Övriga kurser

lång kurs

På grund av att studentskrivningen i matematik digitaliserats, så arrangerar Hangö sommaruni ingen abikurs i matematik år 2019.
Vi återkommer med denna kurs i en uppdaterad digitaliserad variant till sommaren 2020.

Tidpunkt: 
ti-fr 5-8/6 2018 kl 9-12.15
må-fr 11-15/6 2018 kl 9-12.15 (30h)

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Innehåll: Kursen består av en repeterande och kompletterande del av den långa skolkursen där valet av teman görs utgående från deltagarnas behov samt en fristående del med procenträkning och problemlösning ur differentialkalkylen som tillämpning och fördjupning. I kursen ingår ett stort antal övningsuppgifter som redovisas för läraren. Ett övningsprov ordnas. Tabeller och kalkylator medtages.

Deltagarantal maximum: 25 / kurs. Deltagarna antas i anmälningsordning.


Anmälning: senast 28/5 2018 till kansliet
Kursavgift: 150 € / kurs (4 + 5 VARDAGAR)

 

Obs! B-finska placeras i gruppen med A-finska

Tidpunkt:
ti-fr 4-7/6 2019 kl 13-16.15
må-fr 10-14/6 2019 kl 13-16.15 (30h)

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Lärare: FM, lektor Rita Klemets

Innehåll: Valda delar av grammatiken, översättning, textläsning, läs- och hörförståelseövningar, kommunikationsövningar, uppsatsskrivning. Uppsatserna korrigeras av läraren och kommenteras. Kursdeltagarna bör vara försedda med ordböcker, samt Viimeinen huolto ABI B-suomi. Men boken tillhandahålles även av sommarunis kansli!

Kursdeltagarna bör ha med egen dator.

 

Deltagarantal maximum 25 / kurs. Deltagarna antas i anmälningsordning.

Anmälning senast 27/5 2019 till kansliet
Kursavgift 150 € / kurs (4 + 5 VARDAGAR)

Tidpunkt:
ti-fr 4-7/6 2019 kl 13-16.15
må-fr 10-14/6 2019 kl 13-16.15 (30h)

Obs! Gruppen i A- och B-finska arbetar i samma klass med en lärare

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11
Lärare: FM, lektor Rita Klemets


Innehåll: Valda delar av grammatiken, översättning, textläsning, läs- och hörförståelseövningar, kommunikationsövningar, uppsatsskrivning. Uppsatserna korrigeras av läraren och kommenteras. Kursdeltagarna bör vara försedda med ordböcker, samt Viimeinen huolto ABI-suomi. Men boken tillhandahålles även av sommarunis kansli!

Kursdeltagarna bör ha med egen dator.

 

Deltagarantal maximum: 25 / kurs. Deltagarna antas i anmälningsordning.


Anmälning: senast 27/5 2019 till kansliet via denna webb.
Kursavgift: 150 € / kurs (4 + 5 VARDAGAR)

 

Tidpunkt:
ti-fr 4-7/6 2019 kl 9-12.15
må-fr 10-14/6 2019 kl 9-12.15 (30h)

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11
Lärare: FM Joanna Young

Innehåll: Uppsatsskrivning, skriftliga och muntliga övningar i samband med hör- och textförståelse, diskussion i klass samt valda delar av grammatiken.
Vi bekantar oss med den nya digitala skrivningen.
Kursdeltagarna bör ha med egen dator.

 

Deltagarantal maximum 25 / kurs. Deltagarna antas i anmälningsordning.

 

Anmälning senast 27/5 2019 till kansliet via denna webb
Kursavgift 150 € / kurs (4 + 5 VARDAGAR)

sommaruni sv genetik

 

 

 

Tidpunkt
4-5/6 2019, kl 10-17:30, 9-17

 

Plats: Skolgatan 13-15 (Hangö högstadium, dataklassen), Hangö

Kursledare: DNA-släktforskare Peter Sjölund från Sverige

 

 

 

 

 

Så läser du och använder ditt DNA-resultat

 

Har du gjort ett DNA-test för släktforskning? På den här kursen får du lära dig hur du läser och använder resultatet från ditt DNA test.
Peter Sjölund, Sveriges ledande expert inom DNA-släktforskning, lär ut grunderna i hur du ska förstå dina resultat och tipsar om vad
du bör göra med dem, för att få ut ännu mer av ditt DNA-test.

 

Detta får du lära dig

 

Dag ett

 • Hur vi ärver vårt DNA genom generationerna

 • Hur man kan se släktskapen i vårt DNA

 • Hur du ska läsa och tolka din matchningslista

 • Hur du läser och använder kromosomvisaren för att undersöka dina matchningar

 • Hur du ser skillnaden på riktiga släktingar och ”falska” DNA-matchningar

 • Varför du inte alltid kan hitta en släktkoppling till dina DNA-matchningar

 • Nyttan av att testa flera nära släktingar

 • Vilka verktyg det finns att använda på nätet för att utforska ditt DNA-resultat

 • Vad triangulering är och hur du kan använda DNA-resultatet för att verifiera din pappersforskning

 

Dag två

 • Hur ett test av Y-DNA och mitokondrie-DNA kan visa släktskap tusentals år tillbaka

 • Vad en mutation är och hur mutationerna kan visa släktskap

 • Vad haplogrupp är och vad alla konstiga förkortningar betyder

 • Vad din haplogrupp säger om ditt djupa ursprung

 • Hur nära släkt du är med dina matchningar från ett test av Y-DNA/mtDNA

 • Hur du kan använda DNA för att verifiera släktskap som finns i skriftliga källor

 • Hur du kan bygga ett släktträd med hjälp av Y-DNA/mtDNA-tester

 • Hur du hittar och använder de ”kartor” som finns över alla grenar och mutationer

 

Kursen är upplagd för dig som fått resultatet från något av de vanligaste testerna, Family Finder från Family Tree DNA eller DNA-testet från MyHeritage, och test antingen av Y-DNA eller mitokondrie-DNA. Ta med egen dator, och dina inloggningsuppgifter till ditt DNA-test, så att du kan jobba med dina egna resultat på kursen. (Skolans datorer i klassrummet är också tillgängliga!) Under kursen tillämpas MyHeritage och Family Tree DNA.
I kursplaneringen har släktforskarföreningarna från Hangö och Raseborg medverkat.

 

Kursledarpresentation:

Peter Sjölund är expert inom DNA-släktforskning och drar fulla hus vid sina föreläsningar runt om i världen. Han har skrivit handboken ”Släktforska med DNA” och, tillsammans med Karin Bojs, författat boken ”Svenskarna och deras fäder – de senaste 11000 åren”, som utsågs till Årets bok om svensk Historia 2016.

 

 

Kursavgift: € 50

 

 

 

Fältkurs i andra världskrigets konfliktarkeologi vid Hangö sommaruniversitet.

Utgrävning av de finska "Waffen SS" männens inkvarteringsområde i det tyska militärlägret på Tulludden i Hangö 1942-1944.

 

 

Tidpunkt:

1 - 5/7 2019 kl 10-16 (pass 1)

8 - 12/7 2019 kl 10-16 (pass 2)

15 - 19/7 2019 kl 10-16 (pass 3)

 

Utgrävningsledare: FM arkeolog Jan Fast


Plats: Tulludden, Hangö

Man kommer nästan ända fram med bil. Bilen måste absolut lämnas på bilparkeringen utanför frihamnsområdet på Tulluden.
Samling varje dag kl. 10 vid naturstigens infoskylt vid parkeringen!
Från bilparkeringen är det en ca 30 minuter lång vandring längs den vackra naturstigen till själva utgrävningsplatsen.

 

karta parkering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta. Samlingsplats samtliga dagar kl 10.00 vid bilparkeringen (pilen längst till höger). Naturstigen utmärkt med rött och utgrävningsplatsen (barackområdet) med en stjärna.

 

Deltagarantal: maximum 20/pass (5 dagars pass men du kan delta så många dar du själv önskar).

Anmälningar till kursen via webben senast 29/5 (eller kansliets tfn 040 1860131).
Ange i vilken period du deltar i vid anmälningen.
Försenade anmälningar godkänns OCKSÅ. Härvid anmälning och betalning på kursplatsen till kursledaren.
Närvaroanmälan till kursen på kursplatsen.

Kursavgift: 20 €/pass (5 dagars pass). Ange studiepass(en) vid betalningen.

 

 

Utgrävningarna av det tyska lägret på Tulludden pågår i tre veckor under juli månad. Utgrävningen år 2019 är tillsvidare den sista på Tulludden. Årets utgrävning fokuserar sig på att hitta spår av de finska frivilliga i Waffen SS som inkvarterades i lägret sommaren 1943. Utgrävningen är en viktig del av Jan Fasts kommande doktorsavhandling om livet i lägret och Hangös roll i Nazi Tysklands krig i norr 1941 - 1944. På kursen talar vi svenska, finska, engelska och tyska.

Kursen inleds varje vecka med en obligatorisk föreläsning för deltagarna. Föreläsningen hålls i fält på Tulludden. Under föreläsningarna behandlas ämnen kring Hangös roll i andra världskriget samt arkeologisk utgrävningsteknik och säkerhet speciellt vid utgrävningar av lämningar från andra världskriget.

Kursen består av tre pass, vardera omfattande fem dagars fältarbete. Utgrävningarna försiggår under vardagar mellan kl 10-16. All utgrävningsutrustning finns på plats, du behöver endast egen matsäck, skyddshandskar och bra skor på fötterna. Ingen tidigare erfarenhet av militärhistoria eller arkeologi behövs. Under 16 åringar kan delta i utgrävningarna I sällskap av en myndig person. Fynden väntas bli mycket talrika och mångsidiga. Utgrävningsfynden är både av civil- och militär karaktär och I sin helhet enbart från åren 1942 - 1944.

 

bild2

 

                             Finska SS män i lägret på Tulludden i juli 1943.

 

Hangö erbjuder många olika möjligheter till inkvartering men sommaren är högsäsong så det lönar sig att boka rum i mycket god tid!!

Önskemål, frågor och förväntningar inför kursen tas gärna emot per e-post till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Beträffande tidigare utgrävningar av militärlägret och för aktuell information se http://janfast.blogspot.fi/

Du kan också bli medlem i Facebook gruppen ”Durchgangslager Hangö 1942-1944”

https://www.facebook.com/groups/1392847977683622/?fref=ts

 

Välkommen med på en unik och dramatisk tidsresa till det andra världskriget!

 

FM Jan Fast

 

 

Historisk bakgrundsbeskrivning

 

Enligt hamnjournalerna i hamnarkivet i Hangö anlöpte de första tyska trupptransportfartygen (s/s Muansa ja s/s Hans Leonhardt) Hangö redan den 14.01. Hamnbassängen var ännu då full med skrot som dumpats dit av ryssarna under reträtten från Hangö. Den kalla vintern möjliggjorde ändå utläggandet av de tyska soldaterna på isen utanför Hangö i januari och februari 1942.

Av nyfunna flygfotografier att döma röjdes hamnbassängen upp med fart och hamnen var snart igen i fullt bruk. På våren 1942 uthyrdes det nuvarande frihamnsområdet på Tulludden till tyskarna för att användas som transport- och etappcenter.

De mycket detaljerade hamnjournalerna visar att trupptransporterna genom Hangö var rätt omfattande under så gott som hela lägrets verksamhetstid. Via Hangö reste dagligen hundratals och vissa dagar tusentals soldater på permission till Tyskland och till fronten.

 

bild3

Finska SS män ombord på trupptransportfartyget ms ”Warthe” i Hangö hamn i juni 1943. Foto SA kuva.

 

På Tulludden byggde tyskarna ett för finländska förhållanden mycket stort läger. Det kom med tiden att innehålla utrymmen för minst 3394 soldater (maximalt ända upp till 4410). I bildarkivet på försvarsmaktens topografiska avdelning bevaras flygfotografier över Tulludden som visar att stora delar av lägret stod färdiga redan den 19.7.1942. På bilderna kan man urskilja de färdiga barackerna inom officerarnas lägerområde, det stora tyska soldathemmet, stallbyggnaderna och en del av manskapsbarackerna i lägerområdets mittersta del. Intressant är att arbetet med att bygga avlusningslägret inte ännu påbörjats vid denna tidpunkt.

bild4

En av de återstående, tyska barackerna på SS männens forna inkvarteringsområde. Foto Jan Kaila.

 

Inalles uppfördes omkring 130 olika byggnader på Tulludden. Lägret innehöll förutom manskapsbaracker också serviceutrymmen, ett sjukhus, en biograf, ett soldathem m.m. Alla permittenter genomgick en hälsogranskning både vid ankomsten till och vid avfärden från lägret. De som skulle på permission till Tyskland rengjorde sig och försågs med rena kläder i det så kallade avlusningslägret (”Entlausungsdorf”).

 

bild5

Karta på lägerområdet då det var som störst i mars 1944. Jan Fast.

Permittenternas havsresa gick från Hangö hamn till hamnen I Reval och resans längd varierade beroende på väder och årstid. Åren 1943 och 1944 löpte fartygen risk att torpederas av u-båtar. Enligt bevarade brev kunde resan ta allt från åtta timmar till upp till 2 dygn. Förhållandena på transportfartygen var primitiva och soldaterna ofta nedstämda åtminstone på väg till Hangö efter permissionen.

 

”…in Hangö wieder finnischen Boden betreten habe,Estland,Fahrt war fürchterlich-nur zweimal schwarzen Kaffee-weder Bier, Schiff schon bereit, im Zug saß wieder einer auf dem anderen, schlafen aus Holzpritschen ohne jede Unterlage, mit dem Landser macht man was man will,jeder ist mißmutig und niedergeschlagen, heimfahrende Urlauber erzählen keine schönen Sachen, was man an den Menschen verbricht, einen Schluck Wein will ich mir für die Fahrt durch Finnland aufheben…” (Brief vom 5.6.43 aus Hangö)

 

De flesta soldaterna tillbringade endast en natt i lägret. En vid avfärden och en vid ankomsten. Från lägret drog soldaterna vidare tillbaka mot fronten i norr med tåg som av soldaterna också kallades ”Urwaldexpress”. Resan till fronten var lång, det fanns gott om tid för dystra tankar.

Lägret på Tulludden verkade också som permissionsläger för de soldater som av en eller annan orsak inte reste till Tyskland på permission. Lägerförhållandena var ändå rätt primitiva. Korpral ”Gerd” Klöver (6. bergsjägardivisionen) klagar på lägerförhållandena i ett brev från Tulludden som daterats till den 11.8.1943.

bild6

Gerd stupade i norra Finland på midvintern 1943 en tid efter sitt besök i lägret på Tulludden.

”Hier sind sehr viele Wanzen, ich habe seit heute Nacht an vier stellen dicke Bisse und die jucken jetzt sehr…” (Brief vom 11.8.1943 aus Hangö)

Den finländska SS bataljonen lösgjordes från Waffen SS division Wiking och transporterades till Hangö ombord på transportfartyget m/s Warthe i juni 1943. Bataljonens soldater tillbringade en tid av sin vistelse Hangö i lägret på Tulludden före bataljonen upplöstes i juli 1943. Medlemmarna av den finska Lotta-Svärd organisationen som arbetade vid ”Lotta-Kantine Erika” på Tulludden var inte stormförtjusta i de finska SS männen.

 

bild7

Finska SS män på väg till lägret på Tulludden. Foto SA-Kuva.

 

”De som var otrevliga var de finländska truppenheter som utbildats i Tyskland. De tillhörde SS och de skulle styra oss när det blev fred. De var otrevliga och stora på sig. De tyckte inte om oss svenska-talande...” (från Tomy Karlssons intervju med Lotta-Svärd medlem Miranda Westerholm från Ekenäs).

I december 1943 fick lägret på Tulludden ta emot ca 600 ingermanländska frivilliga från Ostabataillon 664. På lägret bytte soldaterna om till finska uniformer och omgrupperades till det finländska förbandet Er. P. 6. Bataljonen deltog i försvarsstriderna på Karelska näset sommaren 1944. Efter kriget överläts de ingermanländska soldater som inte lyckats fly till Sverige till Sovietunionen där de gick ett mycket hårt öde till mötes

På sensommaren 1944 förberedde sig soldaterna i lägret möjligen på krig i södra Finland efter att Hitler den 20.6.1944 gett order att bilda ett regemente av lägrets permittenter. Soldaterna skulle användas ifall Finland ingick separatfred med Sovjetunionen.

I början av augusti 1944 flyttades 10 000 man ur tyska 122. divisionen ”Division Greif” och mängder av krigsmateriel via Hangö till Reval. Divisionen led senare svåra nederlag i enorma striderna i Kurland I Lettland. Lägret på Tulludden spelade antagligen också en viktig roll då de tyska trupperna i södra och mellersta Finland lämnade Finland för gott den 11 september 1944.

 

 

 

 

 

Tidpunkt
3-7/6 2019   kl 9-15 (pass 1)
10-14/6 2019 kl 9-15 (pass 2)
17-20/6, 24/6 2019 kl 9-15 (pass 3)

 

Plats: Raseborgs slott, Raseborgs slottsväg, Raseborg Man kommer fram med bil.

Utgrävningsledare FD docent Georg Haggrén

 

 

Utgrävningarna i Raseborg pågår i tre veckor under juni månad i Raseborgs slotts omgivning. Arkeologiska fältarbeten i Raseborg börjades redan 1890, men i borgens omgivning har man utfört systematiska fältarbeten först på 2000-talet. Just nu pågår det ett omfattande forskningsarbete vad gäller Raseborgs slott. På kursen har man ett tillfälle att bekanta sig med borgforskningens senaste resultat – och forska själv!
 

Inkommande sommar fortsätter arbetet på Slottsmalmen som för slottet utgjorde ett brohuvud på fastlandet. Här har man gjort spännande fynd under de senaste årens utgrävningar. I år fortsätter vi på nya platser inte långt ifrån förra årens utgrävningsområden. Här kan man vänta både fasta strukturer och omfattande fyndmaterial som kan knytas till det medeltida slottet.

Kursen består av tre pass, vardera omfattande fyra dagars fältarbete samt fältarbete och en exkursion på femte dagen. Under kursens lopp bekantar vi oss med livet i det medeltida Raseborg, lär oss grunderna i utgrävningsteknik och hur man kan identifiera fornlämningar – och besöker själva slottet och dess spännande omgivning. De vanligaste typerna av fynd på medeltida borgar och bondbyar blir också bekanta under kursens lopp. Vid sidan av föreläsningarna deltar alla kursdeltagare dagligen i utgrävandet. Som avslutning på veckan åker vi på fredageftermiddag (och på måndagen 24/6) på en exkursion och bekantar oss med den medeltida slottsegendomen och Snappertuna kyrkby, exkursionen tar ca 2,5 timmar, från kl 12.30–15.00. Ta med egen matsäck, regnkläder och gummistövlar. Klä dig i bekväma kläder. Arkeologiska utgrävningar är ett smutsigt jobb!

Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/slottsmalmen/ Där kan du också bekanta dig med förra årets utgrävningar.

 

Deltagarantal maximum 12 /pass (5 dagars pass).


Kursanmälningar senast 21/5 till kansliet tfn 040 1860 131 eller via denna web. Försenade anmälningar godkänns också – härvid anmälning och betalning på kursplatsen till kursledaren.
NÄRVAROANMÄLAN till kursen på kursplatsen.

Kursavgift 20 €/pass (inkl. anmälningsavgiften). Ange studiepass(en) vid betalningen.


En förmånlig övernattningsmöjlighet en kilometer från slottet: Snappertuna Hostel (Tunaborg), (http://www.stunahostel.com/).

Möjlighet till lunch i Restaurang & Café Slottsknekten (http://www.slottsknekten.fi/)

Önskemål och förväntningar inför kursen tas gärna emot per e-post till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Hjälp oss att organisera en kurs som passar just dig!

 

 

 

 

2017-18

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som äger en digital systemkamera och en dator, som fotograferat en tid men vill utveckla ditt bildskapande till en mera professionell nivå. Detta är en kurs som också är en bra inkörsport till den som vill försöka sig på att avlägga en specialyrkesexamen för fotografer (med natur som kompetensområde) som arrangeras av Axxell Utbildning, Brusaby, Kimito.

Antal deltagare
Maximum 16 deltagare antas till kursen som formar en årshelhet.

Utrustning
Du bör ha egen systemkamera och bärbar dator (inkl. kortläsare, minnessticka). Du bör känna din kamera (läs handboken) och ha grundläggande datorvana. Observera att detta är bildskapande fotokurs, inte en kamerakurs; tiden är alltför begränsad för att lära ut allt om alla världens kameramärken (märkesspecifika kurser brukar arrangeras av fotoaffärer/-importörer). Som bildredigeringsprogram skall du ha Lightroom färdigt nerladdad i datorn vid kursens början (kan gratis laddas ner för en testperiod). Arbetsformer Kursens kärna består av handledda närstudier (teori/praktik) och fotoutflykter i Hangö med omnejd under fyra förlängda veckoslut under sommar, höst, vinter och vår. Kompletterande studier sker via olika typer av hemuppgifter som presenteras för gruppen vid följande sammankomst. 

 

Ur kursinnehållet
Exponeringsteknik, komposition, bildseende, bildredigering, utskrivning/montering av bilder, bildvisning, bildkritik etc. Från kursens bildskörd väljs bilder till en publik fotoutställning i Hangö, till Hangö fotofestival samt till en väggkalender. Fotoutställning i Hangö bibliotek i tre veckor från den 18/5 2018.

Omfattning, tid och plats
Närstudier 13 dagar/104 h, distansstudier 15 dagar/120 h under tiden augusti 2017 till juni 2018.

Plats: Skolgatan 9-11, Hangö.
Som fristående kurs arrangeras dessutom fördjupad kortkurs i LIGHTROOM vid behov och enligt skild överenskommelse med Paul Söderholm.

Kursavgift: 275 € (kan betalas i rater)

 

Lärare:
Johanna Sandin (kursledare, fotografering/bildutskrivning)
Paul Söderholm (kursledare, datateknik/bildredigering med Lightroom)

Gästande fotografer (inspiratörer):
Johan Ljungqvist (3D bilder med drönare), i augusti
Robert Seger, (dokumentär, life-style) i oktober

I stallet:
Heikki Willamo (svartvitfotografering, fotoböcker)
Janne Gröning (skärgård, fotoprodukter, marknadsföring)
Hans G Hästbacka (Camera Obscura, fotoutställningar)


Kurstider
Del I – sommar (4 d) - 3-6/8 2017 (torsdag-söndag) i Hangö - första dan kl 10-18, resten kl 9-17.30 - vid behov också kvällsfotografering - arbete i 1-2 grupper
Del II – höst (3 d) - 13-15/10 2017 (fredag-söndag) i Hangö - första dan kl 12-18, resten kl 9-17.30 - arbete i 1-2 grupper
Del III – vinter (3 d - 24 h) - 19-21/1 2018 (fredag-söndag) i Hangö - första dan kl 12-18, resten kl 9-17.30 - arbete i 1-2 grupper
Del IV – vår (3 d) - 18-20/5 2018 (fredag-söndag) i Hangö - första dan kl 12-18, resten kl 9-17.30. - arbete i 1-2 grupper - Fotoutställning i Hangö bibliotek från den18/5 2018 (i 3 veckor)

 

2017-18

Tidpunkt
17-18/6 2017, kl 10-17, 9-16
4-5/11 2017, kl 10-17, 9-16
3-4/3 2018, kl 10-17, 9-16

Plats: Skolgatan 9-11, Hangö

Kursledare
fotograf Hanna Sandin
fotograf Paul Söderholm

 

Kursbeskrivning
Har du fastnat i rutinerat fotograferande, eller bara vill prova på annan typ av foto? En fotokurs för dig som vill aktivera din fantasi och börja ta mer spännande bilder. Vi skapar spännande bilder i kameran och i bildredigeringen. Vi gör fotoövningar med kreativa lösningar, samtalar kring resultatet och inspirerar varandra.

Målgrupp: Kursen är en naturlig fortsättning för dig som kan grunderna och vill lära dig mer.  

Antal deltagare: Max. 16  

Utrustning: Egen systemkamera och bärbar dator. Du bör känna din kamera och ha grundläggande datorvana. Observera att detta är bildskapande fotokurs, inte en kamerakurs. Som bildredigeringsprogram skall du ha Lightroom färdigt nerladdad i datorn vid kursens början (kan gratis laddas ner för en testperiod).

 

Kursavgift: 175€

2018-19

Tidpunkt:

Del 1: 27-28/10 2018, kl 10-17, 9-16
Del 2: 8-9/12 2018, kl 10-17, 9-16
Del 3 12-13/1 2019, kl 10-17, 9-16

Kursledare:
studiofotograf Gunnar Lundqvist
it-expert Paul Söderholm

 
Kursplats:
Hangö sommaruni, Skolgatan 9-11, Hangö

Kursbeskrivning

I Fotoskolans studiolab lär vi oss fotografera personerr och föremål under kontrollerade förhållanden. Vi lär oss sätta ljuset och kompositionen för att få de bilder vi vill ha. Vi fotar i studio och i miljö (s.k. On-Location porträtt).
Kursen är uppdelad i tre delar.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som använder en systemkamera och en dator, som fotograferat en tid men vill utveckla ditt bildskapande i studiomiljöer till en mera professionell nivå.
Detta är en kurs som också är en bra inkörsport till den som vill försöka sig på att avlägga en specialyrkesexamen för fotografer (med natur som kompetensområde) som arrangeras av Axxell Utbildning, Brusaby, Kimito.

Antal deltagare
Maximum 16 deltagare antas till kursen.

Utrustning
Du bör ha egen systemkamera och bärbar dator (inkl. kortläsare, minnessticka). Du bör känna din kamera (läs handboken) och ha grundläggande datorvana. Som bildredigeringsprogram skall du ha Lightroom färdigt nerladdad i datorn vid kursens början (kan gratis laddas ner för en testperiod).
Ta gärna med eget stativ, fjärrutlösare och blixt (s.k. speedlight), och eventuell annan blixtutrusning.

 

Kursschema:


Del 1 - oktober 27-28 (2018), kl 10-17, 9-16
- Idén med studio
- Studion som utrymme
- Utrustning och teknik
- Ljussättning
- Regissera modell
- Efterbehandling av porträtt

Del 2 - december 8-9 (2018), kl 10-17, 9-16
- Repetition och genomgång av hemuppgifter
- Studion som utrymme
- Utrustning och teknik
- Ljussättning
- Komposition med föremål (produktfoto, stilleben) / med modell (porträtt)
- Efterbehandling av föremål

Del 3 - januari 12-13 (2019), kl 10-17, 9-16
- Repetition och genomgång av hemuppgifter
- Blandade tekniker och övningar
- Efterbehandling
- Bildvisning

 

Anmälan senast: 4/10 2018

Kursavgift: 175 €