Varje dag kommer flera fantastiska fynd från grävningen av Joskär I. I sållningen av upptagna bottensediment från vraket hittade vi bland annat denna lilla tyghake i metall. 

Foto: Juha Siltola