5 sp

Tidpunkt: 

27-28/10 (lö-sö) kl 9-14, 10-15
10-11/11 (lö-sö) kl 9-14, 10-15

Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare: FM Siv Saarukka


Målsättningar och innehåll: 

Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i pedagogiskt ledarskap utgående från såväl grundläggande ledarskapsteorier som dagsaktuell forskning. 

Som centralt tema ingår pedagogisk ledarskapsteori, med fokus på särdrag och distinktioner mellan privata organisationer (organisationsteori) och offentliga institutioner (institutionalism). 


Lärandemål:

Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande kunskaper i ledarskapsteorier och –modeller, organisations- och institutionsteori ur ett pedagogiskt perspektiv.


Litteratur:

Sandberg, J. & Targama, A. (1998). Ledning och förståelse : Ett kompetensperspektiv på organisationer. Lund: Studentlitteratur. Finns även som e-bok på engelska. 

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2004). Nya perspektiv på organisation och ledarskap . Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson-Zetterquist, U. (2012). Institutionell teori- idéer, moden, förändring. Stockholm: Liber. E-bok 2012. 

Annat kursmaterial: Böcker och artiklar enligt lärarens anvisningar