Kroppsorienterad psykoterapi har justerade närstudiepass 2017-18 från fredag-söndag.
Kurspriset har justerats till fjolårets kursavgift: 750 €