Övriga kurser

lång kurs

Tidpunkt: 
5-16/6 2017 kl 9-12 (30 h)

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11
Lärare: FD, lektor Kaj Dannbom

Innehåll: Kursen består av en repeterande och kompletterande del av den långa skolkursen där valet av teman görs utgående från deltagarnas behov samt en fristående del med procenträkning och problemlösning ur differentialkalkylen som tillämpning och fördjupning. I kursen ingår ett stort antal övningsuppgifter som redovisas för läraren. Ett övningsprov ordnas. Tabeller och kalkylator medtages.

Deltagarantal maximum: 25 / kurs. Deltagarna antas i anmälningsordning.


Anmälning: senast 28/4 2017 till kansliet
Kursavgift: 130 € / kurs (5 + 5 VARDAGAR)

 

Tidpunkt:
5-16/6 2017 kl 13-16 (30h)

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Lärare: FM Anna Merilä

Innehåll: Valda delar av grammatiken, översättning, textläsning, läs- och hörförståelseövningar, kommunikationsövningar, uppsatsskrivning. Uppsatserna korrigeras av läraren och kommenteras. Kursdeltagarna bör vara försedda med ordböcker, samt Viimeinen huolto ABI B-suomi. Men boken tillhandahålles även av sommarunis kansli!

 

Deltagarantal maximum 25 / kurs. Deltagarna antas i anmälningsordning.

Anmälning senast 28/4 2017 till kansliet
Kursavgift 130 € / kurs (5 + 5 VARDAGAR)

Tidpunkt:
 5-16/6 2017 kl 13-16 (30 h)

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11
Lärare: FM, lektor Rita Klemets


Innehåll: Valda delar av grammatiken, översättning, textläsning, läs- och hörförståelseövningar, kommunikationsövningar, uppsatsskrivning. Uppsatserna korrigeras av läraren och kommenteras. Kursdeltagarna bör vara försedda med ordböcker, samt Viimeinen huolto ABI-suomi. Men boken tillhandahålles även av sommarunis kansli!

Deltagarantal maximum: 25 / kurs. Deltagarna antas i anmälningsordning.


Anmälning: senast 28/4 2017 till kansliet via denna webb.
Kursavgift: 130 € / kurs (5 + 5 VARDAGAR)

 

Tidpunkt:
5-16/6 2017 kl 9-12 (30 h)

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11
Lärare: FM Joanna Young

Innehåll: Uppsatsskrivning, skriftliga och muntliga övningar i samband med textläsning, diskussion i klass samt valda delar av grammatiken. Kursdeltagarna bör vara försedda med ordböcker.

Deltagarantal maximum 25 / kurs. Deltagarna antas i anmälningsordning.

Anmälning senast 28/4 2017 till kansliet via denna webb
Kursavgift 130 € / kurs (5 + 5 VARDAGAR)

Fältkurs i andra världskrigets konfliktarkeologi vid Hangö sommaruniversitet.

Utgrävning av det tyska militärlägret på Tulludden i Hangö 1942-1944.

 

Tidpunkt:
26 - 30/6 2017 kl 10-16 (pass 1)
3 - 7/7 2017 kl 10-16 (pass 2)
10 - 14/7 2017 kl 10-16 (pass 3)

Utgrävningsledare: FM arkeolog Jan Fast

 

Plats: Tulludden, Hangö

Man kommer nästan ända fram med bil. Bilen kan lämnas på bilparkeringen utanför frihamnsområdet på Tulluden. Från parkeringen är det en ca 30 minuter lång vandring längs den vackra naturstigen till själva utgrävningsplatsen.
NÄRMARE platsbeskrivning se hango.fi FÖR KARTA.

 

 

Utgrävningarna av det tyska lägret på Tulludden pågår i tre veckor under juni/juli månad. Utgrävningen är en viktig del av Jan Fasts kommande doktorsavhandling om livet i lägret och Hangös roll i Nazi Tysklands krig i norr 1941-1945.

Kursen inleds varje vecka med en obligatorisk föreläsning för deltagarna. Under föreläsningarna behandlas ämnen kring Hangös roll i andra världskriget samt arkeologisk utgrävningsteknik och säkerhet speciellt vid utgrävningar av lämningar från andra världskriget.

Kursen består av tre pass, vardera omfattande fem dagars fältarbete. Utgrävningarna försiggår under vardagar mellan kl 10-16. All utgrävningsutrustning finns på plats, du behöver endast egen matsäck, skyddshandskar och bra skor på fötterna. Ingen tidigare erfarenhet av militärhistoria eller arkeologi behövs. Under 16 åringar kan delta i utgrävningarna I sällskap av en myndig person. Fynden väntas bli mycket talrika och mångsidiga. Utgrävningsfynden är både av civil- och militär karaktär och I sin helhet enbart från åren 1942-1944.

 

Deltagarantal: maximum 20/pass (5 dagars pass).

Anmälningar till kursen via webben senast 29/5 (eller kansliets tfn 040 1860131).
Ange i vilken period du deltar i vid anmälningen.
Försenade anmälningar godkänns OCKSÅ. Härvid anmälning och betalning på kursplatsen till kursledaren.
Närvaroanmälan till kursen på kursplatsen.

Kursavgift: 20 €/pass (5 dagars pass). Ange studiepass(en) vid betalningen.

 

Hangö erbjuder många olika möjligheter till inkvartering men sommaren är högsäsong så det lönar sig att boka rum i mycket god tid!!

 

Önskemål, frågor och förväntningar inför kursen tas gärna emot per e-post till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Beträffande tidigare utgrävningar av militärlägret och för aktuell information se http://janfast.blogspot.fi/

Du kan också bli medlem i Facebook gruppen ”Deutsches Lager Hanko 1942-1944”

https://www.facebook.com/groups/1392847977683622/?fref=ts

Välkommen med på en unik och dramatisk tidsresa till det andra världskriget!

Det tyska militärlägrets historia i korthet.

 

Välkommen på kurs!
FM Jan Fast

 

Historisk bakgrundsbeskrivning
Enligt hamnjournalerna i hamnarkivet i Hangö anlöpte de första tyska fartygen (s/s Muansa ja s/s Hans Leonhardt) Hangö redan den 14.01. Hamnbassängen var ännu då full med skrot som dumpats dit av ryssarna under reträtten från Hangö. Den kalla vintern möjliggjorde ändå utläggandet av de tyska soldaterna på isen utanför Hangö i januari och februari 1942.

Av nyfunna flygfotografier att döma röjdes hamnbassängen upp med fart och hamnen var snart igen i fullt bruk. På våren 1942 uthyrdes det nuvarande frihamnsområdet på Tulludden till tyskarna för att användas som transport- och etappcenter.

De mycket detaljerade hamnjournalerna visar att trupptransporterna genom Hangö var rätt omfattande under så gott som hela lägrets verksamhetstid. Via Hangö reste dagligen hundratals och vissa dagar tusentals soldater på permission till Tyskland och till fronten. 

På Tulludden byggde tyskarna ett för finländska förhållanden mycket stort läger. Det kom med tiden att innehålla utrymmen för minst 3394 soldater (maximalt ända upp till 4410). I bildarkivet på försvarsmaktens topografiska avdelning bevaras flygfotografier över Tulludden som visar att stora delar av lägret stod färdiga redan den 19.7.1942. På bilderna kan man urskilja de färdiga barackerna inom officerarnas lägerområde, det stora tyska soldathemmet, stallbyggnaderna och en del av manskapsbarackerna i lägerområdets mittersta del. Intressant är att arbetet med att bygga avlusningslägret inte ännu påbörjats vid denna tidpunkt. 

 

En av de återstående, nu rätt kusliga tyska barackerna på det forna lägerområdet.

En av de återstående, nu rätt kusliga tyska barackerna på det forna lägerområdet.
 

Inalles uppfördes omkring 130 olika byggnader på Tulludden. Lägret innehöll förutom manskapsbaracker också serviceutrymmen, ett sjukhus, en biograf, ett soldathem m.m. Alla permittenter genomgick en hälsogranskning både vid ankomsten till och vid avfärden från lägret. De som skulle på permission till Tyskland rengjorde sig och försågs med rena kläder i det så kallade avlusningslägret (”Entlausungsdorf”). 

Permittenternas havsresa gick från Hangö hamn till hamnen I Reval och resans längd varierade beroende på väder och årstid. Åren 1943 och 1944 löpte fartygen risk att torpederas av u-båtar. Enligt bevarade brev kunde resan ta allt från åtta timmar till upp till 2 dygn. Förhållandena på transportfartygen var primitiva och soldaterna ofta nedstämda åtminstone på väg till Hangö efter permissionen.

”…in Hangö wieder finnischen Boden betreten habe,Estland,Fahrt war fürchterlich-nur zweimal schwarzen Kaffee-weder Bier,  Schiff schon bereit, im Zug saß wieder einer auf dem anderen, schlafen aus Holzpritschen ohne jede Unterlage, mit dem Landser macht man was man will,jeder ist mißmutig und niedergeschlagen, heimfahrende Urlauber erzählen keine schönen Sachen, was man an den Menschen verbricht, einen Schluck Wein will ich mir für die Fahrt durch Finnland aufheben…” (Brief vom 5.6.43 aus Hangö)

De flesta soldaterna tillbringade endast en natt i lägret. En vid avfärden och en vid ankomsten. Från lägret drog soldaterna vidare tillbaka mot fronten i norr med tåg som av soldaterna också kallades  ”Urwaldexpress”. Resan till fronten var lång, det fanns gott om tid för dystra tankar.

Lägret på Tulludden verkade också som permissionsläger för de soldater som av en eller annan orsak inte reste till Tyskland på permission. Lägerförhållandena var ändå rätt primitiva. Korpral Gerhard Klöver (6. bergsjägardivisionen) klagar på lägerförhållandena i ett brev från Tulludden som daterats till den 11.8.1943.

”Hier sind sehr viele Wanzen, ich habe seit heute Nacht an vier stellen dicke Bisse und die jucken jetzt sehr…” (Brief vom 11.8.1943 aus Hangö)

Den finländska SS bataljonen lösgjordes från SS division Wiking och transporterades till Hangö ombord på transportfartyget m/s Warthe i juni 1943. Bataljonens soldater tillbringade en tid av sin vistelse Hangö i lägret på Tulludden före bataljonen upplöstes i juli 1943.  Medlemmarna av den finska Lotta-Svärd organisationen som arbetade vid ”Lotta-Kantine Erika” på Tulluudden var inte stormförtjusta i de finska SS männen.

”De som var otrevliga var de finländska truppenheter som utbildats i Tyskland. De tillhörde SS och de skulle styra oss när det blev fred. De var otrevliga och stora på sig. De tyckte inte om oss svenska-talande...”  (från Tomy Karlssons intervju med Lotta-Svärd medlem Miranda Westerholm från Ekenäs).

I december 1943 fick lägret på Tulludden ta emot ca 600 ingermanländska frivilliga från Ostabataillon 664. På lägret bytte soldaterna om till finska uniformer och omgrupperades till det finländska förbandet Er. P. 6. Bataljonen deltog i försvarsstriderna på Karelska näset sommaren 1944. Efter kriget överläts de ingermanländska soldater som inte lyckats fly till Sverige till Sovietunionen där de gick ett mycket hårt öde till mötes

På sommaren 1944 förberedde sig soldaterna i lägret på krig i södra Finland efter att Hitler den 20.6.1944 gett order att bilda ett regemente av lägrets permittenter. Soldaterna skulle användas ifall Finland ingick separatfred med Sovjetunionen.

I början av augusti 1944 flyttades 10 000 man ur tyska 122. divisionen ”Division Greif” och mängder av krigsmateriel via Hangö till Reval. Divisionen led senare svåra nederlag i enorma striderna i Kurland I Lettland. Lägret på Tulludden spelade antagligen också en viktig roll då de tyska trupperna i södra och mellersta Finland lämnade Finland för gott på hösten 1944. 

Tidpunkt
5-9/6 2017, kl 9-15
12-16/6 2017, kl 9-15
19-22/6, 26/6 2017, kl 9-15

Plats: Raseborgs slott, Raseborgs slottsväg, Raseborg
Man kommer fram med bil.

Utgrävningsledare: FD docent Georg Haggrén

 

Utgrävningarna i Raseborg pågår i tre veckor under juni månad i Raseborgs slotts omgivning. Arkeologiska fältarbeten i Raseborg börjades redan 1890, men i borgens omgivning har man utfört systematiska fältarbeten först på 2000-talet. Just nu pågår det ett omfattande forskningsarbete vad gäller Raseborgs slott. På kursen har man ett tillfälle att bekanta sig med borgforskningens senaste resultat – och forska själv!

Inkommande sommar fortsätter arbetet på Slottsmalmen som för slottet utgjorde ett brohuvud på fastlandet. Nu fortsätter man att gräva bredvid förra årens områden där man hittade mycket omfattande fyndmaterial som kan knytas till det medeltida slottet.

Kursen består av tre pass, vardera omfattande fyra dagars fältarbete samt fältarbete och en exkursion på femte dagen. Under kursens lopp bekantar vi oss med livet i det medeltida Raseborg, lär oss grunderna i utgrävningsteknik och hur man kan identifiera fornlämningar – och besöker själva slottet och dess spännande omgivning. De vanligaste typerna av fynd på medeltida borgar och bondebyar blir också bekanta under kursens lopp. Vid sidan av föreläsningarna deltar alla kursdeltagare dagligen i utgrävandet. Som avslutning på veckan åker vi på fredageftermiddag (och på måndagen 27/6) på en exkursion och bekantar oss med den medeltida slottsegendomen och Snappertuna kyrkby, exkursionen tar ca 2,5 timmar, från kl 12.30–15.00. Ta med egen matsäck, regnkläder och gummistövlar. Klä dig i bekväma kläder. Arkeologiska utgrävningar är ett smutsigt jobb!

Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/slottsmalmen/ Där kan du också bekanta dig med förra årets utgrävningar.

 

Deltagarantal maximum 12 /pass (5 dagars pass).

Anmälningar Förhandsanmälning och -betalning krävs.

Anmälning via denna weplats (eller till kansliet tfn 040 1860 131).

Kursavgift (inklderar anmälningsavgiften): 20 €/pass (5 dagars pass)

 

Kost och logi

En förmånlig övernattningsmöjlighet en kilometer från slottet: Snappertuna Hostel (Tunaborg), (http://www.stunahostel.com/).

Möjlighet till lunch i Restaurang & Café Slottsknekten

(http://www.slottsknekten.fi/)

 

 

Önskemål och förväntningar inför kursen tas gärna emot per e-post till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Hjälp oss att organisera en kurs som passar just dig!
 

 

Tidpunkt
18-19/11 2017, kl 10-17, 9-16 (planering av fotobok)
9-10/12 2017, kl 10-17, 9-16 (genomgång av deltagarnas fotoböcker)

Kursledare
Fotograf, it-expert Paul Söderholm

 

Kursbeskrivning
Foton gör sig oftast bäst på papper. Idag har personliga fotoböcker långt ersatt de gamla albumen där man skulle klistra in sina foton. Lagom till jul lär vi oss skapa fotoböcker som blir utmärkta julklappar(?). På första kursträffen går vi igenom hur vi planerar en fotobok och väljer ut bilder. Mellan kursträffarna hinner ni beställa en bok, och på andra kursträffen går vi igenom böckerna.

 

Målgrupp
Kursen är en naturlig fortsättning för dig som kan gruderna och vill lära dig hur man använder Lightrooms fotobokfunktioner.  

Antal deltagare: Max 16.

Utrustning
Egen dator och grundläggande datorvana. Som bildredigeringsprogram skall du ha Lightroom färdigt nerladdad i datorn vid kursens början (kan gratis laddas ner för en testperiod). Observera att detta är bildskapande fotokurs, välj därför ut bilder på förhand som kan tänkas platsa I en fotobok så sparar vi värdefull tid på närpassen.
 
Kursavgift: 40 €

 

Tidpunkt
16-17/9 2017, kl 10-17, 9-16
7-8/10 2017, kl 10-17, 9-16

Plats Skolgatan 9-11, Hangö

Kursledare
fotograf Hanna Sandin

 

Under kursen finslipar vi den kreativa processen från fotoögonblicket till bildbehandlingen. Vi går igenom användningen av ljus, komposition och kameran för att skapa fantastiska landskapsbilder. Föreläsningar om komposition och fototeknik varvas med bilddiskussioner och fotografering ute i naturen. Tyngdpunkten i kursen är praktisk fotografi och kursledaren tar dig till rätt plats vid rätt tidpunkt i förhållande till vädret. Deltagarna kommer vid behov att få personlig vägledning när vi är ute och fotograferar.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som redan behärskar grundläggande inställningar så som bländare, slutare och ISO-tal. Den är en naturlig fortsättning för dig som kan grunderna och vill lära dig mer.

Antal deltagare: 5-10

Utrustning:

Egen systemkamera och bärbar dator. Även stativ och tråd- eller fjärrutlösare rekommenderas varmt. Du bör känna din kamera och ha grundläggande datorvana. Observera att detta är bildskapande fotokurs, inte en kamerakurs. Som bildredigeringsprogram skall du ha Lightroom färdigt nerladdad i datorn vid kursens början (kan gratis laddas ner för en testperiod).

 

Kursavgift: 40 €

2017-18

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som äger en digital systemkamera och en dator, som fotograferat en tid men vill utveckla ditt bildskapande till en mera professionell nivå. Detta är en kurs som också är en bra inkörsport till den som vill försöka sig på att avlägga en specialyrkesexamen för fotografer (med natur som kompetensområde) som arrangeras av Axxell Utbildning, Brusaby, Kimito.

Antal deltagare
Maximum 16 deltagare antas till kursen som formar en årshelhet.

Utrustning
Du bör ha egen systemkamera och bärbar dator (inkl. kortläsare, minnessticka). Du bör känna din kamera (läs handboken) och ha grundläggande datorvana. Observera att detta är bildskapande fotokurs, inte en kamerakurs; tiden är alltför begränsad för att lära ut allt om alla världens kameramärken (märkesspecifika kurser brukar arrangeras av fotoaffärer/-importörer). Som bildredigeringsprogram skall du ha Lightroom färdigt nerladdad i datorn vid kursens början (kan gratis laddas ner för en testperiod). Arbetsformer Kursens kärna består av handledda närstudier (teori/praktik) och fotoutflykter i Hangö med omnejd under fyra förlängda veckoslut under sommar, höst, vinter och vår. Kompletterande studier sker via olika typer av hemuppgifter som presenteras för gruppen vid följande sammankomst. 

 

Ur kursinnehållet
Exponeringsteknik, komposition, bildseende, bildredigering, utskrivning/montering av bilder, bildvisning, bildkritik etc. Från kursens bildskörd väljs bilder till en publik fotoutställning i Hangö, till Hangö fotofestival samt till en väggkalender. Fotoutställning i Hangö bibliotek i tre veckor från den 18/5 2018.

Omfattning, tid och plats
Närstudier 13 dagar/104 h, distansstudier 15 dagar/120 h under tiden augusti 2017 till juni 2018.

Plats: Skolgatan 9-11, Hangö.
Som fristående kurs arrangeras dessutom fördjupad kortkurs i LIGHTROOM vid behov och enligt skild överenskommelse med Paul Söderholm.

Kursavgift: 275 € (kan betalas i rater)

 

Lärare:
Johanna Sandin (kursledare, fotografering/bildutskrivning)
Paul Söderholm (kursledare, datateknik/bildredigering med Lightroom)

Gästande fotografer (inspiratörer):
Johan Ljungqvist (3D bilder med drönare), i augusti
Robert Seger, (dokumentär, life-style) i oktober

I stallet:
Heikki Willamo (svartvitfotografering, fotoböcker)
Janne Gröning (skärgård, fotoprodukter, marknadsföring)
Hans G Hästbacka (Camera Obscura, fotoutställningar)


Kurstider
Del I – sommar (4 d) - 3-6/8 2017 (torsdag-söndag) i Hangö - första dan kl 10-18, resten kl 9-17.30 - vid behov också kvällsfotografering - arbete i 1-2 grupper
Del II – höst (3 d) - 13-15/10 2017 (fredag-söndag) i Hangö - första dan kl 12-18, resten kl 9-17.30 - arbete i 1-2 grupper
Del III – vinter (3 d - 24 h) - 19-21/1 2018 (fredag-söndag) i Hangö - första dan kl 12-18, resten kl 9-17.30 - arbete i 1-2 grupper
Del IV – vår (3 d) - 18-20/5 2018 (fredag-söndag) i Hangö - första dan kl 12-18, resten kl 9-17.30. - arbete i 1-2 grupper - Fotoutställning i Hangö bibliotek från den18/5 2018 (i 3 veckor)

 

2017-18

Tidpunkt
17-18/6 2017, kl 10-17, 9-16
4-5/11 2017, kl 10-17, 9-16
3-4/3 2018, kl 10-17, 9-16

Plats: Skolgatan 9-11, Hangö

Kursledare
fotograf Hanna Sandin
fotograf Paul Söderholm

 

Kursbeskrivning
Har du fastnat i rutinerat fotograferande, eller bara vill prova på annan typ av foto? En fotokurs för dig som vill aktivera din fantasi och börja ta mer spännande bilder. Vi skapar spännande bilder i kameran och i bildredigeringen. Vi gör fotoövningar med kreativa lösningar, samtalar kring resultatet och inspirerar varandra.

Målgrupp: Kursen är en naturlig fortsättning för dig som kan grunderna och vill lära dig mer.  

Antal deltagare: Max. 16  

Utrustning: Egen systemkamera och bärbar dator. Du bör känna din kamera och ha grundläggande datorvana. Observera att detta är bildskapande fotokurs, inte en kamerakurs. Som bildredigeringsprogram skall du ha Lightroom färdigt nerladdad i datorn vid kursens början (kan gratis laddas ner för en testperiod).

 

Kursavgift: 175€