5 sp NÄTKURS

OBS!
Gör en skild anmälan till denna kurs via cll.fi.

 

@ Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp NÄTKURS

Arrangör: Centret för livslångt lärande, CLL

Målsättningar och innehåll:            

Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i pedagogiskt ledarskap utgående från såväl grundläggande ledarskapsteorier som dagsaktuell forskning. Som centralt tema ingår pedagogisk ledarskapsteori, med fokus på särdrag och distinktioner mellan privata organisationer (organisationsteori) och offentliga institutioner (institutionalism).  

                                                                      

Lärandemål:                                           

Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande kunskaper i ledarskapsteorier och -modeller, organisations- och institutionsteori ur ett pedagogiskt perspektiv. 

 

                                                                     .  

Kurslitteratur:


Sandberg, J. & Targama, A. (1998)
Ledning och förståelse : Ett kompetensperspektiv på organisationer Lund: Studentlitteratur                                                                                                   

Tilläggsinformation: Finns även som e-bok på engelska.                      

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2005) Nya perspektiv på organisation och ledarskap Förlag: Lund: Studentlitteratur.        

Eriksson-Zetterquist, U. (2012) Institutionell teori - idéer, moden, förändring Stockholm: Liber. Tilläggsinformation: E-bok                                                                                                                      

Biblioteket i Åbo (Alma).   Biblioteket i Vasa (Tria).

Annat kursmaterial: Kompletterande material enligt lärarens anvisningar

 IGNORERA ANMÄLNINGSIKONEN NEDAN