sp

 

Tidpunkt: PÅGÅR / ARRANGERAS SOM NÄTKURS
fre 16.2.2018 kl 18.15-21.15 (4 lektioner), rum 101
lö  17.2.2018 kl 9-15 (6 lektioner inkl matpaus), rum 101

samt 21.4 2018 kl 9-15 (+ vid behov en lördag i maj), rum 301

Handledning och gruppdiskussioner (enligt överenskommelse med deltagarna) och inlämnande av hemtentamen via moodle

 

Kursplats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, rum 101 och 301

Kursledare:
HVM Carina Nordman-Byskata

 

 

Målsättningar och innehåll:
Kursen ger grundläggande insikter i social- och hälsovårdens ekonomi som en del av samhällsekonomin och organisationens verksamhet. Kursen ger också kännedom om allmän budgeteringsteori samt om planering, budgetering och redovisning inom den finländska offentliga förvaltningen. Innehåll: - centrala ekonomiska frågeställningar och begrepp - social- och hälsovårdens ekonomi som en del av samhälls- och organisations-ekonomin - ekonomiska kalkyler och prestationsmått samt tillämpningar inom social- och hälsovården - ekonomins betydelse för vårdkulturen - budgetteorier - ekonomisk styrning i form av planering, budgeteringstyper och argument samt redovisning inom social- och hälsovård som en del av offentlig förvaltning - budgeteringens betydelse för vårdkulturen.

Lärandemål:
Efter godkänd kurs ska studeranden kunna: - beskriva hur de offentliga budgeterings- och redovisningssystemen är uppbyggda - tolka offentliga budgeter och bokslut - beskriva hur ekonomiska kalkyler och prestationsmått kan användas för patientens bästa - redogöra för hur ekonomin och budgeteringen bildar yttre ramar för social- och hälsovården - redogöra för vårdledarens möjligheter att göra patientens röst hörd i ekonomisk argumentering

 

Undervisningsformer: Föreläsningar, litteraturstudier.

Examinationsformer: Hemtentamen.

Litteratur:

Författare: Mooney, G.
Förlag: Harvester Wheatsheaf Upplaga/år: 2003
Titel: Economics, Medicine and Health Care

Författare: Finkler, S.A. & Kovner, T.
Förlag: Saunders, St. Louis, MO Upplaga/år: 2007
Titel: Financial management for nurse managers and executives

Författare: Sintonen, H. & Pekurinen, M.
Förlag: WSOY Upplaga/år: 2006
Titel: Terveystaloustiede

Författare: Anell, A.
Förlag: Studentlitteratur, Lund Upplaga/år: 2009
Titel: Hälsoekonomi

Författare: Finlands Kommunförbund Förlag: Upplaga/år: 2015
Titel: Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovården.
Tilläggsinformation: http://shop.kommunerna.net/product_details.php?p=3119 Nätpublikation: Ja Tidskrift: Nej

Författare: Meklin, P. Förlag: Suomen Kuntaliitto Upplaga/år: 2015
Titel: Sote-uudistus - mistä uudistuksen hyödyt syntyvät?
Tilläggsinformation: http://shop.kommunerna.net/product_details.php?p=3124 Nätpublikation: Ja Tidskrift: Nej

Annat kursmaterial: Finlands Kommunförbunds hemsidor om kommunalekonomi och budgetering.