5 sp

Tidpunkt
3-4/3 2017 kl 18.15-21, 10.45-15 (rum 101)
24-25/3 kl 18.15-21, 10.45-15 (rum 104)

Plats
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare
arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

Målsättningar och innehåll

Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen. Studerande får en inblick i vad konflikter på arbetsplatser vanligtvis handlar om, vilka de vanligaste orsakerna är och hur det går till när en konflikt eskalerar. Kursen förmedlar kunskap om hur man kan hantera och lösa konflikter på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Dessutom diskuteras hur man kan förebygga att konflikter uppstår och hur man bygger upp ett bra arbetsklimat.

Litteratur 

Van Slyke, E. J. (1999) Listening to conflict: Finding constructive solutions to workplace disputes. Amacom.

Potter-Efron, R. T. (1998) . Working anger: Preventing and resolving conflict on the job. New Harbinger Publ.