5 + 5 sp

Tidpunkt:

14-16/6 2017 kl 9-17
8-9/8 2017 kl 9-17 

Kursort:
Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Föreläsare:
Leg. psykoterapeut MPF, arbetshandledare Tine Sylvest

Mål Att ge kunskap om ledarskapets psykologi

Undervisningsform:
Teori varvat med praktiska övningar individuellt och i grupp. De praktiska övningar är integrerade i undervisningen med syftet att åskådliggöra teorin och hjälpa deltagarnas förståelse av hur den kan användas i praktiken ("det verkliga livet") 
 
Närvaroplikt: minst 80 %, annars icke godkänt.

Under tiden mellan juni- och augustigången gör deltagarna ett arbete relaterat till innehållet i undervisningen i juni, vilket redovisas i augusti. (Muntligt eller skriftligt).
Härutöver inlämnas en kort uppsats efter givet ämne.

Litteratur
Lars Johan Clemedsen: Psykodynamiska perspektiv på ledarskap
Maria Bergengren: Organisation och ledarskap, sid 125-151
John Whitmore: Ny coaching för bättre resultat

Handouts

Frivillig litteratur:
C. Hornstup, J. Loehr Petersen; A. Vinther-Jensen m.fl.: Systemisk ledelse