Fortbildning och seminarier

FRÅN BÄSTA MÖJLIGA BOKSTUND TILL LIVSLÅNG LÄSLUST

Tidpunkt:
7-8/6 2016
samt 9 lördagar hösten 2016 och våren 2017
och avslutningsseminarium 5/6 2017

Plats:
Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11 (introduktion 7-8/6)
Hangö stadsbibliotek, Berggatan 3 (närstudiepass lördagar 2016-17)

Målgrupp:
Dagvårdspersonal, lärare, pedagoger och alla som vill jobba med läsningsinspiration tillsammans med barn och ungdomar


Kursledare:
Specialbiblioteksfunktionär, läseambassadör i Läslust projektet Agneta Möller-Salmela

Gästföreläsare:
Neppe Pettersson, Märta Uggla, Mia Österlund, Päivi Heikkilä-Halttunen, Hannah Kaihovirta, Nina Gran, Katarina von Numers, Antonia Ringbom och Harriet Abrahamsson

Övriga resurspersoner:
Alla kursdeltagare, praktiskt och vid gruppundervisning

Kursbeskrivning

Den bästa läseinspiratören förbättrar sina egna metoder och sitt arbetssätt i avsikt att skapa läslust hos barn och ungdomar. Öva dina ingångar till bokens värld med hjälp av alla dina sinnen. Bjud på det bästa för öron, ögon, kropp själ och hjärta! Kursen är en skola i inspirerande läsning. Målsättningen är att hjälpa dig hitta dina styrkor till inspirationsarbete. Hitta din väg och ditt sätt! Vuxna skall erbjuda barnen de bästa läsupplevelserna konstnärligt, litterärt och pedagogiskt och göra det på bästa sätt.
Vi övar tekniker till muntligt berättande, samt bekantar oss med det välgörande läkande berättandet. Högläsningskonst är att vara förberedd, ha övat, ha en bra fysisk röst, att ha undersökt boken på djupet, vilken är författarens intentioner med boken? Vad betyder bilderna i den bilderboken?  Hur har bilden förändrats? Har boken ett budskap? Hur är det meningen att boken skall läsas? Hur fördjupas upplevelsen av en bok då allting är optimalt? Högläsningen god, miljön genomtänkt, boksamtalet förberett och den pedagogiska avsikten tydlig, klar och baserad på en värdegrund. Hur gör man hela bokprogram? Hur kombinerar man olika tekniker inom ett tema? Hur får fantasin vingar att flyga och varifrån kommer orden att beskriva resan med? Hur kommer jag över blygsel och hur leder jag en grupp? Kontinuerliga arbetsformer och bästa möjliga samarbete mellan hem, dagvård, skolor och bibliotek skapar framtidens läsare.

Kom med på en kurs som ger dig konkreta möjligheter och färdigheter att jobba som läseinspiratör för barn i alla åldrar eller med deras föräldrar. Du formulerar dig tydligt och kristallklart. Vad du vill med din verksamhet och varför vill du jobba med detta. Du utarbetar en plan - med vem du vill jobba och vilka är dina ingångar och styrkor. Du skapar en kontakt och får öva dina färdigheter under året. Du praktiserar på arbetsplatsen eller med din målgrupp, samt diskuterar erfarenheten med kursledaren efteråt. Din plan växer hela året i takt med nya färdigheter som du får av experterna på lördagsföreläsningarna.

Programschema

På Skolgatan 9-11, Hangö gymnasium:

7-8/6, tisdag-onsdag (introduktion) kl 13-16, 9-16

Kursinledning
Metoder till läsningsinspiration, högläsning, berättande, bokval, den optimala miljön
med Agneta Möller-Salmela, läseinspiratör

Lördagar kl 9-12, 13-15 på Berggatan 3, Hangö stadsbibliotek:

3/9     Från minne, bok eller fantasi genom dig själv till lyssnaren.
            Det muntliga berättandet.
            med Neppe Pettersson, sagoberättare, barnträdgårdslärare

8/10  ”Livet är inte det som händer oss utan det vi minns och det vi väljer att berätta om.
           Den som inget har att berätta har inte levt.” (Victor Frankl)            
           Det läkande berättande
           med Märta Uggla, modersmålslärare, verksam i ALBA, allians för läkande berättande

12/11 Vad allt kan vi se tydligt och vad finns gömt i bilderbokens bild?
            med Mia Österlund, docent i barnlitteratur, Åbo Akademi

3/12   Kiinnostavia poimintoja uusimmasta suomalaisesta lasten- ja nuorten kirjallisuudesta. (på finska)
           FT, dosentti Päivi Heikkilä-Halttunen on vapaa lasten- ja nuortenkirjallisuuden kriitikko
           ja tutkija Tampereelta.

14/1   Jag läste och fantiserade tills verkligheten fick syn på sig själv.
            Läsande, lärande och multilitteracitet från en konstpedagogisk position.
            med Hannah Kaihovirta, konstnär, forskare, lärare i konst.

11/2   Lekfullt – men på fullt allvar
            med Nina Gran, specialplanerare på Helsingfors kulturcentral

18/3   Kreativa sätt att jobba med barn och litteratur
            med Katarina von Numers, modersmålslärare, svenskfinlands läseambassadör

1/4    Levande bilder (ord, bild, drama, film)
          Ord-bild-film-drama.
          med Antonia Ringbom, regissör, producent, illustratör

6/5     Kollektivt berättande – hur vi skapar historier tillsammans genom improvisationsmetoder
            med Harriet Abrahamsson, skådespelare

5/6  Avslutningsseminarium, middag!

Kursavgift: 100 € (kan betalas i rater)
Anmälning: senast 25/5

 

 

 

 

LÄSNINGSINSPIRATION 2017-18 ÄR INHIBERAD PÅ GRUND AV FÖR LITE KURSANMÄLNINGAR

 

 

Kursen inleds tisdagen 6/6 2017 med seminarium där läsambassadörerna från Sveriga och Finland medverkar.
Dagen avslutas med en frivillig middag till visor med Pigge och Ika.
Följande dag 7/6 arrangeras en kursintroduktion med läsningsinspiratören Agneta Möller-Salmela.

Närstudieträffarna 2017-18 arrangeras på fredagar ungefär en gång i månaden med start i augusti i Hangö stadsbibliotek, Berggatan 3:

 

 

Bli en bättre läsningsvägledare – ingångar, formler, vägar och recept.


Läsningsinspiration IV tar vid där föregående III:an slutar: kursdeltagarna i såväl Läsningsinspiration III (2016-17) som Läsningsinspiration IV (2017-18) kan lika fullt ta del av ett seminarieprogram den 6 juni med läsambassadörerna Anne-Marie Körling från Sverige och Katarina von Numers-Ekman från Finland samt kursledaren och läsningsinspiratören Agneta Möller-Salmela från Hangö. Seminariedagen fungerar på detta sätt både som avslutande inspiration och startinspiration för de båda kurserna.

En seminarieavgift € 20 uppbärs av alla kursdeltagare som bara deltar i seminariedagen: ange detta i meddelanderutan i din anmälan.

En mera instruktiv kursintroduktion till Läsningsinpiration IV 2017-18 arrangeras följande dag 7/6 för alla nya kursdeltagare och denna leds av läsningsinspiratören Agneta Möller-Salmela.

Efter detta vidtar fredagsträffarna med gästföreläsare som med sin expertis förmedlar gnistor till läsningsinspiration.

Kursavgift: 120 € (inkluderar seminariet 6/6, introduktionen 7/6 och fredagsprogrammen 2017-18))
Seminarieavgift: 20 € (inkluderar bara seminariedagen 6/6)
Anmälning: senast 15 maj /ange seminarium eller kurs i meddelanderutan

Tidpunkt: 6-7/6 2017, kl 9.30-16, 9.30-16
Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Samt fredagar en gång per månad under ett år
i Hangö stadsbibliotek, Berggatan 4

Målgrupp
Dagvårdspersonal, lärare, pedagoger och alla som vill jobba med läsningsinspiration

 

Kursinnehåll

Barns och ungdomars läslust utvecklas i proportion till kvaliteten på de omgivande vuxnas inspirationsarbete.

Du som jobbar med barn, på dagis, i lågstadiet, på eftis, i högstadiet eller gymnasiet. Du som jobbar med alldeles andra saker men har egna barn. Kom med på en kurs som ger dig färdigheter, modeller och verktyg för att inspirera till läsning genom fungerande metoder.

Kursen börjar på sommaren två dagar och fortsätter under ett år, en gång i månaden på fredagar på Hangö stadsbibliotek, med olika föreläsare med specialkunnande. Du bygger upp ditt eget koncept med hjälp av dina styrkor och din infallsvinkel med högläsning, muntligt berättande, sagoberättande, drama m.m Den bästa läseinspiratören förbättrar sina egna metoder och sitt arbetssätt i avsikt att skapa läslust hos barn och ungdomar. Öva dina ingångar till bokens värld med hjälp av alla dina sinnen. Bjud på det bästa för öron, ögon, kropp, själ och hjärta! Kursen är en skola i inspirerande läsning. Målsättningen är att hjälpa dig hitta dina styrkor till inspirationsarbete. Hitta din väg och ditt sätt! Vuxna skall erbjuda barnen de bästa läsupplevelserna konstnärligt, litterärt och pedagogiskt och göra det på bästa sätt. Vi övar tekniker till muntligt berättande, samt bekantar oss med det välgörande läkande berättandet. Högläsningskonst är att vara förberedd, ha övat, ha en bra fysisk röst, att ha undersökt boken på djupet, vilken är författarens intentioner med boken? Har den ett budskap? Hur är det meningen att boken skall läsas?  Hur gör man hela bokprogram? Hur kombinerar man olika tekniker inom ett tema? Hur får fantasin vingar att flyga och varifrån kommer orden att beskriva resan med? Hur kommer jag över blygsel och hur leder jag en grupp? Kontinuerliga arbetsformer och bästa möjliga samarbete mellan hem, dagvård, skolor och bibliotek skapar framtidens läsare. Kom med på en kurs som ger dig konkreta möjligheter och färdigheter att jobba som läseinspiratör för barn i alla åldrar eller med deras föräldrar. Du formulerar dig tydligt och kristallklart. Vad du vill med din verksamhet och varför vill du jobba med detta. Du utarbetar en plan - med vem du vill jobba och vilka är dina ingångar och styrkor. Du skapar en kontakt och får öva dina färdigheter under året. Du praktiserar på arbetsplatsen eller med din målgrupp, samt diskuterar erfarenheten med kursdeltagarna och kursledaren efteråt. Din plan växer hela året i takt med nya färdigheter som du får av experterna på fredagsföreläsningarna.

 

Medverkande föreläsare och inspiratörer på seminariet tisdagen 6/6:
Anne-Marie Körling, läsambassadör från Sverige
Katarina von Numers-Ekman, tidigare läsambassadören från Finland
kursledare Agneta Möller-Salmela, läsningsinspiratör från Hangö

Läsambassadörer finns i många länder. De arbetar alla på olika sätt för att stödja barns och ungas läsande.

Men hur når man ut till olika målgrupper? Vilka utmaningar stöter man på? Och vilka sätt att främja läsandet fungerar bäst?

Den 6 juni 2017 har du chansen att höra tre läsambassadörer berätta om sina erfarenheter och diskutera med varandra i sommarfagra Hangö.

Anne-Marie Körling är grundskollärare, författare och Sveriges läsambassadör. Katarina von Numers-Ekman är modersmålslärare, barnboksförfattare och finlandssvensk läsambassadör. Agneta Möller-Salmela är specialbiblioteksfunktionär på Hangö bibliotek, läsinspiratör och läsambassadör inom projektet Läslust. De förenas alla av sin önskan att sprida kärleken till språket, berättelsen och litteraturen till barn och unga.

En frivillig middag på Fyra Vindarnas Hus med musik till underhållande ord av Pigge och Ika avslutar seminariedagen.

 


7/6, kl 9.30-16
Introduktionsföreläsning med Agneta Möller-Salmela, kursledare

 

Fredagarnas gästföreläsare och tema i Hangö Stadsbibliotek 2017-18
Tidpunkt och plats kl 9-12, 13-15 på Berggatan 3, Hangö stadsbibliotek:

25.8.17 Lastenkirjasta on moneksi: Ajankohtaisia ilmiöitä ja suuria tunteita uusissa lastenkirjoissa
Päivi Heikkilä-Halttunen, lastenkirjallisuuden kriitikko, tutkija, tietokirjailija ja kouluttaja

22.9.17 Anne Sandström Tema kring drama, rubriken anges senare

13.10 Hellre vackert än praktiskt, hellre roligt än vackert. Nina Gran, kulturpedagog, rimspiratör

10.11 Elspeth Randelin Tema kring egen läsningsmetod, rubriken anges senare

1.12 Bodil Liljeberg Tema musiken i orden, rubriken anges senare

 

12.1.18 NN, tema och rubrik anges senare

9.2 Jag läste och fantiserade tills verkligheten fick syn på sig själv. Läsande, lärande och multilitteracitet från en konstpedagogisk position
Hannah Kaihovirta, konstnär, forskare lärare i konst

9.3 ”Livet är inte det som händer oss utan det vi minns och det vi väler att berätta om. Den som inget har att berätta har inte levt.” (Victor Frankl). Det läkande berättande
Märta Uggla, modersmålslärare, verksam i ALBA, allians för läkande berättande

13.4 Kreativa sätt att jobba med barn och litteratur
Katarina von Numers, modersmålslärare, barnboksförfattare och tidigare läsambassadör.

4.5. Sanna Vuori, Tema och rubrik anges senare

 

Välkomna till Hangö och Hangö sommaruni!
Agneta Möller-Salmela, kursledare
Fredrik Åberg, rektor

 

 

 

Kursen hålls i Helsingfors 24.8.2018-17.3.2019

 

Utbildare

Bodil Lindfors, FD, psykoterapeut, utbildare, seminarium 1, 3 och 5

Cecilia Waldekranz, FL, psykoterapeut, utbildare, seminarium 2 och 4

Clara Wickström, psykoterapeut, organisatör, seminarium 1-5


Kurstillfällen

24-26/8 2018
5-7/10 2018
30/11-2/12 2018
18-20/1 2019
15-17/3 2019
(fredagar 16-20.30, lördag och söndag 9-16.30)

 

Plats

G 18, Georgsgatan 18 Helsingfors

 

Målgrupp

Psykoterapeuter, psykologer, psykiatrer, läkare, och personer i psykoterapiutbildning. Också personer från andra yrkesgrupper inom social- och hälsovården (t.ex. socialarbetare, fysioterapeuter, ergoterapeuter) kan söka sig till utbildningen.

Kursdeltagarna väljs på basen av skriftlig ansökan. Urvalet baserar sig på utbildning, klinisk arbetserfarenhet och erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt motivation.

 

 

Innehåll

Basstudieprogrammet i kroppsorienterad psykoterapi är en integrativ metodutbildning som utgår från George Downings kroppsorienterade arbetssätt, där klienten får lära sig utforska och förändra både sitt tänkande och sitt kroppsliga förhållningssätt med hjälp av konkreta övningar. Både mindfulness och mentalisering används som hjälpmedel i arbetet. Metoden kan användas både vid arbete med vuxna och med barn och unga. Kroppsorienterad terapi kan användas i både kortare och i längre terapier. Basstudierna ger deltagarna grundläggande färdigheter i kroppsorienterad korttidsterapi och vissa insikter i hur metoden kan användas i långtidsterapi.

Den kroppsorienterade metoden kan kombineras med de flesta terapeutiska inriktningar, så att t.ex. deltagare med kognitiv, psykodynamisk, gestalt, grupp- eller familjeterapeutisk bakgrund lätt kan integrera de kroppsorienterade begreppen och teknikerna i respektive metod.

 

Målsättning

Att lära sig hjälpa klienter att bli mer uppmärksamma på kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att ge ord åt sina kroppsliga upplevelser

Att lära sig motivera klienter som är rädda för kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att reglera känslor och spänningstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att tillåta och ge utrymme åt positiva känslor

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya sätt att organisera kroppen för att hantera svåra symptom som självskadehandlingar, ätstörningar, missbruk och beroenden, traumarelaterade flashbacks och  dissociationstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya kroppsliga förhållningssätt och uttryck som kan bidra till förbättra deras interaktion med andra

Att lära sig kombinera olika mindfulness-tekniker med kroppsorienterat arbete

Att utöver den verbala kommunikationen lära sig fokusera på kroppsliga aspekter i den terapeutiska relationen

Att lära sig fokusera på kroppsliga uttryck och förhållningssätt under hela den terapeutiska processen

 

Kursfordringar

Alla seminarier utgår från erfarenhetsbaserad inlärning. Deltagarna arbetar i par och smågrupper för att i praktiken kunna öva olika kroppsliga arbetsmetoder. Det blir på så sätt möjligt att få inblick i både klientens, terapeutens, och observatörens perspektiv. Dessutom ingår teori, arbetsdemonstrationer i undervisningssyfte, och gemensam diskussion.

Utöver deltagande i seminarierna ingår i kursfordringarna också smågruppsträffar (peer groups) för övning och reflektion mellan kurstillfällena, ett litteraturreferat (1-2 sidor) och ett skriftligt slutarbete (6-10 sidor) utgående från litteratur och reflektioner kring hur kroppsorienterade metoder kan integreras med det egna arbetssättet.De enskilda seminarierna

Seminarium 1. Kroppstekniker och den inledande fasen av terapin                                               

Under seminariet demonstrerar och övar vi olika kroppstekniker som kan hjälpa klienter att få kontakt med kroppen. Syftet är att visa hur man kan använda kroppsliga metoder för att fördjupa och berika den verbala terapiprocessen. Här ingår också handledning i att strukturera terapitimmar där kroppsliga metoder används. Dessutom belyses den teoretiska bakgrunden till ett integrerat kroppsterapeutiskt arbetssätt.

 

Seminarium 2. Kroppstekniker, interaktion och relationer

Kroppsorienterad psykoterapi fokuserar på att hjälpa klienter utveckla och förbättra deras viktiga relationer, i interaktion med partner, familj, vänner och kollegor. I terapier med barn och unga fäster man uppmärksamhet både vid kamratrelationer och familjerelationer. Deltagarna får lära sig hur man kan arbeta med relationer i terapin genom att undersöka hur kroppen organiserar sig i interaktion med viktiga andra, och nya kroppstekniker tas upp. Ett forskningsbaserat perspektiv på tidig utveckling används för att belysa vikten av relationellt inriktat kroppsfokuserat arbete i terapin och hur förändringar i kroppsorganisering går hand i hand med ökad förmåga till mentalisering och relationell förståelse.

 

Seminarium 3. Kroppslig självreglering och affektreglering i interaktion

Kroppsliga metoder kan öka både förmågan till självreglering och affektreglering i relation till andra. Vi fokuserar på hur negativa känslor och grundantaganden utforskas i terapin, samtidigt som klienten får hjälp att uthärda och hantera svåra känslor, hitta alternativa och mer tillfredsställande sätt att organisera kroppen i relation till andra, och skapa utrymme för en mer positiv förståelse av sig själv och andra. Kroppsliga metoder kan också användas för att komma till rätta med svåra symptom, som självskadebeteenden, raseriutbrott, beroendeproblematik, panikattacker. Vi demonstrerar och övar självreglering både som ett sätt att hjälpa patienten och stöda terapeutens arbetsförmåga i svåra terapier.

 

Seminarium 4. Kroppsliga metoder i traumabearbetning

Kroppsliga metoder erbjuder ett säkert och verksamt sätt att arbeta med traumatiserade patienter. Med hjälp av kroppsfokuserade metoder kan patienter få hjälp med att bearbeta traumarelaterade flashbacks, mardrömmar, ångest och avtrubbning, dissociativa och självdestruktiva symptom. Efter en kort teoretisk översikt av den neurologiska bakgrunden till traumsymptom demonstreras hur kroppsliga aspekter kan ges mera utrymme i traumabearbetningen, så att patienter lär sig reglera sin aktivationsnivå och utveckla alternativa förhållningssätt som ersätter tidigare traumabaserade försvarsmönster. Under detta seminarium diskuterar vi också den litteratur som deltagarna läst och skrivit referat om.

 

Seminarium 5. Litteraturseminarium och avslutning 

Under litteraturseminariet får deltagarna tillfälle att dela med sig av sina upplevelser och insikter med utgångspunkt i de skriftliga slutarbetena, som finns i anslutning till utbildningen. Syftet är att sammanfatta det man lärt sig under kursen och diskutera personliga erfarenheter och frågeställningar som väckts i anknytning till teorin, och möjligheter att utveckla och anpassa det man fått med sig i det egna arbetet. Seminariet utgör också en avslutning på den process som deltagarna tillsammans har genomgått, och ett tillfälle att reflektera över det arbete man tillsammans har utfört. Också erfaenhetsbaserat kroppsligt arbete ingår i seminariet, liksom en avskedsfest (fredag kväll) och betygsutdelning (lördag).

 

Omfattning: 30 sp            

Deltagare (minimum-maximum): 16-20

 

Kursavgift: 1000 € (kan erläggas i rater)

 

Antagning till basstudier i kroppsorienterad psykoterapi

Anmälan görs via webben och registreras då man betalat den obligatoriska anmälningsavgiften på 20 € till Hangö sommaruniversitet, och genom epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., senast 14.5.2018. Till anmälan bör också fogas en särskild ansökan (i eposten), ur vilken framgår utbildning, klinisk arbetserfarenhet och erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt personlig motivation.

Meddelande om man antagits till basstudierna ges senast 19.6 per epost. De som antagits ombeds att bekräfta sitt deltagande till Hangö sommaruni, och därefter erhåller de välkommenbrev och betalningsanvisningar för kursavgiften (kan betalas i flera olika rater). När man en gång bekräftat sitt deltagande kan man inte dra tillbaka anmälan utan avgift.

 

 

Tilläggsinformation

Hangö sommaruniversitets kansli, se ovan;

Bodil Lindfors (+358505907645, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Clara Wickström


Hangö sommaruni förbehåller rätten till smärre justeringar i studiprogrammet.

 

på Åland 2017

 

Tidpunkt:
20-23/10 2017 (fr-må; start kl 9 på fredagen, avslutning kl 16 på måndagen)

Ny kursort: Mariehamn, Högbackagatan 14 Hindersböle i Mariehamn.

På dörren står det: Hagman

 

KOST OCH LOGI:
Vi omber att kursdeltagarna söker egen kost och logi i Mariehman.
T.ex. i Västra hamnen är det förmånligt att bo för ca 50 € / deygn i hotell Cikada.

 


REGIKURSEN ARRANGERAS VARTANNAT ÅR.

Kursledare:
Anne Frelander, vårdlärare och psykodramatiker från Helsingfors
Tove Hagström, psykodramatiker från Pargas
Tony Wikström, filmkameraansvarig från Åland

Kursinnehåll:
Den psykodramatiska tekniken bygger både teoretiskt och praktiskt på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Utbytet utgör en dialog, ett flöde av både verbal och kroppslig information. I psykodramat arbetar man med att gestalta och fördjupa dialogen. Genom att byta roll med den andra parten i dialogen, upplever deltagarna dess bägge poler. En historia växer fram genom rollbyten och dialoger. I psykodramat betonas den samtidiga ömsesidigheten i en relation, det som ibland kallas intersubjektivitet. Vidare ingår både teoretiskt och praktiskt arbete med att förstå vad motparten i en dialog tänker och känner; något som ibland kallas mentalisering.

En annan grundläggande tanke i psykodrama är att människan befinner sig i ett relationsnätverk; hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Den psykodramatiska teorin betraktar oss från födelsen utrustade med förmåga att relatera till andra människor.
Genom analys och utveckling av kroppsspråk, verbalt språk och framförandetekniker kan deltagarna utveckla sin förmåga att framträda. De utvecklar sin rollflexibilitet, det vill säga förbättrar sin förmåga att hantera olika sociala situationer. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.
Under regikursen fokuserar vi på utbildningens examensarbete i Psyko- och sociodrama. Som hjälpmedel används filmkamera och regiövning.

Logi:
På egen bekostnad i Kastelholms Gästhem, som också är kursplats
Adress: Tosarbyvägen 47, 22520 Kastelholm
Telefon:+358  (0)18 43841 eller +358 (0)457 5301 241
Gör egen bokning, ange som referens Regikurs i psykodrama

Kost:
Vi äter lunch / middag på egen bekostnad t.ex. i Smakbyn, som ligger strax intill och till en förmånlig summa. Kokmöjlighet finns också i gästhemmet


Tilläggsinfo:
Rektor Fredrik Åberg, tfn +358 (0)400 727 814

Deltagarantal: 5-7
Kursavgift: 90 €

nordisk fortbildning

 

Hangökursen (XXXVI)

Tidpunkt:
12-16/6 2017 (5 dagar);
start 12/6 kl 11-20, 14-16/6 kl 9-20, 16/6 kl 9-13.30 (2h lunchpaus under studiedagarna)

Kursledare:
Göran Högberg
, doktor, allmän psykiater, barn- och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut från Stockholm
Anne Frelander, vårdlärare och psykodramatiker från Helsingfors
Gyrit Hagman, allmän psykiater, barn- och ungdomspsykiater från Åland
Kursassistent: Tuomas Hannikainen, grundutbildad psykodramatiker och musikmagister från Borgå

Plats: Hangö högstadium, Skolgatan 13-15

Kursavgift: 125 € (Hangö /vecka 24)

 

 

Psykodramametoden utformades av läkaren J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Utgångspunkten är barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Detta lekens sätt att konkret hantera upplevelser i ett spontant flöde för psykodramat in på samhällslivets olika områden så som vård, utbildning och teater.

"En dag vandrade jag genom Augarten, en trädgård nära ärkehertigens palats, där jag såg en grupp av barn som sprang omkring. Jag stannade och började berätta en historia. Till min förvåning slutade andra barn att leka och anslöt sig. Där kom också barnsköterskor med sina vagnar, mödrar och fäder med sina barn och poliser till häst.

Från denna stund var ett av mina främsta fritidsintressen att sitta vid foten av ett stort träd i Wiens parker och låta barnen komma och lyssna till en saga. En viktig del av berättandet var att jag satt vid foten av ett träd, som i en saga, och att barnen drogs till mig som av magisk flöjt och de förflyttade sig kroppsligen från sina grå omgivningar till det magiska sagolandet. Det var inte så mycket vad jag berättade som själva berättandet; handlingen, stämningen av mysterium, paradoxen, det overkliga som blev verkligt. Jag var i mitten, ofta flyttade jag upp från trädets fot och satt högre, på en gren. Barnen formade koncentriska cirklar, den ena efter den andra. Himlen var gränsen.

Skälet till att jag valde teaterns väg istället för att grunda en religiös sekt, gå i kloster eller utveckla ett teologiskt system kan förstås om tänker på det sammanhang där mina idéer utvecklades. Jag led av en fix idé, som då kunde ha kallats en besatthet, men som nu, när skörden börjar kunna bärgas, kan sägas vara en gudagåva.

Denna fixa idé blev min ständiga kreativa källa; jag kände att det fanns en slags ursprunglig grundnatur som är odödlig och skapas ånyo med varje ny generation, ett första universum som innehåller allt och där alla händelser är heliga. Jag tyckte om denna förtrollade trakt och tänkte aldrig lämna den. Men gradvis kom ett beslut att lämna barnens värld och vandra ut i världen. Detta gjorde jag med ett beslut att låta min fixa idé vara min ledstjärna. När jag därför stod inför nya dimensioner i livet så fanns i mitt inre de ursprungliga former som jag upplevt bland de lekande barnen. Dessa erfarenheter blev min modell när jag ville utveckla nya former. Jag var extremt övertygad om dessa visioner. De föreföll mig omfatta en livskunskap innan experiment och erfarenheter bekräftade dem. När jag kom in i en familj, en skola, en kyrka, kongressen eller någon annan social institution, så visste jag att den hade blivit förvriden och jag visste att jag hade en ny modell för att ersätta den gamla strukturen.

Bakom sagoberättande och bakom sociodrama om samhället så sådde jag frön till en liten kreativ revolution"

(J.L. Moreno, Who shall survive, 1934)

Omfattning:
Grundutbildningen omfattar 450 x 45 undervisningstimmar, tillgängliga i veckolånga arbetspass. Årligen ges två-tre arbetspass förlagda till Hangö i Nyland, till Sund på Åland (efter behov/inte varje år) och till Stockholm i Sverige. Under 2/3 av kurstiden behandlas temata utifrån deltagarnas egna erfarenheter medan 1/3 av kurstiden består av lärarledd övning.

Eget arbete:
Deltagarna förväntas praktisera sina kunskaper minst 50 timmar inom sin egen verksamhet. För godkännande av utbildningen krävs en uppsats om egen tillämpning av sociodrama eller psykodrama.

Examination:
Vid varje kursvecka sker examination av teoretiska och praktiska kunskaper.

För vem?
Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom exempelvis socialt arbete, sjukvårdsarbete, hälsoarbete, kulturarbete, pedagogik och som vill utveckla sin metodik och förståelse inom området relationer och livskunskap.

Kompetens:
Utbildningen ger så kallad grundutbildningskompetens inom psykodrama och sociodrama. Det betyder att deltagarna efter avslutad utbildning kan tillämpa metoderna inom sitt yrkesområde.
Efter grundutbildningen finns möjlighet att gå vidareutbildning om ytterligare 420 timmar till Diplomerad Psykodramatiker.

Kursledarna är alla utbildade psykodramatiker:
Anne Frelander Helsingfors – vårdlärare
Gyrit Hagman Åland - allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater
Göran Högberg Stockholm – doktor, allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. Psykoterapeut

Tidpunkter för utbildningsveckorna:
Hangö vecka 24
Stockholm vecka 34
Åland vecka 42

Antagning och ansökan:
Utbildningen ges fortlöpande med återkommande utbildningsveckor. Deltagaren bygger själv upp sin studieplan. Man väljer alltså själv hur många kurser man tar per år. Varje utbildningsvecka fungerar som en introduktionsvecka för den som ej tidigare deltagit. Efter introduktionsveckan sker en ömsesidig utvärdering.
Du måste själv ta ansvar för anmälningen till varje enskild kurs och du är inte garanterad att komma med utan det avgörs av din plats i kön och av kursledaren till den aktuella veckan. Undersök själv när ansökningsperioden är öppnad för varje enskild kurs du önskar gå. Du kan inte anmäla till dig till flera kurser i förväg.

Kursarrangörernas kontaktuppgifter:
Hangö sommaruniversitet
Skolgatan 9, 10 900 Hangö, Finland
tfn +358 (0)40 1860 131
www.hangosommaruni.fi,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Folkuniversitetet i Stockholm
Box 26 210, 100 41 Stockholm
tfn +46 8 7894200 fax 7894118
www.folkuniversitetet.se, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arrangörer:
Utbildningen sker i nordisk samverkan mellan Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU), Socialhögskolan i Stockholm och Hangö sommaruniversitet.
SISU är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations).

För information om utbildningen kontakta:
Anne Frelander Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. +(0)500 848459
Göran Högberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmälningar till kansliet Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tidpunkt:
7-9/6 2017 (7/6 kl 11-19, 8-9/6 kl 10-18)

Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Kursledare: författaren Henrik Jansson

 

Vi går alla omkring med erfarenheter som är intressanta, värda att förmedla, men att ge liv åt berättandet också i litterär form kan ibland kännas problematiskt. Hur ska materialet struktureras? Vad är det som skiljer en litterär dramatisering från ett enkelt återberättande? Om det här är frågor som intresserar, om du söker impulser för ditt skönlitterära skrivande är Sommarhangö och skrivarverkstaden rätt plats för dig. Vi arbetar i grupp, och problemställningarna konkretiseras via skrivövningar och diskussioner. Den text du sänder in på förhand (se nedan) bildar underlag för ett textsamtal – kom in med den i tid, eftersom den på förhand ska sändas åt de övriga deltagarna så alla ska ha möjlighet att bekanta sig med den.

 

Anmälan till Hangö sommarunis kansli, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (tfn 040 186 0131), hit sänds också den text som sedan diskuteras under kursen. Temat för texten: Här kommer natten. Anmälan och text senast den 8.5. Den insända textens längd: 2 sidor (A4), 12 punkter, radavstånd 1,5 (i övrigt är formen fri). Om du har möjlighet att ta med dig din laptop så är det bra.


 

Kursledaren Henrik Jansson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 040 7012256, svarar också på förhandsfrågor om kursen.

Deltagarantal: Minimum 8, maximum 16
Kursavgift: 60 €

Plats: pensionat Tellina, Appelgrensvägen 1-2, Hangö

Tidpunkt: 8 – 9/9 2017

Kursledare: Ingrid Svanfeldt

 

PUBLICERINGSETISKT SEMINARIUM 2017, arrangeras i år 8-9 september.
46 ggr har det publiceringsetiska seminariet arrangerats som ett samarbete mellan Hangö sommaruniversitet och Finlands svenska publicistförbund. Journalister och andra som intresserar sig för etik och massmedier träffas för att diskutera aktuella trender inom medierna. Det är en speciell ära att ha er här!

Ni är mycket hjärtligt välkomna till Hangö och Hangö sommaruni 2017!

Fredrik Åberg
rektor

 

 

PROGRAM

 

FREDAG 8/9

8.00-9.30 Frukost för dem som övernattar.

9.30 Seminariet kör igång med presentationsrunda. Kaffe.
Publicistförbundets ordf. Lasse Garoff, kursledare och frilansjournalist Ingrid Svanfeldt hälsar alla välkomna och presenterar programmet.

10.00 -11.30 Peter Sjöholm, Svenska Yle. Workshop: Vi lär oss trolla fram relevant information ur siffror, tabeller och data. Fram med laptop eller smart-telefonen och så kör vi! Exempel som ger oss relevant och intressant ekonomijournalistik.

11.45 - Guidad promenad med guiden Leena Immonen via lokala sevärdheter till restaurant Origo.

12.30-13.30 Lunch på restaurant Origo. Alla utom föreläsare bekostar själv sin lunch.

14.00-14.45 Frilansjournalisten Henrietta Clayhills och Tolv ting om Finland -  en historisk finlandssvensk tv-dokumentär-serie som startar på Yle Fem och Yle Teema i höst. Hur går det till att producera tv-serier som frilans, utanför Yle?

14.45-15.45 Vilka är Finlands viktigaste försvars- och säkerhetsfrågor idag? Vart är Finland och EU på väg? Vad borde vi rapportera om? Finlandssvenska journalisten Yrsa Grüne och Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter på Dagens Nyheter.

15.45-16.15 Kaffe. Diskussionen fortsätter under kaffet.

16.15-17.45 Johan Gullmets, Svenska Yle. WORKSHOP: Vilka möjligheter ger mobilen för journalistiken? Hur ska du bära dig åt för att få ett skapligt ljud när du gör intervjuer med din telefon? Vi går igenom olika appar och tillbehör. Ev. Testar vi Rodes produkter.

18.00 Vin vid stenfoten. Publicistförbundets gamla tradition, där vi korkar några flaskor portugisiskt och lär känna varandra bättre. 

19.00- Grill + salladsbuffet på Villa Tellinas terass och ute på strandklipporna.

 

LÖRDAG 9/9

8.30- Frukost. 

10.00-11.25 Mind & Body Adventure - tar oss på en yoga-flygtur! Under timmen använder vi ett mjukt silkestyg – en hammock, som hänger från taket. Aerial Yoga eller “flygyoga” är en form av yoga, som nyligen landat i Finland. Timmen förutsätter inte tidigare erfarenhet av yoga eller flygcertificat. http://tourism.hanko.fi/sv/?portfolio=mind-body-adventure-2

11.45-12.30 Prisbelönta frilansjournalisten Jeanette Björkqvist talar ut om undersökande journalistik i Finland. Vad krävs? Vad behövs? Och varför gräver vi så lite och sällan?

12.30-13.00 Kaffe och slutdiskussion. Info om Publicistförbundets höst och Estholmen med ordförande Lasse Garoff.

 

Anmälning senast 25/8

Kursavgift 100 €