5 + 5 sp

Tidpunkt: 
13-15/6 (on-fr) och
4/8 (lö) 2018

kl 9-16, alla dagar 

Kursplats:
Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Föreläsare:
PM Janina Björk

 

Mål Att ge kunskap om ledarskapets psykologi

Undervisningsform:
Teori varvat med praktiska övningar individuellt och i grupp. De praktiska övningar är integrerade i undervisningen med syftet att åskådliggöra teorin och hjälpa deltagarnas förståelse av hur den kan användas i praktiken ("det verkliga livet") 
 
Närvaroplikt: minst 80 %, annars icke godkänt.


Litteratur:

För Ledarskap 1:

Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.

Northouse, P. G. (2015). Leadership: Theory and practice. Sage publications.

Övrig litteratur enligt undervisarens anvisningar.

 

För Ledarskap 2:

Sowcik, M., Andenoro, A. C., McNutt, M., & Murphy, S. E. (2015).

Leadership 2050: Critical Challenges, Key Contexts, and Emerging Trends. Emerald Group Publishing.

Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.

Northouse, P. G. (2015). Leadership: Theory and practice. Sage publications.

Övrig litteratur enligt undervisarens anvisningar.

 

Kursledaren har också en sådan princip att man inte måste låna kursböckerna, utan snarare att detta är böckerna en stor del av föreläsningsmaterialet bygger på. Vid uppgifter är även annan vetenskaplig litteratur välkommen.

 

Examination sker genom 4 kortare arbeten per kurs (främst individuella, någon uppgift kan vara i gruppform).