5 sp

Tidpunkt
23-24/11 och 7-8/12 2018
kl 18-21, 9-15

Plats
G18 (rum 101), Georgsgatan 18, Helsingfors

 

Kursledare
arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

Målsättningar och innehåll Att ge en inblick i organisationspsykologi, framförallt i arbetsplatsers organisation.

Lärandemål Se målsättningarna.

Allmänfärdigheter
Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om det som målsättningen eftersträvar.

 

Litteratur

Granér, R. . Arbetsgruppen: Den professionella gruppens psykologi. 1991. Studentlitteratur.

Granér, R. . Personalgruppens psykologi. 1994. Studentlitteratur .

Jeffmar, C. . Socialpsykologi - människor i samspel. 1987 el .senare. Studentlitteratur.