Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv, 5 sp

Profilmoduler utgör enskild kurs i specialpedagogik

 

Tidpunkt:
8-9/3 2019, kl 18-21, 9-15 och
29-30/3 2019, kl 18-21, 9-15

Kursplats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare: PeLic, speciallärare Gerd Sahlberg-Sjöblom

 

Kursen syftar till att ge kunskap om den mångkulturella skolan och hur den kan bidra till synsättet om mångfalden som specialpedagogisk resurs.
Kursens syfte är också att ge kännedom om undervisning och undervisningsarrangemang för elever med flykting- och invandrarbakgrund.

 

Innehåll:
- Mångkulturell pedagogik
- Interkulturell kompetens
- Mångfald och elevvariation i en skola för alla
- Invandrar- och flyktingundervisning


Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall studerande ha kännedom och kunskap om undervisning och undervisningsarrangemang för elever med flykting- och invandrarbakgrund.

 

Litteratur / enligt de nya studiefordringarna i samråd med föreläsaren/examinatorn (600-800 sidor) se nederst:

Författare: Lappalainen, E-M. Förlag: Oulun yliopisto Upplaga/år: 2005

Titel: Kulttuurisesti sensitiivinen opettajuus: käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen maahanmuuttajien koulutuksessa ja opettajan kasvupolulla

Författare: Talib, M-T. Förlag: WSOY Upplaga/år: 2004

Titel: Kulttuurit ja koulu: avaimia opettajille

Författare: Gundara, J.S. Förlag: Paul Chapman Upplaga/år: 2004

Titel: Interculturalism, education and inclusion

Författare: Banks, J.A. & Mc Gee Banks, C.A. (eds.) Förlag: John Wiley & Sons Upplaga/år: 2005

Titel: Multicultural education: issues and perspectives.

Annat kursmaterial: Artiklar och övrig litteraturen enligt föreläsarens anvisningar

 

Banks, J.A. & Mc Gee Banks, C.A. (Eds.) (2005). Multicultural education: issues and perspectives. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Lahdenperä, P & Lorentz, H. (red) (2010) Möten i mångfaldens skola. Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Studentlitteratur

Lorentz, H. (2013). Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola. Studentlitteratur.

Paavola, H., & Talib, M. T. (2010). Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. Jyväskylä: PS-kustannus

Övrig litteratur enligt föreläsarens rekommendationer