5 sp

Tidpunkt: 
15-16/11 2019 och
13-14/12 2019,

kl 18.15-21, 9-15 (fr-lö)

Kursplats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Föreläsare:
PM Janina Björk

 

Mål Att ge kunskap om ledarskapets psykologi

Undervisningsform:
Teori varvat med praktiska övningar individuellt och i grupp. De praktiska övningar är integrerade i undervisningen med syftet att åskådliggöra teorin och hjälpa deltagarnas förståelse av hur den kan användas i praktiken ("det verkliga livet") 
 
Närvaroplikt: minst 80 %, annars icke godkänt.


Litteratur:

Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.

Northouse, P. G. (2015). Leadership: Theory and practice. Sage publications.

Övrig litteratur enligt undervisarens anvisningar.

Kursledaren har också en sådan princip att man inte måste låna kursböckerna, utan snarare är det böckerna föreläsningsmaterialet till stor del bygger på. Vid uppgifter är även annan vetenskaplig litteratur välkommen.

 

Examination sker genom några kortare arbeten (främst individuella, någon uppgift kan vara i gruppform).