Digitala arbetssätt för elever i behov av stöd, 5 sp

Profilstudiemodulerna utgör enskild kurs inom specialpedagogiken

 

KURSEN ÄR AVSLUTAD


Tidpunkt:
6-8/6
kl 9-16, 9-16, 9-12

Kursplats:
Hangö gymnasium; Skolgatan 9-11

 

Kursledare:
Barnträdgårdslärare, datapedagog Johan Palmén

 

Målsättning och innehåll:

Syfte:
Kursens syfte är att ge grundläggande teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att implementera digitala arbetssätt i undervisningen av elever i behov av stöd. Kursen ger en överblick av tillgängliga digitala och alternativa verktyg samt en beredskap att anpassa allmänna digitala arbetsredskap för elever i behov av stöd.

Innehåll:
- Begrepp, arbetssätt, grundläggande teknik.
- Datorn, pekplatta, smarttelefon som stöd för undervisningen.
- Alternativa verktyg i undervisningen, t.ex. talsyntes, ordprediktion, stavningsprogram.
- Strategier och förhållningssätt för hur digitala verktyg och nätbaserade tjänster kan användas för att skapa fördjupad kunskap hos elever i behov av stöd.
- Digitala texter men stöd av ljud, bild, symboler enligt användarens förutsättningar.
- Säkerhet på internet och källkritik.
- Inledning till programmering.

Lärandemål:
Efter avslutad kurs skall den studerande behärska/känna till:
- aktuella och tillgängliga alternativa verktyg
- hur man som pedagog kan använda sig av digitala verktyg i undervisningen av elever i behov av stöd
- hur man som pedagog kan framställa och anpassa individuellt lärmaterial med hjälp av digitala verktyg.

Allmänfärdigheter:
- Kunskaper och färdigheter att använda digitala hjälpmedel i undervisningen.
- Reflekterande kring individuella behov, möjligheter med tekniska hjälpmedel.
- Reflektera kring säkerhet och källkritik vid nätbaserad undervisning.

 

Undervisningsformer: Ledd undervisning, övningar och egna praktiska tillämpningar, diskussioner.

Examinationsformer: Närvaro, aktivt deltagande i övningar, slutuppgift i form av tillämpning kompletterad med skriftlig reflektion.
Bedömning: Godkänd/underkänd

Kurslitteratur:
Titel: Digitala arbetssätt i klassrummet. Att våga ta språnget Författare: Bruun, S. Upplaga: 2015 Förlag: Stockholm: Gothia Fortbildning.
Titel: Tietokone erilaisen oppijan apuvälineenä Författare: Hämäläinen, R., Sarsama, P., Liimatainen, J. (red.) Upplaga: 2017 Förlag: Erilaisten oppijoiden liitto ry

Övrigt material: Av läraren utvald del av serien Lättläst IKT utgiven av Lärum Aktuella forskningsrapporter enligt lärarens urval