25 sp

Examinator: professor Lisbeth Fagerström

 

Studiernas upplägg:

Närstudier (G18, Georgrsgatan 18 Helsingfors) och nätstudier (med valfri introduktion i Vasa, ÅA) arrangeras i samverkan mellan Hangö sommaruni (närstudier på G18) och Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi (nätstudier) från hösten 2017-våren 2018.


Nedan anges tidpunkter för handledning i Vasa till nätkurserna:

 

Introduktion till hälsovårdsadministration, 5 sp

@Nätkurs (Moodle)

Sö 5.11.2017 inleds via nät

Fre 1.12.2017 kl 16.00-20.00 valfritt närstudietillfälle

To 7.12.2017 kl 16.00-20.00 avslutar kursen med valfritt närstudietillfälle

Plats: Åbo Akademi Vasa
Rum: C 214

Lärare: PhD Jessica Hemberg

Obs!
Eftersom nätkursen skall anmälas i ÖPU:s databas behöver kursdeltagaren göra en egen skild anmälan till databasen https://web.abo.fi/fc/anmalningsdb/ som öppnar den 21/8 2017.

 

Organisationsteorier, 5 sp

@Nätkurs (Moodle)

Fre 12.1.2018 kl 16.00–20.00 inleds kursen med valfritt närstudietillfälle

Plats: Åbo Akademi Vasa
Rum: C 215

Lärare: PhD Jessica Hemberg

Obs!
Eftersom nätkursen skall anmälas i ÖPU:s databas behöver kursdeltagaren göra en skild anmälan till databasen https://web.abo.fi/fc/anmalningsdb/ som öppnar den 20.11 2017.

 

Ledarskapsteorier, 5 sp

@Nätkurs (Moodle)

To 15.2 kl 16.00–20.00 inleds kursen med valfritt närstudietillfälle

Fre 23.2 kl 16.00-20.00 valfritt närstudietillfälle   

Plats: Åbo Akademi Vasa
Rum: C 215

Lärare: PhD Jessica Hemberg

Obs!
Eftersom nätkursen skall anmälas i ÖPU:s databas behöver kursdeltagaren göra en skild anmälan till databasen https://web.abo.fi/fc/anmalningsdb/ som öppnar den 20.11 2017


VÅRTERMINEN 2018:

Nya kursnamn:

Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården 5 sp
(tidigare Hälsovårdsekonomi och budgetering inom hälso- och sjukvård)

Lagstiftning inom social- och hälsovården 5 sp
(tidigare Hälsovårdsjuridik)


Plats
G18, Georgsgatan 18 Helsingfors                                                      

 

Tilläggsinfo: PhD Jessica Hemberg / Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Delkurser

5 sp

 

Tidpunkt: PÅGÅR / ARRANGERAS SOM NÄTKURS
fre 16.2.2018 kl 18.15-21.15 (4 lektioner), rum 101
lö  17.2.2018 kl 9-15 (6 lektioner inkl matpaus), rum 101

samt 21.4 2018 kl 9-15 (+ vid behov en lördag i maj), rum 301

Handledning och gruppdiskussioner (enligt överenskommelse med deltagarna) och inlämnande av hemtentamen via moodle

 

Kursplats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, rum 101 och 301

Kursledare:
HVM Carina Nordman-Byskata

 

 

Målsättningar och innehåll:
Kursen ger grundläggande insikter i social- och hälsovårdens ekonomi som en del av samhällsekonomin och organisationens verksamhet. Kursen ger också kännedom om allmän budgeteringsteori samt om planering, budgetering och redovisning inom den finländska offentliga förvaltningen. Innehåll: - centrala ekonomiska frågeställningar och begrepp - social- och hälsovårdens ekonomi som en del av samhälls- och organisations-ekonomin - ekonomiska kalkyler och prestationsmått samt tillämpningar inom social- och hälsovården - ekonomins betydelse för vårdkulturen - budgetteorier - ekonomisk styrning i form av planering, budgeteringstyper och argument samt redovisning inom social- och hälsovård som en del av offentlig förvaltning - budgeteringens betydelse för vårdkulturen.

Lärandemål:
Efter godkänd kurs ska studeranden kunna: - beskriva hur de offentliga budgeterings- och redovisningssystemen är uppbyggda - tolka offentliga budgeter och bokslut - beskriva hur ekonomiska kalkyler och prestationsmått kan användas för patientens bästa - redogöra för hur ekonomin och budgeteringen bildar yttre ramar för social- och hälsovården - redogöra för vårdledarens möjligheter att göra patientens röst hörd i ekonomisk argumentering

 

Undervisningsformer: Föreläsningar, litteraturstudier.

Examinationsformer: Hemtentamen.

Litteratur:

Författare: Mooney, G.
Förlag: Harvester Wheatsheaf Upplaga/år: 2003
Titel: Economics, Medicine and Health Care

Författare: Finkler, S.A. & Kovner, T.
Förlag: Saunders, St. Louis, MO Upplaga/år: 2007
Titel: Financial management for nurse managers and executives

Författare: Sintonen, H. & Pekurinen, M.
Förlag: WSOY Upplaga/år: 2006
Titel: Terveystaloustiede

Författare: Anell, A.
Förlag: Studentlitteratur, Lund Upplaga/år: 2009
Titel: Hälsoekonomi

Författare: Finlands Kommunförbund Förlag: Upplaga/år: 2015
Titel: Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovården.
Tilläggsinformation: http://shop.kommunerna.net/product_details.php?p=3119 Nätpublikation: Ja Tidskrift: Nej

Författare: Meklin, P. Förlag: Suomen Kuntaliitto Upplaga/år: 2015
Titel: Sote-uudistus - mistä uudistuksen hyödyt syntyvät?
Tilläggsinformation: http://shop.kommunerna.net/product_details.php?p=3124 Nätpublikation: Ja Tidskrift: Nej

Annat kursmaterial: Finlands Kommunförbunds hemsidor om kommunalekonomi och budgetering.

5 sp

Tidpunkt: ARRANGERAS SOM NÄTKURS UNDER VÅRTERMINEN 2018
fre 16.3.2018 kl 18:15-21:15 (4 lektioner), rum 101
lö  17.3.2018 kl 9-15 (6 lektioner inkl matpaus), rum 101

samt 21.4 2018 kl. 9-15 (+ vid behov en ytterligare lördag i maj), rum 301

Handledning och gruppdiskussioner (enligt överenskommelse med deltagarna) och inlämnande av hemtentamen via moodle

Kursplats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, rum 101 och 301

Kursledare:
HVM Carina Nordman-Byskata

 

 

Målsättningar och innehåll:
Kursen ger grundläggande insikter i lagstiftning gällande social- och hälsovård. Kursen ger också insikter i kollektivavtalssystemet. Kursen omfattar: - patientens, anhörigas och social- och hälsovårdspersonalens rättsliga ställning - särdragen i social- oc h hälsovårdspersonalens anställningsvillkor - offentlig och privat anställning - kollektivavtalssystemet.

Lärandemål:
Efter godkänd kurs ska studeranden kunna: - redogöra för det huvudsakliga innehållet i lagen om patientens rättigheter och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården - känna till det huvudsakliga innehållet i hälso- och sjukvårdslagen samt socialvårdslagen - redogöra för de huvudsakliga skillnaderna mellan offentlig och privat anställning - redogöra för kollektivavtalssystemets betydelse för social- och hälsovårdspersonalens anställnings- och arbetsvillkor.

Allmänfärdigheter: Under kursen övar studeranden sig i att söka nätbaserad information om lagstiftning och kollektivavtal.

Undervisningsformer: Föreläsningar, litteraturstudier.

Examinationsformer: Hemtentamen.

 

Litteratur:

Författare: Narikka, J.
Förlag: Tietosanoma Oy Upplaga/år: 2 uppl./2005
Titel: Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö käytännössä ISBN/ISSN: 951-885-241-3

Författare: Sundman, E.(toim.)
Förlag: Hygieia, Helsinki Upplaga/år: 2000
Titel: Potilaan asema ja oikeudet
Tilläggsinformation: Kan ersättas av motsvarande SHM:s nätpublikationer

Författare: Lohiniva-Kerkelä, M.
Förlag: Talentum, Helsinki Upplaga/år: 2007
Titel: Terveydenhuollon juridiikka

Annat kursmaterial: Aktuellt allmänt tjänste- och kollektivavtal