Familje- och kvarlåtenskapsrätt (5 alt.7 sp)

INHIBERAD

Tidpunkt:
6-8/6 kl 13-16, 10-15, 9-13 (4+6+5h)

Plats Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

 

Lärare: PL Kurt Långkvist

 

Målsättningen med kursen (5 sp) är att ge en översikt över den juridiska regleringen av äktenskapet, barnets ställning och annan familjeanknytande lagstiftning samt över arvs- och testamentsrätten.

1. Äktenskapet
2. Barnets ställning
3. Förmynderskap
4. Lagbestämd arvsordning
5. Testamentsrätten
6. Bouppteckning och arvskifte

Intresserade kan genom att skriva en uppsats komplettera kursen så att den omfattar totalt 7 sp.

 

Kursfordringar:
Kangas, Urpo, Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder, 2014
Författningar enligt anvisning av examinator

 

Examination: Skriftlig tentamen