5 sp

Tidpunkt och plats:

17-18/6 2019, 
kl 9-16, 9-16
i Hangö, Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium)

16/8 2019,
kl 18.15-21
på G18, Georgsgatan 18 Helsingfors, rum 101

Föreläsare Arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

Målsättningar och innehåll

Under kursen går vi igenom bl.a. definitioner och begrepp, ABC-modellen, konfliktens eskalation samt olika stilar att handskas med konflikter.

Efter kursen har du ökat din kunskap och insikt i vad en konflikt är, hur och varför de uppstår, hur du kan förebygga att en konflikt uppstår samt hur du hanterar en konflikt på ett konstruktivt sätt när den väl uppstått.

 

Bredvidläsning:

Lennéer Axelson, B., Thylefors, I. (2013) Konflikter : uppkomst, dynamik och hantering. Natur&Kultur

Jordan, T. (2015). Konflikthantering i arbetslivet - förstå, hantera, förebygg. Gleerups förlag.