En fossil under undersökning. Foto: Riikka Saarinen

Detta fynd slår åldersrekord över alla andra fynd som vi har gjort under veckan. I ballasten på vraket efter Joskär I, där vi nu gräver, har flera fossiler påträffats. Ballasten har man troligen tagit med från stranden någonstans i Sydskandinavien för att ersätta lastens vikt på vägen hem. Flinta förekommer nämligen i stora mängder i ballasten och eftersom den inte finns i Finland går ballaststenen att identifiera. En typ av flinta är känd för att ha fossiler i sig. Och vissa av dessa fossiler är flera miljarder år gamla!

 

Sållning av fynd efter dagens utgrävning. Foto: Riikka Saarinen

 

Utgrävningarna vid Joskär I har pågått under två dagar av sommaruniversitets elever. Tillsvidare har vi katalogiserad 42 fynd som ska sparas åt framtida forskning. Utan djupare analyser kan man redan nu dra slutsatser om till exempel om datering av skeppet och dess funktion. Vi hittar också spår efter de människor som seglat fartyget. 

Arbetet med fynden fortsätter efter dykning och sållning. I klassrummet dokumenterar vi allt noggrannt och försöker ta reda på alla fragment som sorteras enligt material i egna påsar som markeras. När man har grävt upp fynden är de känsliga för att falla sönder om de utsätts för en drastisk klimatförändring. Därför hålls alla fynden i vattnet tills de genomgått konservering.

 

Katalogisering av fynd. Foto: Riikka Saarinen

 

 

/Riikka Saarinen, Konservator